obejrzyj folder - Zespół Szkół Muzycznych im. M.J. Żebrowskiego

Komentarze

Transkrypt

obejrzyj folder - Zespół Szkół Muzycznych im. M.J. Żebrowskiego
Zespół Szkół Muzycznych 2011/2012
im. Marcina Józefa Żebrowskiego w Częstochowie
Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia
Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia
42-200 Częstochowa, Jasnogórska 17
www.zsmuz.edukacja.czestochowa.pl
034/ 324 37 08, 324 56 49 fax 034/ 365 66 25
[email protected]
SPOTKANIE Z INGOLFEM WUNDEREM, 29 września 2012 rok
Instrumenty dofinansowane przez
Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
w ramach programu Instrumenty
dla szkolnictwa artystycznego
Każdy ma dość siły, aby urzeczywistnić to, o czym jest przekonany
Johann Wolfgang Goethe
Grono pedagogiczne
Za nami kolejny rok szkolny. Jesteśmy bogatsi w nowe doświadczenia, sukcesy, przeżycia duchowe. We wrześniu gościliśmy
w progach naszej szkoły Ingolfa Wundera, a w maju Lukasa Geniušasa – laureatów równorzędnych dwóch nagród ostatniego międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego, należących obecnie do czołówki światowych pianistów. Spotkanie
z tak znakomitymi muzykami było dla nas nie tylko wielkim przeżyciem artystycznym, ale również emocjonalnym. Młodzi
muzycy okazali się sympatycznymi i bezpośrednimi ludźmi. Początek roku szkolnego przyniósł nam również chwile bolesne,
przepełnione smutkiem i cierpieniem. We wrześniu 2011 odszedł od nas wspaniały człowiek, kolega, nauczyciel, dyrygent,
przyjaciel Krzysztof Pośpiech, pozostawił wielka pustkę w kręgu częstochowskich propagatorów życia kulturalnego. Jednak nie wszytek umrze, ponieważ wybudował pomnik trwalszy niż ze spiżu, którego nie naruszą deszcze gryzące, a pamięć
o zasługach pana profesora będzie towarzyszyć naszym projektom muzycznym. W maju 2012 roku w kościele parafialnym
w Garnku, z udziałem naszego chóru i orkiestry, odbył się koncert poświęcony pamięci Krzysztofa Pośpiecha, kontynuujący
dzieło dyrygenta oraz animatora kultury regionu częstochowskiego.
W tym roku szkolnym uczniowie klas IV i V szkół II stopnia zmagali się z trzyetapowymi przesłuchaniami Centrum Edukacji
Artystycznej. Do finałowego etapu przeszło aż dwunastu instrumentalistów, spośród których trzech zostało wyróżnionych,
a jedna osoba uzyskała tytuł laureata zajmując II miejsce w Polsce.
Wiele innych osiągnięć zdobywali nasi uczniowie na międzynarodowych, ogólnopolskich i regionalnych konkursach, festiwalach i olimpiadach. Łącznie przywieźli ponad czterdzieści nagród i wyróżnień. Swoje umiejętności prezentowali m.in.
w Sztokholmie, Warszawie, Krakowie ,Szczecinie, Opolu i Zielonej Górze. Najzdolniejsi uczniowie zaprezentowali się na
koncertach w Remchindem w ramach współpracy z Niemiecką Fundacją Wymiany Młodzieży, na Międzynarodowym Festiwalu Cultura Animi w Warszawie, Międzynarodowych Kursach Mistrzowskich w Calgary, Międzynarodowych Warsztatach
Orkiestrowych Polsko-Niemieckiej Młodej Filharmonii.
Nasze tradycyjne koncerty z okazji Dnia Patrona Szkoły, Dni Otwartych, doroczne popisy, koncert dyplomantów, koncert
charytatywny, odbywające się w poza siedzibą szkoły, gromadziły zawsze komplet słuchaczy.
Młodzież uczestniczyła również w wielu wydarzeniach kulturalnych Częstochowy. Zespoły szkolne wystąpiły podczas Dni
Kultury Chrześcijańskiej, Międzynarodowego Forum Młodzieży Stowarzyszenia Miast Laureatów Nagrody Europy, Festiwalu
Frytka OFF.
Uświetnialiśmy muzyką uroczystości w Urzędzie Miasta, Policji, Regionalnym Ośrodku Kultury, OPK Gaude Mater, Gminnych
Ośrodkach Kultury i innych miejscach na terenie regionu.
Najzdolniejsi uczniowie otrzymali stypendia i nagrody od Prezesa Rady Ministrów, Prezydenta Miasta Częstochowy, Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej oraz Fundacji na Rzecz Dzieci.
Praca szkoły to realizowanie programu nauczania, corocznego planu pracy w oparciu o ustalone cele, zadania i priorytety.
Systematyczna nauka, ćwiczenie, sprawdziany, przesłuchania i egzaminy. Wyniki egzaminów gimnazjalnych i maturalnych
stawiają znowu nasza szkołę w czołówce miasta i województwa.
Wszystkim nauczycielom i ich wychowankom serdecznie dziękujemy za oddaną pracę i osobiste zaangażowanie. U progu
kolejnego roku szkolnego życzymy dalszych sukcesów, wytrwałości i życzliwości w szkole oraz radości w życiu osobistym.
Dyrekcja szkoły.
