Szkolenia: - Rachunkowość, finanse, podatki - Prawo

Komentarze

Transkrypt

Szkolenia: - Rachunkowość, finanse, podatki - Prawo
Szkolenia:
- Rachunkowość, finanse, podatki
- Prawo handlowe
Imię i Nazwisko Jacek Jaworski
Wykształcenie
* Posiada wykształcenie z zakresu zarządzania i ekonomii, finansów,
bankowości oraz organizacji handlu i usług.
* Jest Doktorem Nauk Ekonomicznych Wydziału Zarządzania Uniwersytetu
Gdańskiego.
Doświadczenie
zawodowe
* Prowadził własną firmę w branŜy sektora technologicznego. Jako główny
księgowy zarządzał równieŜ jej finansami przy zastosowaniu narzędzi
wykorzystywanych w sterowaniu procesami finansowymi przedsiębiorstwa.
* Ma doświadczenie jako pełnomocnik w postępowaniach podatkowych i
kontrolnych oraz w sprawach procesowych przed organami administracji
państwowej.
* Doradca w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstw (rachunkowości
finansowej, zarządczej, analizy finansowej oraz decyzyjnej) zarówno w
środowisku międzynarodowym jak i krajowym.

Podobne dokumenty