OCENA STANU TECHNICZNEGO ROZDZIELNI NN W RAZ Z

Komentarze

Transkrypt

OCENA STANU TECHNICZNEGO ROZDZIELNI NN W RAZ Z
Załącznik 2a
OCENA STANU TECHNICZNEGO ROZDZIELNI NN
W RAZ Z ZESPOŁEM PRĄDOTWÓRCZYM
W BUDYNKU STACJI TRANSFORMATOROWEJ NR 65
1. Przedmiot opracowania oceny stanu technicznego:
Przedmiotem opracowania oceny stanu technicznego jest rozdzielnia nN wraz
z zespołem prądotwórczym znajdującym się w budynku nr 65 na terenie Centrum
Szkolenia Policji w Legionowie.
2. Ocena Stanu technicznego:
Rozdzielnia niskiego napięcia – posiada 4 tablice rozdzielcze RNI, RNII, i RNIII,
które są wykonane jako rozdzielnice przyścienne budowy otwartej do 500 V, typu „Rp
66”. Zastosowana technologia pochodzi z początku lat siedemdziesiątych,
a zainstalowane urządzenia nie są produkowane już od kilkudziesięciu lat. Pomimo
bieżącej konserwacji, w wyniku długoletniej eksploatacji urządzenia energetyczne
uległy znacznemu zużyciu. Występuje brak możliwości zakupu części zamiennych
niezbędnych do usunięcia awarii, a zamienniki nie są kompatybilne z zastosowaną
przestarzałą technologią (brak możliwości jakichkolwiek przeróbek.
Zespół prądotwórczy – typ 22 ZPP-26H12A Zakłady Mechaniczne „WOLA” im.
M. Nowotki:
- rodzaj prądu – przemienny, trójfazowy,
- częstotliwość – 50 Hz przy 1500 obr/min,
- napięcie – 3x400/231 V z możliwością regulacji poziomu w zakresie +5%/-10%
Uzn,
- moc znamionowa – 200 kW,
- przeciążalność mocą czynną – Izn = 290A,
- rodzaj pracy – ciągły, lub dorywczy,
- rozruch – elektryczny 24V z własnych akumulatorów ładowanych z własnej sieci
prądu stałego,
- pojemność zbiornika paliwa – 240 l.
Rok produkcji 1976, pomimo bieżącej konserwacji urządzenie na skutek
długotrwałego wykorzystania jest w dużym stopniu wyeksploatowane. W następstwie
przerwy w dostawie energii elektrycznej w/w zespół wymaga załączenia ręcznego
przez wykwalifikowanego pracownika co powoduje zwłokę w dostawie co najmniej 1
godzinę (obecnie zespoły prądotwórcze powinny być wyposażone w automatykę
samostartu z SZR).
3. Ocena stanu technicznego i wnioski końcowe:
Biorąc pod uwagę stan techniczny poszczególnych urządzeń stwierdza się, że ww.
elementy znajdują się w stanie technicznym dostatecznym, wymagają remontu.
Opracował: Rafał Donarski nr upr. 1786/121/2006

Podobne dokumenty