Dyrektor – Ewa Warzecha
Z-ca dyrektora – Maryla Limanowska
Z-ca dyrektora – Celina Brychcy-Giełażyn
Kadra kierownicza sekcji:
Sekcja Instrumentów Klawiszowych PSM II st. – Urszula Ledwoń
Sekcja Instrumentów Klawiszowych PSM I st. – Maria Rajchel
Sekcja Instrumentów Smyczkowych i Gitary – Elżbieta Urbańska
Sekcja Instrumentów Dętych i Perkusyjnych – Włodzimierz Gołębiowski
Sekcja Przedmiotów Ogólnomuzycznych – Agnieszka Sanecka
Internat – Marek Strózik
2
fagot – Jerzy Bober
fortepian, lit. muz., akomp. – Jakub Brawata
wych. internatu – Ewa Brawata
akordeon – Marian Brzóska
flet – Barbara Chlastacz
gitara – Marcin Chlastacz
fortepian – Jadwiga Chmielewska
kszt. słuchu, rytmika, metodyka – Agnieszka Chomiaczewska
gitara – Beata Ciesielska
skrzypce – Grażyna Ciesielska
fortepian – Iwona Czarny
skrzypce – Ewa Drobner
akompaniament – Iryna GajeWaja
fortepian – Robert Gawroński
język polski – Celina Giełażyn
klarnet – Włodzimierz Gołębiowski
język polski – Ewa Gonera
fortepian – Ewa Gorzelak
saksofon – Robert Gudaja
puzon, tuba – Łukasz Gwóźdź
rytmika, improwizacja – Barbara Hrabia
akordeon – Anna Jaśkiewicz
akompaniament – Tomir Kaczmarek
chemia, fizyka – Jadwiga Kałuża
akompaniament – Barbara Karaśkiewicz
język angielski – Izabela Kasprzyk
wych. internatu – Joanna Kędziora
fortepian, akompaniament – Andrzej Kloś
skrzypce – Maria Kloś
fortepian – Małgorzata Kłoszewska
kontrabas – Michał Konopelski
plastyka – Małgorzata Kocik-Kowalczuk
fortepian – Marta Kwiatkowska
obój – Marcin Langer
język niemiecki – Anna Ledwoń
fortepian, akompaniament – Urszula Ledwoń
waltornia – Maryla Limanowska
flet – Bożena Łobos
hist. muzyki, formy muzyczne – Wanda Malko
perkusja – Andrzej Michalak
skrzypce – Grażyna Mielińska
hist. muz., formy muzyczne – Beata Młynarczyk
organy – Adam Mroczek
organy – Jan Mroczek
historia – Maria Mroczek
wiolonczela – Jolanta Mulszanowska
fortepian – Aleksandra Nabiałek
w roku szkolnym 2011/2012
Zygmunt Nitkiewicz – harm., audycje muz., chóry PSM I i II st.,
orkiestra ZSM, orkiestra smyczkowa PSM I st.
Jolanta Nowak – biologia
Małgorzata Nowak – gitara
Urszula Nowak – wychowanie fizyczne
Ewa Olesik – kszt. słuchu, zasady muzyki, audycje muzyczne
Barbara Orkisz – matematyka, informatyka
Michał Ostalski – akompaniament
Magdalena Otrębska – historia, podstawy przedsiębiorczości
Magdalena Owczarek – rytmika, improwizacja
Mariola Pasternak – kszt. słuchu, aud. muz.
Marek Piątek – trąbka
Lech Podolski – zespół muzyki rozrywkowej
Marta Popowska – hist. muzyki, formy muz.
Anna Porębska – kszt. słuchu
Teresa Ptak – fortepian
Tomasz Ptak – altówka
Wojciech Pyda – klarnet
Anna Rajchel – kształcenie słuchu, rytmika
Maria Rajchel – fortepian
Siergiej Rysanow – wiolonczela
Agnieszka Sanecka – kszt. słuchu, zas. muz.
Cezary Sanecki – fortepian
Marcin Serwaciński – perkusja
Ks. Marek Siwek – religia
Mariusz Skuza – kszt. słuchu, harmonia, technologia informacyjna
Wiesława Sośniak – geografia
Małgorzata Strojec – fortepian
Michał Stogniew – akordeon
Joanna Strogulska – biblioteka
Marek Strózik – wychowanie fizyczne
Agnieszka Sygiet – flet
Barbara Sygiet – fortepian
Małgorzata Świeboda – język polski
Agnieszka Sykulska – fortepian, akompaniament
Katarzyna Szmidt – wiedza o społeczeństwie
Michał Szymczak – skrzypce
Aleksandra Szwejkowska-Belica – skrzypce
Tomasz Tomecki – trąbka
Marta Uchacz – fortepian
Elżbieta Urbańska – skrzypce
Ewa Warzecha – fortepian
Ewa Wesołowska – wiolonczela
Danuta Wróbel – pedagogika, psychologia
Maria Wyporska – biblioteka
Maciej Zagórski – fortepian
Henryka Zasempa-Kozera – fortepian
2011/2012 Kalendarium ważniejszych wydarzeń szkolnych
wrzesień
1
9
10
15-17
15-17
20
22
22-23
29
październik
3
6
6-7
7
7-9
13
13-18
14
15-20
18
18
20
20
20
20
21
21
25-29
listopad
2-8
4
6
8
10
10
14
4
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego, aula ZSM
Recital duetu fortepianowego Biel-Danilewska, aula ZSM
Dni Akordeonu, Rybnik
Wycieczka klas VI POSM II st. na Suwalszczyznę
Wycieczka klas II i V POSM II st. do Wrocławia
Kiermasz książek i nut - PWN, foyer auli
Lekcje otwarte prowadzone przez prof. Andrzeja Jasińskiego, Akademia Muzyczna Katowice
Wycieczka klas I, III, IV POSM II st. w Pieniny
Spotkanie z Ingolfem Wunderem - laureatem II nagrody XVI Międzynarodowego Konkursu
Chopinowskiego, aula ZSM
Koncert uczniów ZSM z okazji Międzynarodowego Dnia Muzyki, aula ZSM
Wyjście klasy IV POSM do teatru na Króla Edypa
Wewnątrzszkolne Dokształcanie Nauczycieli /wg harmonogramu/
Spotkanie z pianistą jazzowym Wojciechem Kamińskim, Ragtime to nie tylko Scott Joplin, aula ZSM
IV Ogólnopolskie Warsztaty Rytmiczne – Strefa dźwięku i ruchu, Zduńska Wola PSM II st.
