CVLT Kalifornijski Test Uczenia się Językowego Test służy do

Komentarze

Transkrypt

CVLT Kalifornijski Test Uczenia się Językowego Test służy do
CVLT Kalifornijski Test Uczenia się Językowego
Test służy do pomiaru zdolności uczenia się i zapamiętywania materiału werbalnego.
Autor testu: Dean C, Delis, Joel H. Kramer, Edith Kaplan, Beth A. Ober
Polska adaptacja i standaryzacja: Emilia Łojek, Joanna Stańcza
Wyd. Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
Warszawa 2010
Opis: CVLT składa się z trzech list słów: Listy A, Listy B i listy słów do rozpoznania. Listy A i B zawierają
po 16 słów powiązanych kategorialnie i odnoszących się do rzeczy, które można kupić w
supermarkecie. Lista słów do rozpoznania zawiera 44 bodźce obejmujące całą Listę A, niektóre słowa
z Listy B, oraz inne słowa dystrakcyjne spełniające określone warunki (np. zbliżone fonetycznie do
słów z Listy A). Badany uczy się Listy A poprzez pięciokrotne jej powtarzanie bezpośrednio po
prezentacji, następnie odtwarza je po krótkim odroczeniu (prezentacja Listy B), po długim odroczeniu
(20 min. w trakcie których badany wykonuje testy niewerbalne) oraz rozpoznaje na liście 44 słów.
Ocenie ilościowej poddaje się 21 wskaźników wykonania CVLT. Orientacyjny czas obliczenia wyników
– ok. 60 minut.
Zastosowanie: diagnoza neuropsychologiczna.
Rzetelność: w polskiej standaryzacji sprawdzona zgodność wewnętrzna wskaźnika podstawowego
oraz stabilność bezwzględna.
Trafność: sprawdzone korelacje z miarami funkcji poznawczych oraz potwierdzona trafność
diagnostyczna metodą porównań międzygrupowych (dotyczyły one osób z różnymi lokalizacjami i
różną etiologią uszkodzenia mózgu).
Normy: dla osób w wieku od 16 do 79 roku życia (próba ogólnopolska).
Wiek: młodzież, dorośli.
Procedura: badanie indywidualne; bez ograniczenia czasu

Podobne dokumenty