Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów

Komentarze

Transkrypt

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym
Walnym Zgromadzeniu w dniu 10 maja 2016 roku
Akcjonariusz
Liczba głosów na
WZA
Udział głosów w
liczbie głosów na
WZA
Udział głosów w
ogólnej liczbie głosów
Neo Fund 1 Sp. z o.o.
2.876.288
43,72 %
34,78 %
Neo Business Process
Outsourcing S.a.r.l
753.010
11,44 %
9,11 %
SILQUERN S.a.r.l
826.558
12,56 %
9,99 %
QUERCUS Parasolowy
SFIO Subfundusz
Quercus Selektywny,
QUERCUS Parasolowy
SFIO Subfundusz
Quercus Agresywny,
QUERCUS Absolute
Return Fundusz
Inwestycyjny Zamknięty
770.788
11,72 %
9,32 %
Waldemar Ziomek
613.256
9,32 %
7,42 %

Podobne dokumenty