Wyjście klasy I do Biblioteki Muzyczne
Wyjazd młodzieży (9 uczniów) w ramach kontynuacji współpracy międzynarodowej do Pforzheim
Spotkanie nauczycieli z młodzieżą z okazji Dnia Edukacji Narodowej, aula ZSM
XIX Międzynarodowy Festiwal Chopinowski na Mazowszu. Sochaczew
Zajecia integracyjne dla klasy I – spotkanie z przycholożkami
Przegląd Zespołów Rytmiki Szkół Muzycznych II stopnia Regionu Śląskiego, Katowice
Udział uczniów w XIII Turnieju Wiedzy Historyczno-Literackiej
Występ kwartetu smyczkowego w Zespole Szkół Ekonomicznych
Pasowanie na ucznia kl. I cyklu sześcioletniego, aula ZSM
Występ uczniów w ROK w Częstochowie
Apel poswięcony 67 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego – przygotow. klasa II POSM
Występ Orkiestry i chóru ZSM w ramach IX Dni Kultury Chrześcijańskiej, Kościół Ewangelicko-Augsburski
Festiwal Fagotowo-Obojowy im. W. Osadzina i E. Mandery, Bytom
IX Międzynarodowy Konkurs Młodych Pianistów Artur Rubinstein in Memoriam, Bydgoszcz
Apel z okazji Święta Niepodległości
Msza św. za zmarłych pedagogów i innych pracowników szkoły, Kosciół NMP
Wyjście do Muzeum Haliny Poświatowskiej – lekcja muzealna /kl. I, II, VI/
Wyjazd do Teatru Narodowego na operę G. Pucciniego Turandot, Warszawa
Wyjście do muzeum Haliny Poświatowskiej – lekcja muzealna /kl. IV, V/
Wykład i konsultacje w zakresie kameralistyki fortepianowej prowadzone przez profesor Marię
Szwajger – Kułakowską, aula ZSM
14 Konkursy przedmiotowe – język polski
Konkursy przedmiotowe – matematyka
IV Ogólnopolski Konkurs Czytania Nut Głosem dla uczniów szkół muz. II st, Kraków
Konkursy przedmiotowe - historia
IV Ogólnopolski Konkurs Instrumentów Dętych Blaszanych im. L. Lutaka, Kraków
Spotkanie z Marią Łukaszewską oraz Pawłem i Marcinem Łukaszewskimi w ramach
XIII Święta Muzyki, aula ZSM
I Turniej Orkiestr Kameralnych – szkół muzycznych II stopnia, Radom
IV Krakowski Konkurs Młodych Organistów, Kraków
Warsztaty kompozytorskie cz. I, Żory
Występ ucznia z okazji Jubileuszu Towarzystwa Muzycznego, OPK Gaude Mate
Triennale Choreografii Muzyki, Akademia Muzyczna w Poznaniu
V Międzynarodowy Konkurs Instrumentów Dętych, Wrocław
XI Ogólnopolski Konkurs Młodych Solistów, Jaworzno
Występ uczniów w ramach XIII Święta Muzyki, Aula Tygodnika Niedziela
Warsztaty kompozytorskie cz. II, Żory
Konsultacje w klasach skrzypiec prowadzone przez adt. Kazimierza Skowronka z Akademii
Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach
X Ogólnopolska Sesja Naukowa Rytmika w kształceniu muzyków, aktorów, tancerzy i w rehabilitacji
– udział nauczycieli rytmiki, Akademia Muzycznaw Łodzi
XXXVII Ogólnopolski Konkurs Bachowski im. St. Hajzera, Zielona Góra
Etap Makroregionalny Przesłuchań CEA – klasy instrumentów dętych blaszanych, Strzelce Opolskie
Przesłuchania maturzystów Sekcji instrumentów dętych i perkusji, Akademia Muzyczna w Katowicach
Konsultacje w klasach wiolonczeli – Andrzej Grabowski, ZSM
Przesłuchania CEA - etap szkolny – instrumenty dęte, aula ZSM
Koncert uczniów ZSM w Domu Pomocy Społecznej
Przesłuchania CEA - etap szkolny – instrumenty dęte, aula ZSM
Ogólnopolski Festiwal Instrumentów Dętych Etiuda 2012, Szczecin
III Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny Szymanowski in Mamoriam, Warszawa ZPSM nr 4
DZIEŃ PATRONA SZKOŁY, aula ZSM, Jasna Góra
VIII Ogólnopolski Konkurs Perkusyjny, Toruń
Warsztaty kompozytorskie cz. III, Żory
Przesłuchania CEA – etap makroregionalny – perkusja, Kraków PSM I st.
Przesłuchania CEA – etap szkolny – skrzypce, altówka, aula ZSM
Przesłuchania CEA – etap szkolny – fortepian, akordeon, aula ZSM
Konsultacje w klasach akordeonu dr hab. M. Andrysek – Akademia Muzyczna w Katowicach, ZSM
Muzyczne Spotkania Najmłodszych Pianistów, Sieradz
Koncert kolęd klas akordeonu, aula ZSM
Koncert kolęd uczniów szkoły I stopnia, aula ZSM
Koncert kolęd klas fortepianu, aula ZSM
15
16-18
17
17-19
18
18-19
18-20
21
22
23-24
24-26
24-26
25
30
30
30.XI-2.XII
grudzień
2-4
4
5
5
5
6
7
8-11
8-9
9
10
12
14
15
15
16
16-17
19
20
22
5
styczeń
10-14
22
23
24
26
luty
16
20
23
24
27
27
28
29
29
marzec
1
1-4
2
4-6
6
7
9-11
12-14
15
16-18
17-18
21
21
21-22
23
23-24
24-25
30-31
31
Przesłuchania CEA klas perkusji – etap ogólnopolski, Radom
Koncert chórów szkoły I stopnia, Bazylika Jasnogórska
Koncert zespołów kameralnych, aula ZSM
Konsultacje w klasach wiolonczeli – prof. Andrzej Orkisz
