RB 29/2007 Rzeszów, 20 kwietnia 2007 r. Rejestracja akcji w KDPW

Komentarze

Transkrypt

RB 29/2007 Rzeszów, 20 kwietnia 2007 r. Rejestracja akcji w KDPW
RB 29/2007
Rzeszów, 20 kwietnia 2007 r.
Rejestracja akcji w KDPW.
Zarząd Asseco Poland S.A. informuje, iż, zgodnie z informacją otrzymaną przez Spółkę, Zarząd
Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. uchwałą nr 289/07 z dnia 19 kwietnia 2007 roku
postanowił zarejestrować w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych do 295.000 akcji zwykłych
na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 PLN każda, emitowanych w ramach warunkowego
podwyższenia kapitału na podstawie uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia
14 listopada 2006 r., oraz oznaczyć je kodem PLSOFTB00016 pod warunkiem podjęcia przez Giełdę
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na
GPW na tym samym rynku, na który zostały wprowadzone akcje serii A, B i C Spółki oznaczone
kodem PLSOFTB00016.
Jednocześnie Zarząd Asseco Poland S.A. informuje, iż Spółka złożyła wniosek do Zarządu Giełdy
Papierów Wartościowych w Warszawie S. A. o wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii D.
Proponowaną datą wprowadzenia jest 26 kwietnia 2007 r.

Podobne dokumenty