Cennik usług ZWiK Paczkow - Zakład Wodociągów i Kanalizacji w

Komentarze

Transkrypt

Cennik usług ZWiK Paczkow - Zakład Wodociągów i Kanalizacji w
CENNIK USŁUG MONTAŻOWO-BUDOWLANYCH I INSTALACYJNYCH
Lp.
JEDNOSTKA
MIARY
WYSZCZEGÓLNIENIE
CENNA zł NETTO
stawka roboczogodziny pracownika
r-g
33,29
działalności podstawowej i pomocniczej
stawka roboczogodziny pracownika
r-g
54,81
2
administracji
3
normatywny czas pracy
według karty pracy pracownika
4
Zużyte materiały
Według cen bieżących + 10% koszty zakupu
5
Sprzęt transportowy, specjalistyczny
m-g
wg. odrębnego cennika
Uwaga: za usługi w dni wolne od pracy, święta i w godzinach nocnych dla pozycji nr 1 stawkę należy
podnieść o 25 %.
1
CENNIK USŁUG DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH ŚRODKÓW
TRANSPORTOWYCH I SPRZĘTU SPECJALISTYCZNEGO
Lp.
WYSZCZEGÓLNIENIE
1
Koparko-ładowarka typ KTO-162
Koszt przejazdu
Młot spalinowy „PIONER” 120
Płyta wibracyjna RW-4,5
Pompa przeponowa
Przyczepa wysokociśnieniowa HD 50/K
Koszt przejazdu CITROEN/FORD
Samochód asenizacyjny STAR
Zagęszczarka dwukierunkowa AVP 3020 HN
Przecinarka do nawierzchni PA 400
Samochód dostawczy CITROEN
Samochód dostawczy FORD
Agregat prądotwórczy
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
JEDNOSTKA
MIARY
m-g
km
m-g
m-g
m-g
m-g
km
m-g
m-g
m-g
km
km
m-g
CENNA zł NETTO
63,94
4,11
40,04
39,40
40,95
79,35
0,80/1,11
61,09
44,91
44,01
0,80
1,22
18,21
CENNIK OPŁAT ZA USŁUGI TECHNICZNE I INNE ŚWIADCZENIE OBJĘTE
DZIAŁALNOŚCIĄ ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W PACZKOWIE
(CENY RYCZAŁTOWE)
Lp.
1
2
3
RODZAJ
WYKONYWANEJ
USŁUGI LUB
ŚWIADCZEŃ
Odbiór techniczny sieci
wodociągowo,
kanalizacyjnej,
deszczowej.
Zamknięcie i ponowne
włączenie dostaw wody z
przyczyn zależnych od
odbiorcy
Ponowne uruchomienie
przyłącza po spłacie
zadłużenia prze odbiorcę.
JEDNO
STKA
MIARY
ILOŚĆ
ROBOCIZNY
zł
KOSZTY
DODATKOWE
zł
(zł NETTO)
r-g
2
109,62
15,00
124,62
szt
1
109,62
15,00
124,62
szt
1
109,62
15,00
124,62
OGÓŁEM

Podobne dokumenty