Koncert kolęd w wykonaniu uczniów ZSM, MDK w Częstochowie
Technika oddychania – warsztaty cz. III, sala 59
Przesłuchania Makroregionalne CEA – fortepian, Opole
Przesłuchania Makroregionalne CEA – skrzypce, Katowice
KONCERT DYPLOMANTÓW, Klub Politechnik
Przesłuchania Makroregionalne CEA – instrumenty dęte drewniane, Katowice
Przesłuchania Makroregionalne CEA – akordeon, Katowice
Przesłuchania Makroregionalne CEA – wiolonczela, Legnica
Występ uczniów ZSM, ROK w Częstochowie
Konkurs akordeonowy Tremolando, Kluczbork
Występ uczniów PSM I stopnia, ROK w Częstochowie
II Ogólnopolski Konkurs Fletowy Sankyo 2012, Bielsko-Biała
VI Konkurs Solfeżowy – dla uczniów szkół muzycznych I stopnia, ZSM Częstochowa
Ogólnopolskie Konfrontacje Wiolonczelowe im. Z. Wojciechowskiej, Bydgoszcz
Koncert uczniów ZSM, PSM I st.Lubliniec
Koncert Zespołu Muzyki Rozrywkowej dla słuchaczy Uniwersytetu III Wieku, Aula Akademii Polonijnej
mYear 2012 – Festiwal Wyobraźni Muzycznej, Wrocław
DNI OTWARTE SZKOŁY /program – strona 7/, aula ZSM
Występ uczniów PSM I stopnia, ROK
Przesłuchania Ogólnopolskie CEA /skrzypce/, ZPSM nr 1 Warszawa
Przesłuchania Ogólnopolskie CEA /klarnet, saksofon/, PSM I stopnia nr 5, Warszawa
XXI Konfrontacje Instrumentów Dętych - dla szkół I stopnia, Oława
Koncert uczniów PSM I stopnia, klub Politechnik /program – strona 37/
Międzyszkolny Konkurs Pianistyczny Wiosna z fortepianem, Sosnowiec
Regionalny Przegląd Chórów Szkół Muzycznych II stopnia, Chorzów
III Ogólnopolski Konkurs Harmoniczny im. F. Wesołowskiego, Łódź
Przesłuchania Ogólnopolskie CEA /wiolonczela/, PSM I stopnia nr 2, Warszawa
Przesłuchania Ogólnopolskie CEA /instrumenty dęte blaszane/, Warszawa
VIII Ogólnopolskie Forum Młodych Instrumentalistów im. K. A. Szafranków, Rybnik
kwiecień
2 Szkolny konkurs dla pianistów PSM I stopnia, aula ZSM
2 Koncert Wielkopostny – w wykonaniu zespołu wydz. rytmiki i kwartetu smyczkowego, Komenda Policji
3 Konsultacje w klasach organów - prof. Piotr Grajter /Akademia Muzyczna w Łódzi/, aula ZSM
6
I Warsztaty Tańca Jazzowego, Zduńska Wola
Ogólnopolski Konkurs Instrumentów Dętych Blaszanych, Opole
Konsultacje w klasach fortepianu – prof. Mariusz Sielski /Akademia Muzyczna Kraków/, aula ZSM
XVII Międzynarodowe Spotkania Akordeonowe Sanok 2012, Sanok
Regionalny Przegląd Chórów Szkół Muzycznych I stopnia, Zabrze
I Cieszyński Konkurs Skrzypcowy, Cieszyn
XXIII Flame Competition, Paryż
XIX Śląski Konkurs Instrumenty Dęte Drzewo dla najmłodszych, Dąbrowa Górnicza
11
15-18
17
18-21
20
21-22
21-25
24-27
Ogólnopolskie Konfrontacje Wiolonczelowe im. Z. Wojciechowskiej, Bydgoszcz
Warsztaty waltorniowe – prowadzący prof. Will Sanders, Akademia Muzyczna w Krakowie
Audycja z okazji 130 rocznicy urodzin Karola Szymanowskiego, aula ZSM
XXXV Konkurs Młodego Muzyka, Szczecinek
Konkurs Instrumentów Dętych Jupiter, Kraków
Ogólnopolski Konkurs Gitara Viva, Kielce
Koncert muzyki Karola Szymanowskiego dla PSM I i PSM II stopnia, aula ZSM
Koncert muzyki Karola Szymanowskiego dla POSM, aula ZSM
III Konkurs Altówkowy, Żywiec
Koncert chórów szkół II stopnia i Orkiestry Symfonicznej ZSM, Kościół Parafialny w Garnku
Szkolny Konkurs dla uczniów klas skrzypiec PSM I stopnia, aula ZSM
Regionalny przegląd zespołów kameralnych instrumentów dętych szkół muzycznych II stopni, Bytom
Koncert z okazji Dnia Matki w wykonaniu uczniów klas fortepianu szkoły I stopnia, aula ZSM
Koncert uczniów ZSM, Klub Politechnik, /program – strona 36/
II Festiwal Big-bandów i Orkiestr Rozrywkowych Szkół Muzycznych I i II stopnia, Nowy Targ
Badanie wyników nauczania Literatury muzycznej kl. II POSM i PSM II stopnia, świetlica internatu
Warsztaty pianistyczne i spotkanie z mistrzem fortepianu (Lukas Geniuśas), aula ZSM
maj
4-6
7
10
11-13
13
13-16
17
18
18
20
22
24
24
24
25
31
31
Harmonogram Dni Otwartych Szkoły
12 marzec
Koncert instrumentalny – występ uczniów klas instrumentów smyczkowych, fortepianu i gitary, aula ZSM godz. 16.00
Koncert instrumentalny – występ uczniów klas instrumentów dętych, perkusji i akordeonu, aula ZSM godz. 17.30
13 marzec
Prezentacja rytmiczno-ruchowa – występ uczennic wydziału rytmiki godz. 16.00
Koncert muzyki rozrywkowej – występ szkolnego Big-Band’u godz. 17.30
14 marzec
Koncert muzyki chóralnej i organowej – występ chórów szkół II stopnia i klas organów godz. 16.00
