Międzynarodowa konferencja „Tendencje unifikacyjne w

Komentarze

Transkrypt

Międzynarodowa konferencja „Tendencje unifikacyjne w
SSympozja,
konferencje
Międzynarodowa konferencja pt. „Tendencje unifikacyjne
w ADR a odrębności krajowych systemów prawnych”,
Nowy Tomyśl, 16 marca 2012 r.
16 marca 2012 r. odbyła się w Nowym Tomyślu konferencja pt. „Tendencje unifikacyjne
w ADR a odrębności krajowych systemów prawnych”. Była to już kolejna z organizowanych corocznie przez Sąd Arbitrażowy przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej i Polskie
Stowarzyszenie Arbitrażu i Mediacji w Poznaniu konferencji z cyklu „Arbitraż i mediacja w teorii i praktyce”. Uczestniczyli w niej prezesi sądów polubownych i ośrodków
mediacyjnych, mediatorzy, arbitrzy, przedsiębiorcy, przedstawiciele izb gospodarczych,
prawnicy, przedstawiciele władz, pracownicy naukowi uniwersytetów przybyli z Europy i Azji. Obok Polski na konferencji reprezentowane były Belgia, Chiny, Kazachstan,
Litwa, Niemcy, Rosja i Ukraina. Patronat honorowy nad konferencją objęli burmistrz
Nowego Tomyśla i starosta nowotomyski.
Celem konferencji było przedstawienie zasad funkcjonowania arbitrażu i mediacji
w wybranych krajach Europy i Azji oraz zarysowanie różnic i podobieństw krajowych
regulacji prawnych w tym zakresie, w szczególności w świetle dokumentów UNCITRAL
dotyczących arbitrażu i mediacji. Na konferencji rozmawiano również o praktycznych
aspektach funkcjonowania sądownictwa polubownego i mediacji oraz wykonalności
krajowych i zagranicznych orzeczeń arbitrażowych w wybranych państwach Europy
i Azji. Wśród prelegentów i moderatorów znaleźli się znani teoretycy i praktycy z zakresu
arbitrażu i mediacji: Włodzimierz Brych – prezes Sądu Arbitrażowego przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej, Jacek Kaczmarek – zastępca prezesa Sądu Arbitrażowego przy
Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej, Aleksandra Petrus-Schmidt – wiceprezes Polskiego
Stowarzyszenia Arbitrażu i Mediacji w Poznaniu, prof. dr hab. Feliks Zedler – kierownik
Katedry Postępowania Cywilnego WPiA UAM w Poznaniu, Piotr Nowaczyk – adwokat,
arbiter, przedstawiciel RP przy ICC w Paryżu, Andrzej Szumański – profesor w Katedrze
Prawa Gospodarczego Uniwersytetu Jagiellońskiego, adwokat i arbiter międzynarodowy, Paweł Pietkiewicz – arbiter międzynarodowy, adwokat w Kancelarii White & Case
w Warszawie, Aleksandra Włosińska – adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego na
Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu, Piotr Bielarczyk, adiunkt na Wydziale
Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny w kancelarii Fur-
286
5–6/2012
Sympozja, konferencje
tek Komosa Aleksandrowicz, Robert Cichórz – adiunkt w Zachodniopomorskiej Szkole
Biznesu w Szczecinie, arbiter międzynarodowy, członek prezydium Sądu Arbitrażowego Pomorza Zachodniego, Dilyara Nigmatullina z Międzynarodowego Stowarzyszenia Arbitrażowego (AIA) z Brukseli, prof. M. Selivon – prezes Międzynarodowego
Handlowego Sądu Gospodarczego przy Ukraińskiej Izbie Gospodarczej, Tina de Vries
– adwokat i mediator, Institut für Ostrecht w Regensburgu, Karl Pörnbacher – partner
w kancelarii Hogan Lovells, Monachium, Claus Köhler adwokat w Monachium, profesor WSPiZ im. L. Koźmińskiego w Warszawie, Joachim Hilla – adwokat i radca prawny,
arbiter międzynarodowy, Frankfurt nad Menem–Warszawa, Olga Yufimowa – dyrektor
Międzynarodowego Centrum Uregulowania Niepaństwowych Sporów w Kazaniu, Renata Brežanskienė – arbiter, partner w Kancelarii Sorainen w Wilnie, Andrzej Kąkolecki
– arbiter międzynarodowy, radca prawny, redaktor naczelny Biuletynu Arbitrażowego,
Krystian Mularczyk – arbiter, radca prawny, członek kolegium redakcyjnego kwartalnika „ADR. Arbitraż i Mediacja”, Yanan Zhang – doktor nauk prawnych, pracownica
Wydziału Prawa na University of Eastern Finland w Joensuu, Valery Zhakenov – prezes
Sądu Arbitrażowego przy Izbie Przemysłowo-Handlowej Kazachstanu.
W trakcie konferencji, oprócz wystąpień zaproszonych gości oraz ożywionej dyskusji
nad niektórymi z poruszanych tematów, nie brakło także miejsca na wymianę poglądów
i doświadczeń, która odbywała się w kuluarach. W opinii większości uczestników konferencja stanowiła doskonałą okazję do spotkania i wymiany doświadczeń przez arbitrów,
mediatorów i teoretyków arbitrażu z różnych krajów. Większość z nich spotkała się już
po raz kolejny w ramach zawiązanego w Odessie na Ukrainie w 2010 r. forum wymiany
doświadczeń pod nazwą „Odessa 2010”. Następna konferencja dotycząca międzynarodowego arbitrażu i mediacji zaplanowana została na wrzesień 2012 r. Odbędzie się ona
w stolicy Azerbejdżanu, Baku.
Robert Cichórz
287