KOORDYNATOR PIONU OCHRONY GATUNKÓW NR REF

Komentarze

Transkrypt

KOORDYNATOR PIONU OCHRONY GATUNKÓW NR REF
WWF jest jedną z największych na świecie organizacji działających na rzecz ochrony
środowiska naturalnego.
Działając od ponad 50 lat w ponad 150 krajach, WWF przyczynił się do ochrony wielu ginących
gatunków zwierząt oraz cennych przyrodniczo miejsc na świecie. W Polsce od przeszło 10 lat
działamy na rzecz ochrony rzek, lasów oraz zagrożonych gatunków, m.in. wilków, rysi, niedźwiedzi, a
także żyjących w Morzu Bałtyckim fok i morświnów. Polski oddział poszukuje kandydata na
stanowisko:
KOORDYNATOR PIONU OCHRONY GATUNKÓW
NR REF.: HR/DOP/04-5/13
Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za koordynowanie pracy Pionu Ochrony Gatunków
w Fundacji WWF Polska oraz za nadzór nad pracą członków zespołu.
Główne zadania na stanowisku:
Realizacja strategii WWF w zakresie ochrony gatunków poprzez:
 Inicjowanie i nadzór działań projektowych z zakresu ochrony gatunków
 Zarządzanie zespołem ochrony gatunków
 Zapewnienie stałego wsparcia merytorycznego dla działań Fundacji WWF
budowanie i utrzymywanie relacji z ekspertami w dziedzinie związanej z
koordynowanym obszarem
 Przygotowanie planów pracy dla zespołu i poszczególnych członków zespołu
 Przygotowanie wstępnych koncepcji nowych projektów w ramach Pionu
 Nadzór i zapewnienie realizacji założonego budżetu Pionu
 Stałą współpracę z działami: pozyskiwania funduszy i komunikacji
 Koordynowanie pracy i motywowanie zespołu
Oczekiwania związane z kandydatem:
 Przynajmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu projektów z
zakresu ochrony środowiska
 Udokumentowana znajomość zagadnień, procesów i funkcjonowania głównych
instytucji decyzyjnych w zakresie ochrony gatunków
 Umiejętność zarządzania projektami i doświadczenie w koordynowaniu prac
kilkuosobowego zespołu
 Umiejętność zarządzania czasem własnym oraz członków zespołu
 Umiejętność koordynacji i motywowania zespołu
 Umiejętność prowadzenia regularnej sprawozdawczości z realizacji projektów
 Konstruktywne podejście do rozwiązywania problemów
 Płynna znajomość języka polskiego i angielskiego (w mowie i piśmie), prawo jazdy
oraz zaawansowana znajomość pakietu MS Office
 Dodatkowym atutem będzie doświadczenie we współpracy z organizacjami i
instytucjami międzynarodowymi specjalizującymi się w ochronie gatunków
zagrożonych
Ze swojej strony oferujemy:
 Pracę w międzynarodowej Fundacji w gronie zaangażowanych i pełnych pasji
osób
 Możliwość wpływania na rozwój działalności WWF w Polsce
 Dużą samodzielność na stanowisku gwarantującą realizację ustalonych i
zaakceptowanych celów
 Rzeczywistą możliwość wpływu na ratowanie najcenniejszych zasobów
przyrodniczych w Polsce i na świecie
Osoby zainteresowane dołączeniem do naszego zespołu prosimy o przesyłanie cv i listu
motywacyjnego (oba dokumenty wyłącznie w języku angielskim) z podaniem nr referencyjnego
wskazanego powyżej na adres: [email protected] w terminie 14 dni od daty publikacji ogłoszenia.
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji
(zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 101 z 2002 r. poz. 926
z późn. zm.)”.
Wszystkim zainteresowanym dziękujemy za zgłoszenia.
skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.
Uprzejmie
informujemy,
że

Podobne dokumenty