występ Orkiestry Smyczkowej ZSM godz. 17.30
7
8
9
10
11
KONCERT SZKOŁY I STOPNIA, 21 marca 2012 rok
14
15
16
17
KONCERT CHARYTATYWNY, Młodzieżowy Dom Kultury, 25 stycznia 2012
KONCERT PAMIĘCI KRZYSZTOFA POŚPIECHA - w 95 rocznicę śmierci Edwarda Reszke
Kościół p. w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Garnku
20 maja 2012
I TURNIEJ ORKIESTR KAMERALNYCH, Radom, 19 listopada 2011
Doroczny
popis uczniów
Zespołu
Szkół Muzycznych
20
21
22
23
VI KONKURS SOLFEŻOWY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ MUZYCZNYCH I STOPNIA
2 marca 2012
Dni Patrona, 9 grudzień 2012
26
27
nazwa i miejsce Przesłuchania Centrum Edukacji artystycznej nauczyciele
klas IV i V szkół muzycznych II stopnia
konkursu
prowadzący
Przesłuchania
etap makroregionalny
Przesłuchania
etap ogólnopolski
STOCKHOLM INTERNATIONAL
MUSIC FESTIVAL COMPETITION 2011
RONDO, Sztokholm, Szwecja
XIX Międzynarodowy Festiwal
Chopinowski na Mazowszu
Sochaczew, 15-20.10.2011
Łukasz Szyszko – perkusja – finalista
Filip Filipski – perkusja – finalista
Agata Trzepizur – flet – uczestniczka
Konrad Kołtun – klarnet – finalista
Kamil Podlejski – klarnet – uczestnik
Konrad Gzik – saksofon – finalista
Maksymilian Mirowski – fagot – uczestnik
Mikołaj Kubicki – trąbka – finalista
Paweł Mastalerz – trąbka – uczestnik
Piotr Pompka – trąbka – finalista
Monika Całus – waltornia – finalistka
Grzegorz Sowa – puzon – uczestnik
Marlena Skoczylas – puzon – finalistka
Piotr Szlacheta – tuba – finalista
Magdalena Pasternak – fortepian – uczestniczka
Elwira Maciuch – fortepian – uczestniczka
Kinga Kabzińska – skrzypce – finalistka
Ada Sterczewska – skrzypce – finalistka
Małgorzata Szczepanowska – skrzypce – uczestniczka
Jacek Podgórski – wiolonczela – finalista
Dorota Sikorska – wiolonczela – uczestniczka
Konrad Kołtun – klarnet – wyróżnienie
Monika Całus – waltornia – II miejsce
Ada Sterczewska – skrzypce – wyróżnienie
Jacek Podgórski – wiolonczela – wyróżnienie
Laureaci i uczestnicy konkursów
muzycznych
Marcin Serwaciński
Marcin Serwaciński
Bożena Łobos
Wojciech Pyda
Włodzimierz Gołębiowski
Robert Gudaja
jerzy Bober
Marek Piątek
Marek Piątek
Marek Piątek
Maryla Limanowska
Łukasz Gwóźdź
Łukasz Gwóźdź
Łukasz Gwóźdź
Urszula Ledwoń
Maciej Zagórski
Grażyna Mielińska
Ewa Drobner
Grażyna Mielińska
Siergiej Rysanow
Siergiej Rysanow
Wojciech Pyda
Maryla Limanowska
Ewa Drobner
Siergiej Rysanow
Jacek Podgórski – wiolonczela
I miejsce
Siergiej Rysanow
Magdalena Pasternak – fortepian, uczestniczka
Małgorzata Filak – fortepian, uczestniczka
Urszula Ledwoń
Przegląd Wydziałów Rytmiki Szkół
Muzycznych II stopnia Regionu Śląskiego
Katowice 18.10.2011
Zespół Wydziału Rytmiki
IX Międzynarodowy Konkurs Młodych
Pianistów Artur Rubinstein in Memoriam
Bydgoszcz, 2-8.11.2011
Mateusz Duda – fortepian, uczestnik
Magdalena Owczarek
Urszula Ledwoń
VI Ogólnopolski Konkurs Czytania Karolina Cierpiał, Oliwia Fertacz, Paula Kluczna, Agnieszka Sanecka
Nut Głosem, Kraków 16.11.2011 Magdalena Pasternak – kształcenie słuchu, uczestniczki
28
IV Ogólnopolski Konkurs
im. Ludwika Lutaka dla uczniów Szkół
Muzycznych II stopnia grających na
instrumentach dętych blaszanych
Kraków, 17-19.11.2011
I Turniej Orkiestr Kameralnych
Radom, 19.11.2011
IV Krakowski Konkurs Młodych
Organistów, Kraków 18-20.11.2011
Michał Wochal – trąbka, wyróżnienie
Konrad Gołda – waltornia, wyróżnienie
Marlena Skoczylas – puzon, wyróżnienie
Piotr Szlacheta – tuba, wyróżnienie
Monika Całus – waltornia, uczestniczka
Filip Czank – waltornia, uczestnik
Marek Piątek
Maryla Limanowska
Łukasz Gwóźdź
Łukasz Gwóźdź
Maryla Limanowska
Łukasz Gwóźdź
Orkiestra Smyczkowa ZSM
nagroda specjalna
Zygmunt Nitkiewicz
Monika Lipka – organy, uczestniczka
Jan Mroczek
V Międzynarodowy Konkurs Instrumentów
Dętych, Edycja dla instrumentów dętych
blaszanych (trąbka, puzon,
waltornia, tuba)
Wrocław, 24-26.11.2011
Mikołaj Kubicki – trąbka, wyróżnienie
Marlena Skoczylas – puzon, wyróżnienie
Konrad Gołda – waltornia, wyróżnienie
Piotr Szlacheta – tuba, wyróżnienie
Dawid Chraczyński – trąbka, uczestnik
Michał Wochal – trąbka, uczestnik
Paweł Mastalerz – trąbka, uczestnik
Piotr Pompka – trąbka, uczestnik
Monika Całus – waltornia, uczestniczka
XI Ogólnopolski Konkurs Młodych Solistów
Jaworzno, 24-26.11.2011
Mateusz Sowa – klarnet, wyróżnienie
Michał Melka – trąbka, wyróżnienie
