Przetwornica częstotliwości model: 7300EV

Komentarze

Transkrypt

Przetwornica częstotliwości model: 7300EV
www.thermopomiar.pl
[email protected]
tel: 091 880 88 80
fax: 091 880 80 89
Przetwornica częstotliwości model: 7300EV
● moc 0,25...2,3kW
● sterowanie wektorowe
● regulator PID
● filtr przeciwzakłóceniowy
● moduł komunikacyjny
● atrakcyjna cena
Nowoczesna przetwornica częstotliwości serii 7300EV dostarczany przez
Thermo Pomiar to nowa seria mikronapędów wektorowych o zakresie mocy
pokrywającym się z serią E2 i możliwościach technicznych leżących pomiędzy
serią E2 i serią 7300CV.
Może pracować w dwóch trybach sterowania:
– skalarne z programowaną charakterystyką U/f,
– wektorowe bez sprzężenia zwrotnego.
W porównaniu do serii E2 przetwornica została rozbudowana o potencjometr na panelu operatorskim,
wewnętrzny regulator PID, interfejs z wykorzystaniem modułów komunikacyjnych serii 7300CV oraz
zewnętrzny panel operatorski i możliwość zwiększenia ilości wejść/wyjść. Nowością jest także możliwość
montażu „na styk”
PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
zasilanie jednofazowe lub trójfazowe
wbudowany panel operatorski z potencjometrem
możliwość podłączenia zdalnego panela operatorskiego (opcja)
mocowanie na szynie DIN
montaż przetwornic „na styk” (bez odstępów na wentylację)
1 wejście analogowe skalowane do zadawania prędkości lub do sprzężenia zwrotnego:0...10V/0...20/4...20mA
1 wyjście analogowe wielofunkcyjne i skalowane: 0÷10V
4 wejścia dyskretne wielofunkcyjne 24V o przełączanej logice (NPN lub PNP)
2 dodatkowe wejścia dyskretne (opcja)
1 wyjście przekaźnikowe, wielofunkcyjne
1 dodatkowe wyjście dyskretne typu otwarty kolektor
7 skokowo ustawianych prędkości
zdalne zadawanie prędkości przy pomocy przycisków „więcej / mniej”
2 ustawiane pomijane częstotliwości z regulowanym pasmem dla eliminacji rezonansów mechanicznych
sterowanie wektorowe lub charakterystyka U/f
regulator PID z funkcją usypiania oraz przełączania wartości zadanych
przeciążalność: 150% prądu znamionowego w ciągu 60 sekund
odporność na krótkie przerwy w zasilaniu
elektroniczne, termiczne zabezpieczenie silnika
wybór rodzaju hamowania – wybiegiem, zgodnie z zadanym czasem hamowania lub prądem stałym
pełne wewnętrzne zabezpieczenie z wyświetlaniem kodu błędu
pamięć kodów ostatnich 3-ch wyłączeń awaryjnych
EMC: wbudowane filtry zapewniają spełnienie wymagań kompatybilności elektromagnetycznej
interfejs RS232 lub RS485 Modbus RTU/ASCII (opcja)
moduł do klonowania – kopiowania parametrów (opcja)
DriveLink – oprogramowanie do wprowadzania parametrów, programowania i diagnostyki przetwornicy
Dane techniczne
Przec. 150%/60s.
Napięcie zasilania 1x230V - napięcie wyjściowe 3x0...230V
Moc [kW]
Prąd [A]
7300EV IP20
Wymiary [mm]
7300EV IP65
E2 IP65 przeł.+pot.
Wymiary
0,25
1,7
JNEV-2P2-H1F
124x77x130
JNEV-2P2-H1FN4
JNEV-2P2-H1FN4S
216X141X183
0,55
3,1
JNEV-2P5-H1F
124x77x130
JNEV-2P5-H1FN4
JNEV-2P5-H1FN4S
216X141X183
0,75
4,2
JNEV-201-H1F
124x77x130
JNEV-201-H1FN4
JNEV-201-H1FN4S
216X141X183
1,5
7,5
JNEV-202-H1F
132x118x144
JNEV-202-H1FN4
JNEV-202-H1FN4S
2,2
10,5
JNEV-203-H1F
132x118x144
JNEV-202-H1FN4
JNEV-202-H1FN4S
Przec. 150%/60s.
Napięcie zasilania 3x400V - napięcie wyjściowe 3x0...400V
0,75
2,3
JNEV-401-H3F
132x118x144
JNEV-401-H1FN4
JNEV-401-H1FN4S
1,5
3,8
JNEV-402-H3F
132x118x144
JNEV-402-H1FN4
JNEV-402-H1FN4S
2,2
5,2
JNEV-403-H3F
132x118x144
JNEV-403-H1FN4
JNEV-403-H1FN4S
Wersja obudowy 7300EV IP65 występuje w dwóch odmianach:
JNEV-xxx-H1FN4 – z wbudowanym filtrem i panelem operatorskim
JNEV-xxx-H1FN4S – z wbudowanym filtrem i panelem operatorskim oraz potencjometrem, wyłącznikiem i przełącznikiem kierunku obrotów.
Zasilanie: 1 fazowe
3 fazowe
200...240V ±10%
380...400V ±10%
Napięcie wyjściowe
zero do napięcia zasilania
Zakres częstotliwości wyjściowej
Częstotliwość PWM
Rozdzielczość częstotliwości wyjściowej
Warunki pracy
Przeciążenie termiczne
Przeciążenie prądowe chwilowe
Stopień ochrony
0,1...200 Hz
4...16kHz
0,1 Hz
-10...50°C; do 95%RH bez kondensacji
150% In w ciągu 60s.
200% In
IP20, IP65
Podłączenie
Filtr EMC
Wbudowane lub zewnętrzne filtry
spełniają wymagania normy dotyczącej
kompatybilności elektromagnetycznej –
PN-EN61800-3.
AKCESORIA
JNSiF-IO moduł dodatkowych wejść/
wyjść dyskretnych (2we/1wy)
JNSIF-232 moduł interfejsu RS232
JNSIF-485 Moduł interfejsu RS485
Modbus RTU/ASCII
JNSIF-MP moduł do klonowania
(kopiowania parametrów)
JNSDOP-LED-2m zewnętrzny panel
operatorski cyfrowy LED z kablem o
długości 2m

Podobne dokumenty