KFA5-SOT2-Ex2 Separator sygnałów binarnych

Komentarze

Transkrypt

KFA5-SOT2-Ex2 Separator sygnałów binarnych
Separator sygnałów binarnych
KFA5-SOT2-Ex2
Konstrukcja
Charakterystyka
•
•
•
•
•
•
•
2-kanałowa bariera rozdzielająca
Zasilanie 115 V AC
wejścia stykowe lub typu NAMUR
pasywne wyjście półprzewodnikowe, niespolaryzowane
kontrola usterki przewodu
odwrotna kolejność działania
Do SIL 2 wg IEC 61508
Widok z przodu
Zdejmowane zaciski —
niebieskie
3
6
1 2
4 5
KFA5-SOT2-Ex2
Żółta dioda LED:
wyjście tranzystorowe I
Funkcja
1
OUT CHK PWR
Zielona dioda LED:
zasilanie
2
Ten separator galwaniczny jest przeznaczony do obwodów
iskrobezpiecznych. Przekazuje sygnały cyfrowe (czujnik
NAMUR / styk mechaniczny) ze strefy zagrożonej wybuchem
do strefy bezpiecznej.
Każdy z czujników lub przełączników zbliżeniowych steruje
pasywnym wyjściem tranzystorowym po stronie bezpiecznej.
Normalny stan wyjścia można zmienić na odwrotny
przełącznikiem S1 (kanał I) i przełącznikiem S2 (kanał II).
Przełącznik S3 służy do włączania i wyłączania funkcji
wykrywania uszkodzenia linii w obwodzie polowym.
Czerwona dioda LED:
LB (przerwa) / SC (zwarcie) —
kanał I
S1
S2
S3
I
Przełącznik S1
(tryb pracy kanału I)
II
Przełącznik S2
(tryb pracy kanału II)
Żółta dioda LED:
wyjście tranzystorowe II
Czerwona dioda LED:
LB (przerwa) / SC (zwarcie) —
kanał II
7 8 9
10 11 12
13 14 15
Przełącznik S3
(monitorowanie LB (przerwy) /
SC (zwarcia))
Zdejmowane zaciski —
zielone
W przypadku wystąpienia błędu tranzystory powracają do
stanu bez zasilania, a diody LED informują o błędzie zgodnie
z NAMUR NE44.
2
Data publikacji 2016-11-07 17:03
Data wydania 2016-11-07 233751_pol.xml
Przyłącze
KFA5-SOT2-Ex2
400 Ω ≤ R ≤ 2 kΩ
I
10 kΩ
10 kΩ
400 Ω ≤ R ≤ 2 kΩ
II
10 kΩ
7
1+
I
2+
3-
8 (+/-)
II
4+
10 kΩ
5+
9
6-
14
15
115 V AC
Zone 0, 1, 2
Div. 1, 2
Patrz „Uwagi ogólne dotyczące informacji o produktach firmy Pepperl+Fuchs”.
Grupa Pepperl+Fuchs
USA: +1 330 486 0002
Niemcy: +49 621 776 2222
www.pepperl-fuchs.com
[email protected]
[email protected]
Singapur: +65 6779 9091
[email protected]
1
Dane techniczne
KFA5-SOT2-Ex2
Dane ogólne
typ sygnału
Wejżcie binarne
Zasilanie
Przyłącze
Napięcie znamionowe
Strata mocy
zaciski 14, 15
Ur
Pobór mocy
103,5 ... 126,5 V AC
1W
≤ 1,5 W
Wejście
Przyłącze
zaciski 1+, 2+, 3-; 4+, 5+, 6-
Wartożci znamionowe
wg EN 60947-5-6 (NAMUR), dane elektryczne w opisie systemu
Napięcie pracy jałowej / prąd zwarcia
ok. 8 V DC / ok. 8 mA
Punkt przełączania / histereza
przełączania
1,2 ... 2,1 mA / ok. 0,2 mA
Kontrola usterki przewodu
przerwa I ≤ 0,1 mA , zwarcie I > 6 mA
Wyjście
Przyłącze
wyjście I: zaciski 7, 8 ; wyjście II: zaciski 8, 9
Napicie ukadu
≤ 40 V
Prąd przełączania
≤ 100 mA , odporne na zwarcie
poziom sygnału
sygnał 1: przełączane napięcie – max. 2,5 V przy prądzie przełączania 10 mA lub max. 3 V przy prądzie
przełączania 100 mA
sygnał 0: wyjście zablokowane (prąd szczątkowy ≤ 10 µA)
Wyjście I, II
sygnał ; wyjście półprzewodnikowe, pasywne
właściwości transmisji
Częstotliwość przełączania
≤ 5 kHz
Izolacja elektryczna
Wyjście/zasilanie
Izolacja wzmocniona zgodnie z EN 50178, napięcie znamionowe izolacji 300 Veff
Wyjście / wyjście
niedostępny
Zgodność z dyrektywami
Kompatybilność elektromagnetyczna
Dyrektywa 2014/30/UE
EN 61326-1:2013 (lokalizacja ośrodków przemysłowych)
Niskie napięcie
Dyrektywa 2014/35/UE