Karol Mastalerz – saksofn, uczestnik
Włodzimierz Gołębiowski
Marek Piątek
Robert Gudaja
Dominik Matczak – skrzypce, wyróżnienie
Maria Belica – skrzypce, II miejsce
Ada Sterczewska– skrzypce, III miejsce
Zuzanna Lipka – skrzypce, uczestniczka
Julia Łyczba – skrzypce, uczestniczka
Marta Łobos – skrzypce, uczestniczka
Kinga Kabzińska – skrzypce, uczestniczka
A. Szwejkowska-Belica
Elżbieta Urbańska
Ewa Drobner
A. Szwejkowska-Belica
A. Szwejkowska-Belica
Grażyna Mielińska
Grażyna Mielińska
XXXVII Ogólnopolski Konkurs
Bachowski im. Stanisława Hajzera
Zielona Góra, 04.12.2011
Marek Piątek
Łukasz Gwóźdź
Maryla Limanowska
Łukasz Gwóźdź
Tomasz Tomecki
Marek Piątek
Marek Piątek
Marek Piątek
Maryla Limanowska
III Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny
Szymanowski in memorian
Warszawa, 08-09.12.2011
Mateusz Duda – fortepian, III miejsce
Urszula Ledwoń
VIII Ogólnopolski Konkurs Perkusyjny
im. Bernarda Lewańskiego
Toruń, 09-10.12.2011
Maciej Siwek – perkusja, I miejsce
Łukasz Szyszko– perkusja, III miejsce
Marcin Serwaciński
Marcin Serwaciński
VIII OGÓLNOPOLSKI KONKURS
INSTRUMENTÓW DĘTYCH
ETIUDA 2011
Szczecin, 08-11.12.2011
Mikołaj Kubicki – trąbka, I miejsce
Michał Wochal – trąbka, II miejsce
Konrad Kołtun – klarnet, wyróżnienie
Agata Piątek – klarnet, wyróżnienie
Konrad Gzik – saksofn, uczestnik
Patryk Ćwikliński – saksofn, uczestnik
Marek Piątek
Marek Piątek
Wojciech Pyda
Wojciech Pyda
Robert Gudaja
Robert Gudaja
29
IX Muzyczne Spotkania Najmłodszych
Pianistów, Sieradz 16-17.12.2011
I Konkurs Muzyki Akordeonowej
Kluczbork, 29.02.2012
Amelia Pinderak – fortepian, uczestniczka
Marta Weber – fortepian, uczestniczka
Miłosz Caban – akordeon, III miejsce
Karol Cierpiał – akordeon, uczestnik
Marcel Łysak – akordeon, uczestnik
Jadwiga Chmielewska
Ewa Warzecha
Anna Jaśkiewicz
Anna Jaśkiewicz
Anna Jaśkiewicz
VI Przegląd Duetów Skrzypcowych Joanna Sepioło, Olga Kościelniak – duet skrzypcowy, Maria Kloś
Olesno, 03.2012
II miejsce
II Ogólnopolski Konkurs Fletowy
Sankyo 2012, Bielsko-Biała 02.03.2012
Agata Trzepizur – flet, uczestniczka
Bożena Łobos
Przegląd Chórów Szkół Muzycznych I stopnia
Regionu Śląskiego, Zabrze 20.04.2012
I Cieszyński Konkurs Skrzypcowy
Maria Belica – skrzypce, II miejsce
Cieszyn, 21-22.04.2012 Stanisław Belica, Aleksandra Tyrek – skrzypce, uczestnicy
Zuzanna Lipka, Daria Pacuda – skrzypce, uczestniczki
Marta Łobos, Kinga Kabzińska – skrzypce, uczestniczki
Monika Suchecka – skrzypce, uczestniczka
XIX Śląski Konkurs Instrumenty Dęte
Drewno dla najmłodszych
Dąbrowa Górnicza, 24-27.04.2012
Festiwal Wyobraźni Muzycznej m’ lear 2012
Agnieszka Sanecka
Mateusz Duda – kształcenie słuchu, uczestnik
Wrocław, 09-11.03.2012 Magdalena Pasternak – kształcenie słuchu, uczestnik Agnieszka Sanecka
XXI Konfrontacje Instrumentów Dętych
Oława, 20-21.03.2012
Mateusz Sowa – klarnet, uczestnik
Karol Mastalerz – saksofon, uczestnik
Jakub Dobrzański – saksofon, uczestnik
Adrianna Przygoda – trąbka, uczestniczka
Albert Wosik – trąbka, uczestnik
Michał Melka – trąbka, uczestnik
Szymon Onoszko – trąbka, uczestnik
Wiktor Łakomski – trąbka, uczestnik
VIII Edycja Konkursu Wiosna z fortepianem
Sosnowiec, 22.03.2012
Natalia Kurcab – fortepian, uczestniczka
VIII Ogólnopolskie Forum Młodych
Instrumentalistów im. K. i A. Szafranków
Rybnik 2012
Sebastian Łobos – fortepian, uczestnik
Magdalena Pasternak – fortepian, uczestniczka
Ada Sterczewska – fortepian, uczestniczka
Regionalny Przegląd Chórów Szkół
Muzycznych II stopnia, Chorzów, 23.03.2012
Ogólnopolski Konkurs Instrumentów
Dętych Blaszanych
Opole, 18.04.2012
XVII Międzynarodowe Spotkanie
Akordeonowe Sanok 2012, Sanok,
18-21.04.2012
30
Chór Mieszany ZSM
Monika Całus – waltornia, II miejsce
Marlena Skoczylas – puzon, II miejsce
Mikołaj Kubicki – trąbka, wyróżnienie
Piotr Szlacheta – tuba, wyróżnienie
Dawid Chraczyński – trąbka, uczestnik
Michał Wochal, Piotr Pompka – trąbka, uczestnicy
Joanna Wydmuch – waltornia, uczestniczka
Filip Czank, Grzegorz Sowa, Adrian Gzik – puzon,
uczestnicy
Adam Dobrakowski – akordeon, ucyestnik
Włodzimierz Gołębiowski
Robert Gudaja
Robert Gudaja
Tomasz Tomecki
Tomasz Tomecki
Marek Piątek
Marek Piątek
Marek Piątek
Ogólnopolskie Konfrontacje Wiolonczelowe
im. Zdzisławy Wojciechowskiej
Bydgoszcz, 04-06.05.2012
XXXV Konkurs Młodego Muzyka
- 35th Young Musician Contest
