komunikat ministerstwa administracji i cyfryzacji koniec nadmiernych

Komentarze

Transkrypt

komunikat ministerstwa administracji i cyfryzacji koniec nadmiernych
Warszawa, dnia 30 czerwca 2015 r.
KOMUNIKAT MINISTERSTWA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI
KONIEC NADMIERNYCH OPŁAT ROAMINGOWYCH
ORAZ GWARANCJA NEUTRALNEGO I OTWARTEGO INTERNETU W UE
W dniu 30 czerwca br., reprezentowana przez Łotwę Rada, po 18 miesiącach negocjacji,
porozumiała się z Parlamentem Europejskim oraz Komisją Europejską w sprawie
kluczowych elementów dla jednolitego rynku usług telekomunikacyjnych. Porozumienie
przewiduje zakończenie opłat roamingowych podczas podróży w UE w czerwcu 2017 roku
oraz wprowadzenie zasad zabezpieczających neutralny i otwarty charakter internetu w UE.
Rozporządzenie znacząco wpływa również na ochronę konsumentów. Zapewnia, że
użytkownicy będą informowani o swoich prawach i konsumpcji usług w roamingu oraz będą
mieli możliwość zgłaszania ewentualnych naruszeń zasad neutralnego i otwartego internetu.
Od 15 czerwca 2017 r. podczas podróży w UE będzie można korzystać z usług roamingowych
płacąc ceny krajowe (roam like at home). Przykładowo, jeśli konsument płaci miesięczną
opłatę za wydzwonione minuty, wykorzystane SMSy, czy transmisję danych w kraju, to każda
sesja połączeń głosowych, SMS i transmisji danych w roamingu będzie się odbywać w
ramach tej umowy, bez dodatkowych opłat.
Do tego czasu będą obowiązywały obecne limity wynikające z rozporządzenia
roamingowego: 0,19 € zasady za minutę połączenia wykonanego, 0,06 € za wiadomość SMS
wysyłaną i € 0,20 za MB danych w roamingu , wył. VAT). W okresie od kwietnia 2016 roku
ceny będą jeszcze tańsze. Obowiązywać będą ceny krajowej, do których operatorzy będą
mogli dokładać niewielką dodatkową opłatę (do 0,05 € za minutę wykonanego połączenia,
0,02 € za wiadomości SMS wysyłanych i 0,05 € za MB danych (z wył. VAT).
Uzgodnione przepisy dotyczące neutralności sieci mają kluczowe znaczenie dla
użytkowników Internetu i firm. Zakazują blokowania, spowalniania, degradacji lub innej,
nieuzasadnionej ingerencji w ruch (treści, aplikacje i usługi) przekazywane w sieci Internet.
Dyskryminacja ruchu w Internecie będzie zakazana. Jednocześnie, wynegocjowane
rozwiązania pozwalają na stosowanie koniecznych i w pełni uzasadniony – z perspektywy
technicznej efektywności sieci – narzędzi zarządzania ruchem, bez których nie byłoby
możliwie np. zapobieganie i usuwanie skutków zatorów w sieci.
Ponadto, wynegocjowane rozwiązania przewidują możliwość świadczenia usług o
gwarantowanych parametrach technicznych, niezbędnych z punktu widzenia rozwoju
specjalistycznych usług takich jak np. e-medycyna czy komunikacja między maszynami.
Szczegółowe informacje: [email protected] | tel: 22 245 58 46, 22 245 58 48
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa
Usługi tego typu zostały tak zaprojektowane w wynegocjowanym rozporządzeniu, aby
w żaden sposób nie zastępować i nie naruszać dostępności do neutralnej i otwartej sieci
Internet.
Od początku prac nad rozporządzeniem, Polska była jednym z najbardziej aktywnych państw
w negocjacjach w Brukseli. W zakresie roamingu, Polski rząd opowiadał się za jak najszybszą
likwidacją nadmiernych opłat za roaming wewnątrz UE. Od początku negocjacji staliśmy na
stanowisku, iż obywatele UE nie powinni być narażeni na niczym nieuzasadnione opłaty
podczas podróży po Unii, a korzystanie z roamingu powinno być jak najprostsze. Dzięki
staraniom Pana Ministra Andrzeja Halickiego udało się znieść nadmierne opłaty oraz
wprowadzić mechanizmy zabezpieczające polskich operatorów przed świadczeniem usług
poniżej kosztów (regulacja rynku hurtowego). Zagwarantowaliśmy również, że
wprowadzenie tych rozwiązań nie odbije się negatywnie na polskim rynku krajowym i
możliwej podwyżce stawek krajowych (tzw. waterbed effect).
Minister Andrzej Halicki w styczniu tego roku wziął udział w Brukseli w nieformalnym
spotkaniu ministrów ds. cyfryzacji zorganizowanym z inicjatywy prezydencji łotewskiej w
Radzie UE oraz komisarza ds. gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego Günthera
Oettingera, co było potwierdzeniem naszego niesłabnącego zaangażowania w budowę
jednolitego rynku cyfrowego.
Rząd polski był orędownikiem prawnych gwarancji dla neutralności sieci. Wspieraliśmy takie
regulacje prawne, które z jednej strony zagwarantują neutralny i otwarty charakter sieci
Internet, a jednocześnie pozwolą dostawcom usług telekomunikacyjnych i operatorom na
niezbędne zarządzanie własną siecią, bez zamykania drogi do oferowania innowacyjnych
usług telekomunikacyjnych.
Szczegółowe informacje na temat rozporządzenia znajdują się na stronach Komisji
Europejskiej:
 http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5275_en.htm
 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5265_en.htm
Artur Koziołek
rzecznik prasowy
Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa

Podobne dokumenty