Astro SMS Server - Main page

Komentarze

Transkrypt

Astro SMS Server - Main page
Astro SMS Server
Dell PowerEdge R210
 Centralny serwer, przeznaczony do
monitoringu systemów
bezpieczeństwa we wszystkich
typach obiektów.
 Łatwa integracja urządzeń
wspierających otwarte standardy
komunikacyjne: BACnet, TCP/IP,
RS-232/485 oraz inne.
 Interfejs operatora dostępny w
przeglądarce internetowej stacji
roboczej
 Obsługa urządzeń mobilnych
(tablety, smartfony) jako stacji
roboczych.
Dane techniczne
Procesor
Intel 3.1 GHz
Pamięć
RAM 4GB
Porty I/O
ETH1, ETH2 (1Gb)
COM1 (RS-232)
USB1,USB2 (v.2.0)
Napędy
HDD 500GB HDD
DVD±RW
Zasilacz
Pobór mocy: 250 W
Napięcie wejściowe: 250V AC
Niezbędny zasilacz awaryjny!
 Możliwość budowania własnych scen
monitoringu z wykorzystaniem
biblioteki VDL.
 Obsługa alarmów, możliwość
powiadamiania o zdarzeniach w
interfejsie monitoringu oraz przez
komunikaty SMS (opcja).
 Wbudowana baza danych SQL,
przeznaczona do gromadzenia
informacji o alarmach.
 Język eXML przeznaczony do opisu
raportów w formacie PDF i HTML.
Warunki pracy
Temperatura otoczenia: 0 – 60 °C
Wilgotność względna: 0 – 90% bez kondensacji
Temperatura składowania: -10 – 70 °C
Obudowa
Szer./Głęb./Wys: 440 mm, 410 mm, 43 mm
Waga: ~8 kg
Oprogramowanie
Astro SMS Firmware v 5.2
1
Astro SMS Server
Charakterystyka ogólna
Astro SMS, to nadrzędny serwer przeznaczony do
centralnego monitoringu systemów bezpieczeństwa występujących w budynkach. W typowych
rozwiązaniach monitoringu, jego zadaniem jest
integracja central SWiN, SAP, KD, wczesnego
ostrzegania przed pożarem, detekcji gazów itp.
Rysunek 1 - Typowy schemat integracji systemów
Bezpieczeństwa z udziałem serwera Astro SMS.
Oprogramowanie zainstalowane na serwerze
umożliwia monitoring systemów bezpieczeństwa
przez Internet w wielu budynkach, rozproszonych
na terenie całego kraju. Do ochrony komunikacji
w Internecie system wykorzystuje wbudowane
mechanizmy kryptograficzne, wbudowany firewall
oraz mechanizmy monitorujące uprawnienia
dostępu użytkowników do wszystkich funkcji
administracyjnych. Administrator serwera może
nadawać dla każdego użytkownika indywidualne
uprawnienia
dotyczące
scen
monitoringu,
aktywnych obiektów na scenach oraz funkcji
administracyjnych.
Obsługa alarmów
Serwer posiada łatwy w obsłudze, konfigurowalny
interfejs do centralnego monitoringu alarmów.
Każdy parametr cyfrowy lub analogowy może być
przez administratora zdefiniowany jako alarm i
rejestrowany we własnej tabeli logowania.
Tabelom można nadawać priorytety i wyświetlać
zdarzenia na ekranie monitoringu. Zdarzenia
alarmowe mogą być rejestrowane w kolejności
określonej przez ustalony priorytet i wyświetlane
dla operatorów w postaci tekstowej lub z
towarzyszącym komunikatem dźwiękowym.
Rysunek 3 - Pełnoekranowa obsługa alarmów.
Serwer Astro dostarcza pracownikom ochrony
narzędzie
do
kontroli
stanu
systemów
bezpieczeństwa z poziomu jednego, spójnego
interfejsu monitoringu. Umożliwia szybką i
precyzyjną identyfikację miejsca
powstania
pożaru
lub
naruszenia
strefy
dozorowej.
Monitoringiem może być objęty także stan
techniczny central, adresowalnych elementów
liniowych oraz status zewnętrznych urządzeń
zabezpieczających takich jak bramy pożarowe lub
klapy oddymiające.
Monitoring lokalny i rozproszony
Zwykle Astro SMS nadzoruje systemy w sieci
lokalnej jednego budynku, zapewniając wysokie
standardy bezpieczeństwa dostępu oraz obsługi.
W razie wystąpienia alarmu, system może
wskazać obiekt oraz urządzenie zgłaszające
awarię na scenie monitoringu, wspierając
personel w podjęciu działań w celu usunięcia
problemu, udostępniając niezbędne informacje
kontaktowe oraz pliki z dokumentacją techniczną.
2
Astro SMS Server
Rysunek 6 - Interfejs wizualizacji Astro SMS.
Rejestracja danych
Alarmy pochodzące z urządzeń mogą być
zapamiętywane w lokalnej bazie danych SQL
serwera. Operator może zdefiniować własne
tabele
logowania,
aby
móc
selektywnie
gromadzić różnego typu dane, np. autoryzacje
kontroli dostępu, stany otwarcia drzwi i okien,
zdarzenia alarmowe itp.
Definiowanie raportów
Do opisu raportów służy język programowania
eXML, za jego pomocą można definiować własne
raporty, korzystające z danych zgromadzonych w
tabelach logowania. Dostęp do danych w
tabelach odbywa się za pomocą zapytań SQL.
Język eXML umożliwia budowanie raportów
tabelarycznych oraz graficznych opartych o kilka
typów wykresów: liniowe (ciągłe, przerywane lub
obszarowe), słupkowe, kołowe oraz kołowe
wielopoziomowe.
Rysunek 4 - Przykładowy raport graficzny w języku eXML.
Okno podglądu zdarzeń alarmowych, może być
otwarte w dolnej części interfejsu lub w trybie
pełnoekranowym. Zdarzenia alarmowe mogą
automatycznie ładować sceny do interfejsu oraz
wykonywać
automatyczne
zbliżenie
na
urządzenie, które jest źródłem tego alarmu.
Integratorzy mogą wykonywać samodzielnie
sceny monitoringu, wykorzystując w tym celu
środowisko Adobe Flash CS4 (lub nowsze) oraz
bibliotekę obiektów wizualizacyjnych VDL.
Kontakt i oferta handlowa
Quantum Controls Sp. z o.o.
ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 4/216,
15-111 Białystok, POLAND.
Tel. +48 85 307 00 30, Fax. +48 85 874 20 99
e-mail: [email protected],
web: www.qcontrols.pl,
www.xbms.eu
Interfejs monitoringu
Interfejs monitoringu został zaprojektowany tak,
aby umożliwić pełny nadzór nad wieloma różnymi
systemami występującymi w obiektach. Posada
cztery niezależne obszary do wyświetlania scen,
obrazów video oraz alarmów, a także dziesięć
predefiniowanych kategorii, w których można
umieszczać
wykonane
sceny,
związane
z
określonym typem podsystemu bezpieczeństwa.
3

Podobne dokumenty