Szczecinek, 11-13.05.2012
Andrzej Kloś
Henryka Zasępa-Kozera
Urszula Ledwoń
Ewa Drobner
Zygmunt Nitkiewicz
Maryla Limanowska
Łukasz Gwóźdź
Marek Piątek
Łukasz Gwóźdź
Tomasz Tomecki
Marek Piątek
Maryla Limanowska
Łukasz Gwóźdź
Michał Stogniew
Chór Zespołu Szkół Muzycznych
III Konkurs Altówkowy
Żywiec, 18.05.2012
Karol Mastalerz – saksofon, II miejsce
Mateusz Sowa – klarnet, III miejsce
Agata Piątek – klarnet, III miejsce
Mateusz Żurawski– obój, wyróżnienie
Mateusz Rot – klarnet, uczestnik
Milena Szczukiecka – flet, uczestniczka
Kamila Piątkowska – wiolonczela, II miejsce
Jacek Podgórski – wiolonczela, IV miejsce
Malwina Jakubowska – wyróżnienie II stopnia
Maria Jeziorowska
Elżbieta Urbańska
Elżbieta Urbańska
A. Szwejkowska-Belica
Grażyna Mielińska
Michał Szymczak
Robert Gudaja
Włodzimierz Gołębiowski
Wojciech Pyda
Marcin Langner
Wojciech Pyda
Agnieszka Sygiet
Siergiej Rysanow
Siergiej Rysanow
Jolanta Mulszanowska
Łukasz Gwóźdź
Piotr Szlacheta – tuba, wyróżnienie
Marek Piątek
Mikołaj Kubicki – trąbka, wyróżnienie
Marek Piątek
Michał Wochal – trąbka, wyróżnienie
Wojciech Pyda
Agata Piątek – klarnet, wyróżnienie
Maryla Limanowska
Joanna Wydmuch – waltornia, wyróżnienie
Maryla Limanowska
Monika Całus – waltornia, wyróżnienie
Tomasz Tomecki
Dawid Chraczyński – trąbka, uczestnik
Marek Piątek
Piotr Pompka – trąbka, uczestnik
Filip Kołaczyk, Filip Czank, Adrian Gzik –puzon, uczestnicy Łukasz Gwóźdź
Aleksandra Szymocha – altówka, wyróżnienie
Tomasz Ptak
VI Konkurs Instrumentów Dętych Jupiter
Kraków, 12-13.05.2012
Karol Mastalerz – saksofon, I miejsce
Mateusz Sowa – klarnet, III miejsce
Robert Gudaja
Włodzimierz Gołębiowski
XXII Wielkopolski Konkurs Wykonawczy
Poznań, 11-14.05.2012
Maria Belica – skrzypce, wyróżnienie
Elżbieta Urbańska
IV Ogólnopolski Festiwal i Konkurs Gitarowy
Kielce, 13-15.05.2012
Jan Pasieka – gitara, III miejsce
Marcin Chlastacz
Przegląd Dętych Zespołów Kameralnych
Szkół Muzycznych I i II stopnia
Bytom, 24.05.2012
Kwartet Saksofonowy
– kwatret saksofonowy, uczestnik
Trio Klarnetowe
– uczestnicy
Robert Gudaja
II Festiwal Big-bandów i Orkiestr
Rozrywkowych, Nowy Targ, 25.05.2012
Zespół Muzyki Rozrywkowej BIG BAND
– Zespół Muzyki Rozrywkowej, uczestnick
Wojciech Pyda
Lesław Podolski
31
KONKURSY WEWNĄTRZSZKOLNE
I Szkolny Konkurs Skrzypcowy
na Miniaturę
dla uczniów PSM I stopnia
grupa I
Maciej Chądzyński – I miejsce ex aequo
Milena Le Minh – I miejsce ex aequo
Paulina Michalska – I miejsce ex aequo
Maja Smolarek – I miejsce ex aequo
Julia Aftowicz – II miejsce ex aequo
Izabela Szulc – II miejsce ex aequo
Martyna Szwed – III miejsce ex aequo
Zofia Wypych – III miejsce ex aequo
Agata Antosz, Weronika Depta, Kamila Góral,
Ewelina Lech, Adrianna Peryga, Bogusława
Powalska, Agata Sikora, Martyna Smok, Julianna
Wiaderek – wyróżnienia
grupa II
Julia Mazur – I miejsce ex aequo
Zuzanna Sobecka – I miejsce ex aequo
Stanisław Belica – II miejsce
Olga Kościelniak – III miejsce ex aequo
Miłosz Kozak – III miejsce ex aequo
Alicja Kciuk, Anna Krzywoń, Joanna Sepioło
– wyróżnienia
grupa II
Maria Belica – I miejsce
Aleksandra Tyrek – II miejsce
Jakub Kulski – III miejsce ex aequo
Michał Sikora – III miejsce ex aequo
Agata Kuter, Julia Lach, Zuzanna Winiarska
– wyróżnienia
Szkolny Konkurs dla Pianistów Małgorzata Borówka, Anna Drynda, Agnieszka
PSM I stopnia „Muzyka dawna i utwór Dworaczyk, Małgorzata Filak, Faustyna Filipska,
kompozytora polskiego” Estera Jarząbek, Aleksandra Jelonek, Wiktoria
Kachniarz, Agata Konieczko, Natalia Księżyk,
Kacper Płatek, Jacek Sosiński, Sara Stanisz, Mikołaj
Tomzik, Marta Weber – wyróżnienia
Wyniki egzaminu gimnazjalnego, kwiecień 2011
historia – 74%
język polski – 77%
część przyrodnicza – 55%
matematyka – 53%
język angielski, poziom podstawowy – 75%
język angielski , poziom rozszerzony – 63%
Urszula Ledwoń
A. Szwejkowska-Belica
Maria Kloś
B. Kozioł /OSM/
Grażyna Ciesielska
Grażyna Mielińska
Ewa Drobner
Ewa Drobner
Aleksandra Rajzer, Dominika Rydel z matematyki – 90%
Aleksandra Rajzer z przedmiotów przyrodniczych – 85%
Maja Szczotka, Rafał Picz z języka angielskiego – 100%
Wyniki egzaminu maturalnego, czerwiec 2012
język polski ustny – 83%
język polski pisemny, poziom podstawowy – 60%
matematyka – 67%
język angielski – 81%
historia muzyki – 56%
Najwyższe wyniki osiągnęła Katarzyna Weber
Michał Szymczak
