Długosiodło, 18

Komentarze

Transkrypt

Długosiodło, 18
Długosiodło, 22 sierpnia 2013 r.
RZ.271.21.1.2013
ZAPYTANIE 1
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup artykułów i sprzętu sportowego oraz mebli
biurowych do Zespołu Szkół w Starym Bosewie
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. 907) informuję, że do zamawiającego wpłynęło zapytanie do
treści SIWZ:
„Proszę o informacje;
1. Czy bloki startowe należy wycenić 4 sztuki czyli 2 kpl czy też 4 kpl.
2. Materac zeskok – jaki wymiar?”
Odpowiedź:
Ad. 1. Należy wycenić 4 kpl. bloków startowych.
Ad. 2. Należy wycenić materac do zeskoku o wymiarach 3,0x2,0x0,4 m (dł. x szer. x wys.).
Z up. WÓJTA
/-/ Ewa Alicja Karczewska
Zastępca Wójta

Podobne dokumenty