dokument do pobrania - Polska Rada Centrów Handlowych

Komentarze

Transkrypt

dokument do pobrania - Polska Rada Centrów Handlowych
Polska Rada Centrów Handlowych
ul. Nowogrodzka 50, lok.448
00-695 Warszawa
Sz. P. Beata Szydło
Prezes Rady Ministrów
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa
Przedmiot petycji – zaniechanie prac nad ustawą ograniczającą
handel w niedzielę, złożoną w sejmie przez Komitet Inicjatywy
Ustawodawczej dnia 2 września 2016 roku
Ja niżej podpisany/podpisana apeluję o nie odbieranie mi możliwości decydowania
kiedy, gdzie i w jakiej formie robię zakupy oraz w jaki sposób spędzam swój wolny
czas. Nie przychylam się do projektu ustawy złożonej przez Komitet Inicjatywy
Ustawodawczej dnia 2 września 2016 roku ograniczającego a wręcz zakazującego
handlu w niedzielę. Dostrzegając jednocześnie potrzebę lepszej regulacji warunków i
czasu pracy osób aktywnych tego dnia zawodowo popieram mądre zmiany Kodeksu
Pracy w zakresie dobrowolności pracy w niedzielę.
www.takdlaotwartychniedziel.pl
Lp.
Imię i nazwisko
Adres
Kod miejscowość ulica numer domu
www.takdlaotwartychniedziel.pl
Podpis

Podobne dokumenty