Numer formy: 67 Rodzaj formy: warsztaty Tytuł: Świetlica szkolna

Komentarze

Transkrypt

Numer formy: 67 Rodzaj formy: warsztaty Tytuł: Świetlica szkolna
Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
INFORMATOR 2016/2017
Numer formy:
67
Rodzaj formy:
warsztaty
Tytuł:
Świetlica szkolna – przestrzeń przyjazna dla ucznia
Adresat:
nauczyciele świetlicy
Treści
programowe:
Wspieranie ucznia w rozwoju jako zadanie świetlicy.
Twórcze zabawy z uczniami – rozwijanie kreatywności i postaw uczniów.
Gry i zabawy dydaktyczne na zajęciach świetlicowych.
OK – 02.03.2017
Termin
ONS – 18.03.2017
5
Cena
65 PLN
realizacji
OO – 16.11.2016
OT – 04.11.2016
Liczba godzin
73

Podobne dokumenty