wniosek pracownika o udzielenie urlopu bezpłatnego

Komentarze

Transkrypt

wniosek pracownika o udzielenie urlopu bezpłatnego
...................................................................................
(imię, nazwisko i stanowisko służbowe pracownika)
...................dnia................200....r.
do .................................................
(oznaczenie pracodawcy)
WNIOSEK PRACOWNIKA O UDZIELENIE URLOPU BEZPŁATNEGO
Proszę o udzielenie urlopu bezpłatnego w okresie od ...................200 .... r. do .................. 200 ....
r., który chcę wykorzystać w celu ......................................................... (podstawa prawna art.174
kp.).
.................................................
(podpis pracownika)

Podobne dokumenty