4. Oblicz brakujący bok trójkąta prostokątnego , jeżeli: a) |AC| = 10

Komentarze

Transkrypt

4. Oblicz brakujący bok trójkąta prostokątnego , jeżeli: a) |AC| = 10
KARTKÓWKA – TWIERDZENIE PITAGORASA
Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………… Klasa: …………………….
1. Podaj Twierdzenie Pitagorasa w jego dwóch formach.
2. Narysuj dowolny trójkąt prostokątny i zaznacz w nim kąt prosty, przyprostokątne i
przeciwprostokątną.
3. Zapisz prawidłowo Twierdzenie Pitagorasa dla obrazków poniżej:
a)
b)
c)
d)
4. Oblicz brakujący bok trójkąta prostokątnego , jeżeli:
a) |AC| = 10 cm, |BC| = 8 cm, |AB| = x
b) |AB| = 12 cm, |BC| = 7 cm, |AC| = x
c) |AC| = 7 2 cm, |AB| = 5 cm, |BC| = x

Podobne dokumenty