współpraca z przyjaciółmi z chin współpraca z przyjaciółmi z chin

Komentarze

Transkrypt

współpraca z przyjaciółmi z chin współpraca z przyjaciółmi z chin
WSPÓŁPRACA Z PRZYJACIÓŁMI Z CHIN
Nasza szkoła nawiązała współpracę międzynarodową ze
Szkołą Partnerską z Chin (SSES Shanghai).
W ramach wymiany uczniowie klas 4 będą korespondować ze swoimi
Poprzez
ez
rówieśnikami, uczącymi się również języka niemieckiego. Poprz
wspólny projekt uczniowie będą kształtować postawę otwartości
wobec innej kultur
kultury oraz rozwijać swoje umiejętności
umiejętności językowe.
językowe.
Współpraca będzie również wspaniałą okazją do nawiązania
kontaktów
i
przyjaźni
pomiędzy
uczniami
i nauczycielami
zaangażowanymi
zaangażowanymi w realizację projektu.
Koordynator projektu : Marta Obuszko

Podobne dokumenty