Dziennik Łódzki_Kocham Łódź

Komentarze

Transkrypt

Dziennik Łódzki_Kocham Łódź
CENNIK REKLAM
TYGODNIK
KOCHAM ŁÓDŹ - PIĄTEK
MIEJSCE
1 strona
redakcyjne
ostatnia
FORMAT
CENA
moduł (do E2)
400
moduł (do 1/2 strony)
300
junior page
9 000
cała strona
10 880
410
moduł (do 1/2 strony)
14 680
cała strona
Tygodnik KOCHAM ŁÓDŹ
ukazuje się w każdy piątek i swoim zasięgiem obejmuje powiaty:
Łódź, łódzki wschodni, zgierski, pabianicki, brzeziński
DOPŁATY
ZNIŻKI
Dopłata za wybór miejsca
15%
Za wielokrotność emisji
Reklama konsekutywna
15%
3-7 emisji
Artykuł sponsorowany
10%
8-15 emisji
Niestandardowy format
10%
16-23 emisji
Dopłata za płatność po emisji
10%
więcej niż 24 emisje
Dopłata za każdego kolejnego
reklamodawcę
15%
5%
7%
10%
20%
Rabaty przysługują za wielokrotność emisji w tym samym dniu wydawniczym oraz w tym samym produkcie wydawnictwa.
Wartość cennikowa poszczególnych emisji musi być identyczna.
Ceny netto w PLN, należy doliczyć 23% podatku VAT, obowiązują od 18 listopada 2013 r.
Polska Press Sp. z o.o., Oddział w Łodzi, ul. Ks. Skorupki 17/19, 90-532 Łódź, tel.(42) 665-94-30, fax (42) 665-94-37,
e-mail: [email protected]
Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Domaniewskiej 45, 02-672 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000002408, NIP: 522-01-03-609, Kapitał zakładowy: 42 000 000,00 zł.