Załącznik nr 2a do SIWZ - modyfikacja z dnia 15.10.2015r.

Komentarze

Transkrypt

Załącznik nr 2a do SIWZ - modyfikacja z dnia 15.10.2015r.
ZAŁĄCZNIK NR 2a
Pieczęć Wykonawcy
FORMULARZ CENOWY.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
ZAKRES NR 1 – KOMPUTER STACJONARNY (10 SZTUK)
KOMPUTER STACJONARNY – 10 SZTUK
L.p.
Wymagana
wartość
Podstawowe dane oferowanego produktu
1.
Nazwa
Podać
2.
Producent, kraj produkcji
Podać
3.
Model, typ, symbol
Podać
4.
Kod producenta zaoferowanego sprzętu
Podać
5.
Rok produkcji 2015
Podać
Oferowana wartość
Cena netto/szt.:
Stawka i wartość podatku VAT:
Wartość netto:
Wartość brutto:
Lp.
1
2
3
Parametr
Stan urządzenia:
Typ:
Zastosowanie:
Wymagane minimalne parametry techniczne *
Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane
(niedostarczane) wcześniej w innych projektach.
Komputer stacjonarny typu All in One.
Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb
aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych,
aplikacji
obliczeniowych,
aplikacji
Wymagana
odpowiedź
TAK
TAK
TAK
Odpowiedź
(WYPEŁNIA
WYKONAWCA)
Wpisać TAK jeżeli
oferowane parametry
są zgodne
z wymaganymi oraz
opisać parametr jeśli
jest to wymagane*
4
5
Klasa Produktu:
Procesor wraz z
kartą graficzną:
6
Pamięć HDD:
7
Pamięć RAM:
8
9
Karta graficzna:
Karta audio:
10
Złącza
zewnętrzne:
11
12
13
14
15
16
Komunikacja:
System
operacyjny:
Zasilanie:
Klawiatura:
Dodatkowe
wyposażenie:
Cechy:
17
Wymiary:
18
Gwarancja:
19
20
21
graficznych, dostępu do internetu oraz poczty
elektronicznej
Komputer w obudowie MiniPC (nettop)
Intel® Core™ i3-4160T zintegrowany z Intel
HD Graphics 4400 (3.1 GHz, 3 MB cache, 2
cores) lub równoważny osiągający w teście
CPU Benchmark minimum 4420 punktów.
Min. 500GB, 7200 obr./min. SATA, rozmiar
2,5 cala, wewnętrzny
Min. 4GB, 1600 MHz DDR3 SDRAM (1 x 4
GB), min. 2 gniazda SODIMM
Zintegrowana z procesorem
Wszystkie porty mikrofonowe i słuchawkowe z
przodu
2 porty USB 3.0
4 porty USB 2.0
1 port VGA
1 port DisplayPort
1 port RJ-45 (Ethernet 10/100/1000)
1 port RS232
Możliwość montażu z tyłu monitora LCD
zgodne ze standardem VESA.
Gigabit Ethernet
Windows 7 Professional 64 albo możliwość
„downgrade” z Windows 8.1 na niższą
Zewnętrzne, max. 65W
Klawiatura USB
Uchwyt umożliwiający zamontowanie
jednostki z tyłu za monitorem, klawiatura i
mysz przewodowa USB.
Hasło administratora, hasło włączenia
zasilania, sterowanie We/ Wy dysku twardego,
sterowanie We/ Wy portu szeregowego,
sterowanie portu USB, aktywna korekcja
zasilania (PFC), 87% wydajność zasilania
(WxHxD) Wymiary maksymalnie
185x55x210 mm
Minimum 3 letnia gwarancja obejmująca
części, robociznę i serwis u klienta
w
następnym
dniu
roboczym,
z pozostawieniem dysku u klienta
Typ chipsetu:
Intel H81 Express lub wyższy
Wbudowany
Trusted Platform Module (TPM 1.2) Security
system
Chip
zabezpieczeń:
Certyfikaty
i  Deklaracja zgodności CE
standardy:
 Komputer musi spełniać wymogi normy
Energy Star 5.0
 Komputer musi spełniać wymogi normy
EPEAT na poziomie min GOLD dla Polski
TAK
TAK, podać
TAK, podać
TAK, podać
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK, podać
TAK, podać
TAK
TAK
TAK
TAK, podać
TAK, podać
(parametr
punktowany, sposób
przyznawania
punków podano w
rozdz. XII pkt 1 str.
8 i 9 SIWZ
TAK, podać
TAK
TAK
22
Wsparcie
techniczne
producenta:
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Rozmiar ekranu
(przekątna):
Obsługiwane
rozdzielczości:
Rozdzielczość
natywna:
Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia
techniczna
producenta
komputera,
(ogólnopolski numer - w ofercie należy podać
numer telefonu) dostępna w czasie
obowiązywania
gwarancji
na
sprzęt
i umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego
urządzenia:
 weryfikację konfiguracji fabrycznej wraz z
wersją
fabrycznie
dostarczonego
oprogramowania (system operacyjny,
szczegółowa konfiguracja sprzętowa TAK, podać
CPU, HDD, pamięć)
ogólnopolski numer
telefonicznej
 czasu obowiązywania i typ udzielonej
infolinii/linii
gwarancji
technicznej
Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników
producenta
do oferowanego modelu komputera w
komputera
najnowszych certyfikowanych wersjach przy
użyciu
dedykowanego
darmowego
oprogramowania producenta lub bezpośrednio
z
sieci
Internet
za pośrednictwem strony www producenta
komputera po podaniu numeru seryjnego
komputera lub modelu komputera.
Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i
reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet
za pośrednictwem strony www producenta
komputera.
Monitor
Min: 19 cali, Max: 19,5 cala
TAK, podać
1600 x 900
1440 x 900
1280 x 1024
1280 x 720
1024 x 768
800 x 600
720 x 400
640 x 480
1600x900
powłoka antyrefleksyjna;
plug and Play;
konfiguracja przez użytkownika;
wybór języka;
menu ekranowe;
podświetlenie LED.
Porty i gniazda: Min. 1 wejście VGA
Min. 1 gniazdo audio
Rodzaj
Monitor LCD z podświetleniem LED /
wyświetlacza:
matryca aktywna TFT
Rozstaw pikseli: Max. 0,27 mm
Jasność:
Max. 200 cd/ m2
Czas reakcji
Max. 5ms
matrycy:
Zużycie energii: Zużycie energii w trybie aktywności – max
19,5 wat
Zużycie energii w stanie czuwania max. 0,7
wat
TAK
TAK
Właściwości
ekranu:
TAK
TAK, podać
TAK
TAK, podać
TAK, podać
TAK, podać
TAK, podać
31
32
33
Wymiary:
Mechaniczne:
Gwarancja:
Bez podstawki - szerokość: max. 47.0 cm głębokość: max 5 cm - wysokość: max. 29.00
cm
Regulacja pozycji ekranu
Odchylenie
Kąt pochylenia min -5/+15
3 letnia ograniczona gwarancja obejmująca 3
lata gwarancji na części i robociznę i serwis u
klienta.
TAK, podać
TAK, podać
TAK
* Kolumna z minimalnymi parametrami wymaganymi stanowi wymagania odcinające.
Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty.
...................dnia…........................……
…............................................................................................
Podpis(y) osoby, osób wskazanych w dokumencie
uprawniającym do występowania w obrocie
prawnym lub posiadających pełnomocnictw.

Podobne dokumenty