„Wyposażenie kuchni w Szkole Podstawowej w Pieckach”

Komentarze

Transkrypt

„Wyposażenie kuchni w Szkole Podstawowej w Pieckach”
Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu
nieograniczonym - nazwa nadana przez zamawiającego dla zamówienia publicznego:
„Wyposażenie kuchni w Szkole Podstawowej w Pieckach”
Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych
(t. j. Dz. U. 2013r. poz. 907 ze zm.) do Zamawiającego, zostało skierowane zapytanie
o następującej treści, jednocześnie Zamawiający wyjaśnia:
Pytanie dotyczy załącznika wyposażenie technologiczne 3.1
Pytanie: Proszę o wyjaśnienie/rozwinięcie określeń: „standard DM-S” oraz „standard
DM-P”, użytych w opisie mebli ze stali nierdzewnej.
Odpowiedź: Standardy DM-S, DM-P są to rozwiązania konstrukcyjne wyrobów (mebli) ze
stali nierdzewnej, które pozwalają na utrzymanie wysokich wymagań higienicznych,
ergonomicznych poprzez zastosowanie wysokogatunkowej stali nierdzewnej, trwałej
i odpornej na korozję, uszkodzenia mechaniczne i chemiczne. Powierzchnie robocze płyt ze
zlewozmywakami wyprofilowane w sposób zabezpieczający przed spływaniem wody poza
obrys stołu. Wszystkie krawędzie są zaokrąglone, wyszlifowane miejsca spawania co
zabezpiecza przed gromadzeniem się zanieczyszczeń.
Szafy i szafki mają drzwi uchylne na zawiasach skrzydełkowych lub przesuwne, zawieszane
na wózkach rolkowych. Wymiary szuflad pozwalają na umieszczanie w nich pojemników GN
1/1 itp. Dodatkowym rozwiązaniem konstrukcyjnym są stopki w stołach regulowane
i wykonane z wysokogatunkowego tworzywa odpornego na zarysowania i chemikalia, łatwe
do czyszczenia i utrzymania w czystości. Wyroby mobilne jak na przykład wózki są
wyposażone w samonastawne zespoły jezdne z hamulcem. Wszystkie wyroby wyposażone są
w ochronne kołki uziemiające, które umożliwiają połączenie z przewodem wyrównującym,
odprowadzającym gromadzące się ładunki elektryczne z powierzchni roboczych.
Źródło - wyszukiwarka Google.

Podobne dokumenty