EN 61010-1:2010
Zgodnożć
Kompatybilność elektromagnetyczna
NE 21
Stopień ochrony
IEC 60529
zabezpieczenie przed porażeniem
elektrycznym
IEC 61140
Warunki otoczenia
Temperatura otoczenia
-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Specyfikacja mechaniczna
Stopień ochrony
IP 20
Masa
ok. 150 g
Wymiary
20 × 119 × 115 mm , typ obudowy B2
Montaż
montaż na szynie znormalizowanej 35 mm wg EN 60715:2001
Dane dotyczące stosowania w
strefach zagrożonych wybuchem
Data publikacji 2016-11-07 17:03
Data wydania 2016-11-07 233751_pol.xml
Certyfikat badania typu EC
PTB 98 ATEX 2164
Grupa, kategoria, rodzaj ochrony
¬ II (1) G [Ex ia] IIC
¬ II (1) D [Ex ia] IIIC
Wejście
Ex ia IIC, Ex ia IIIC
Napięcie
Prąd
Moc
Zasilanie
Uo
10,5 V
Po
34 mW (charakterystyka liniowa)
Io
13 mA
Maksymalne napięcie bezpieczne Um
126,5 V AC (Uwaga! Um nie jest napięciem znamionowym).
Maksymalne napięcie bezpieczne Um
253 V AC (Uwaga! Napięcie znamionowe może być mniejsze)
Wyjście
Izolacja elektryczna
Wejście/wejście
niedostępny
Wejście/wyjście
bezpiecznie rozdzielone galwanicznie wg normy IEC/EN 60079-11, wartość szczytowa napięcia 375 V
Wejście/zasilanie
bezpiecznie rozdzielone galwanicznie wg normy IEC/EN 60079-11, wartość szczytowa napięcia 375 V
Zgodność z dyrektywami
Dyrektywa 2014/34/UE
EN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012
Atesty międzynarodowe
Atest UL
Patrz „Uwagi ogólne dotyczące informacji o produktach firmy Pepperl+Fuchs”.
Grupa Pepperl+Fuchs
USA: +1 330 486 0002
Niemcy: +49 621 776 2222
www.pepperl-fuchs.com
[email protected]
[email protected]
Singapur: +65 6779 9091
[email protected]
2
Dane techniczne
Schemat montażowy
KFA5-SOT2-Ex2
116-0145
Certyfikat CSA
Schemat montażowy
116-0047
Informacje ogólne
Stosownie do wymagań należy przestrzegać certyfikatów badania typu WE, informacji na temat zgodności,
deklaracji zgodności, atestów zgodności i instrukcji. Aby uzyskać więcej informacji, zob. www.pepperlfuchs.com.
Data publikacji 2016-11-07 17:03
Data wydania 2016-11-07 233751_pol.xml
Informacja uzupełniająca
Patrz „Uwagi ogólne dotyczące informacji o produktach firmy Pepperl+Fuchs”.
Grupa Pepperl+Fuchs
USA: +1 330 486 0002
Niemcy: +49 621 776 2222
www.pepperl-fuchs.com
[email protected]
[email protected]
Singapur: +65 6779 9091
[email protected]
3
Dane techniczne
KFA5-SOT2-Ex2
Konfiguracja
Ustawienie przełącznika
S
1
1
4
2
5
2
OUT CHK PWR
2
3
3
9
12
15
3
2
2
8
11
14
Kierunek działania —
wyjście II aktywne
1
S1
S2
S3
1
7
10
13
Kierunek działania —
wyjście I aktywne
3
6
1
S1
S2
S3
Funkcja
I
Wykrywanie błędu
przewodu
Położen
ie
przy dużym prądzie
wejściowym
I
przy małym prądzie
wejściowym
II
przy dużym prądzie
wejściowym
I
przy małym prądzie
wejściowym
II
AN
I
WYŁ.
II
II
Stany działania
Obwody prądu sterującego
Sygnał wejściowy
Inicjator wysokoomowy /
styki otwarte
mały prąd wejściowy
Inicjator niskoomowy /
styki zwarte
duży prąd wejściowy
Przerwa przewodu,
zwarcie przewodu
Błąd przewodu
Data publikacji 2016-11-07 17:03
Data wydania 2016-11-07 233751_pol.xml
Ustawienie fabryczne: przełączniki 1, 2 i 3 w położeniu I
Patrz „Uwagi ogólne dotyczące informacji o produktach firmy Pepperl+Fuchs”.
Grupa Pepperl+Fuchs
USA: +1 330 486 0002
Niemcy: +49 621 776 2222
www.pepperl-fuchs.com
[email protected]
[email protected]
Singapur: +65 6779 9091
[email protected]
4