zapytanie ofertowe

Komentarze

Transkrypt

zapytanie ofertowe
WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH
PION KANCLERZA
Dział Organizacyjny
08-521 Dęblin, ul. 2 Pułku “Kraków” Nr 22
tel. (81) 551 82 98; fax (81) 551 74 52
www.wsosp.deblin.pl
Dęblin, dnia 11 sierpnia 2014 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie zwraca się do Państwa z prośbą
o przedstawienie oferty cenowej na zakup odzieży sportowej. Opis przedmiotu zamówienia zawiera
formularz ofertowy (załącznik nr 1) .
W przypadku zainteresowania naszą propozycją proszę o przesłanie oferty cenowej wyłącznie na
formularzu zamawiającego (załącznika nr 1): faksem na numer (81) 551 – 74 – 52 lub mail:
[email protected]
Ofertę można również złożyć osobiście w Kancelarii Jawnej WSOSP w Dęblinie na adres:
Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
08-521 Dęblin
ul. Dywizjonu 303 nr 35
Kancelaria Jawna pok. nr 116.
Termin składania ofert upływa dnia 18.08.2014 r. godz. 14.00
Zapłata nastąpi przelewem na konto sprzedawcy w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia
wykonania zamówienia i dostarczenia zamawiającemu poprawnie wypełnionej faktury.
Osobą upoważnioną do kontaktów jest Filip Bątkowski tel. 535 666 020, w sprawach
proceduralnych Ewelina Grzebalska tel. 81/55 18 298
W załączeniu
1. Opis przedmiotu zamówienia (formularz ofertowy zał. nr 1)
KANCLERZ
mgr Waldemar BIENIEK
Wyk. E.G. tel. 81 551 82 98
Załącznik nr 1
FORMULARZ OFERTOWY
Opis przedmiotu zamówienia
Lp.
1
2
3
Asortyment
Ilość
Buty Asics Gel-Excel33 2 LiteShow męskie, rozmiar 44
Buty Asics Gel-Hyper33 2
męskie, rozmiar 38
1 szt
Pulsometr Polar FT4 HRM
1 szt
Cena netto
Vat
Brutto
1 szt
Razem
Koszt dostawy: wliczony w cenę towaru
……………………………….……
Miejscowość , data
……………………………..
Wykonawca