Grażyna Mielińska
Elżbieta Urbańska
Maria Kloś
A. Szwejkowska-Belica
Elżbieta Urbańska
Elżbieta Urbańska
Maria Kloś
Grażyna Ciesielska
Stypendyści
w roku szkolnym 2011/2012
Stypendium Prezesa Rady Ministrów:
Katarzyna Weber – fortepian /kl. IV POSM/
Stypendium Prezydenta Częstochowy:
Maria Belica – skrzypce /PSM I st. kl. VI/
Mateusz Kurcab – fortepian /absolwent 2011/
Sebastian Łobos – fortepian /POSM kl. II/
Wojciech Rot – skrzypce /POSM kl. VI/
Patryk Ćwikliński – saksofon /POSM kl. VI/
Konrad Kołtun – klarnet /POSM kl. IV/
Marta Kotaszewska – wiolonczela /absolwentka 2011/
Agata Piątek – klarnet /POSM kl. III/
Katarzyna Weber – fortepian /POSM kl. IV/
Fundacja na rzecz Dzieci:
Jacek Podgórski – wiolonczela /kl. IV POSM/
Stypendium Centrum Edukacji Artystycznej:
Mateusz Sowa – klarnet /kl. V c6 PSM I stopnia/
Mateusz Grabara – fortepian /kl. IV PSM II stopnia/
Magdalena Pasternak – fortepian /kl. V POSM/
Najwyższe wyniki osiągnęli uczniowie:
Tomasz Włodyka z historii – 97%
Ewa Drogosz z języka polskiego – 97%
32
33
Koncert Dyplomantów
17 luty 2012 rok
absolwenci w roku szkolnym 2011/2012
wraz z nauczycielami prowadzącymi
PoSM II stopnia
wychowawca – Barbara Orkisz
Krzysztof Cygan – altówka – Tomasz Ptak
Patryk Ćwikliński – saksofon – Robert Gudaja
Konrad Gołda – waltornia – Maryla Limanowska
Aleksandra Hanus – skrzypce – Grażyna Mielińska
Krystian Hutny – akordeon – Michał Stogniew
Kacper Jaskulak – organy – Jan Mroczek
Ewa Kauf – wiolonczela – Jolanta Mulszanowska
Łukasz Kaźmierczak – skrzypce – Grażyna Ciesielska
Wojciech Królikowski – fortepian – Henryka Zasempa-Kozera
Jakub Krystaszek – klarnet – Włodzimierz Gołębiowski
Agnieszka Leciak – skrzypce – Elżbieta Urbańska
Monika Lipka – organy – Jan Mroczek
Julia Łyczba – skrzypce – Aleksandra Szwejkowska-Belica
Dominik Matczak – skrzypce – Aleksandra Szwejkowska-Belica
Zuzanna Niedźwiecka – flet – Agnieszka Sygiet
Kamila Piątkowska – wiolonczela – Siergiej Rysanow
Sylwia Reterska – wiolonczela – Ewa Wesołowska
Wojciech Rot – skrzypce – Elżbieta Urbańska
Dawid Serwa – klarnet – Włodzimierz Gołębiowski
Paweł Surman – trąbka – Marek Piątek
Piotr Wierzba – saksofon – Robert Gudaja
Katarzyna Weber – fortepian – Urszula Ledwoń
Marta Wydymus – fortepian – Ewa Gorzelak
Natalia Zielonka – rytmika – Magdalena Owczarek
PSM II stopnia:
Olga Chodorowska – gitara – Marcin Chlastacz
Karolina Dąbek – fortepian – Iwona Czarny
Maria Matławska – altówka – Tomasz Ptak
Ksenia Orłowska – flet – Agnieszka Sygiet
Małgorzata Kasprzyk – fortepian – Ewa Warzecha
Aleksandra Syguda – gitara – Małgorzata Nowak
doroczny Popis uczniów
Zespołu Szkół Muzycznych
21 marca 2012 godzina 18.00
Klub Politechnik
24 maja 2012 godzina 18.00
Józef Świder /słowa: Czesław Janczarski/ – Ojczyzna Sala POLITECHNIK
Edward Pałłasz / słowa: Maria Terlikowska/ – Katarzynka
wykonawcy – chór PSM I stopnia
dyrygent – Mariola Jeziorowska Karl Jenkins – Palladio cz.I
wykonawcy – Małgorzata Szczepanowska
Jeremi Przybora, Jerzy Wasowski – No Jak Tu Nie Jechać Oliwia Fertacz – skrzypce
Emill Coossettel Hora Ali Anna Ryś – altówka
wykonawcy – chór mieszany POSM I PSM II stopnia Dorota Sikorska – wiolonczela
dyrygent – Zygmunta Nitkiewicz Michał Królik – kontrabas
Marcin Janusiak – perkusja
Charles Camille Saint-Saëns – Trio fortepianowe F-dur op.18 prowadząca – Ewa Wesołowska
Nr 1 cz.I Allegro vivace
wykonawca – Marta Łobos – skrzypce Manuel Salas – Bolon Tiku
Malwina Jakubowska – wiolonczela wykonawcy – Zespół perkusyjny w składzie:
Mikołaj Borkowski – fortepian Jędrzej Tukaj, Marcin Janusiak , Filip Filipski
prowadząca – Jolanta Mulszanowska prowadzący – Marcina Serwaciński
Siergiej Rachmaninow – Etiuda D-dur op.39 nr 9 Don GILLIS – Just A Closer Walk
wykonawca – Mateusz Duda – fortepian wykonawcy – Nonet instrumentów dętych w składzie:
prowadząca – Urszuli Ledwoń Mikołaj Kubicki, Michał Wochal, Dawid Chraczyński,
Paweł Mastalerz – trąbki
Joseph Maurice Ravel – Tzigane Joanna Wydmuch , Konrad Gołda – waltornie
wykonawca – Ada Sterczewska Adrian Gzik , Grzegorz Sowa – puzony
akompaniuje – Andrzej Kloś Piotr Szlacheta – tuba
prowadząca – Ewa Drobner prowadzący – Marek Piątek
Jacques Bouffil – Premier Trio op.7 Nr 1 cz.II i IV
wykonawcy – Trio klarnetowe:
Agata Piątek, Konrad Kołtun, Mateusz Rot
prowadzący – Wojciech Pyda
Russell Brower, Derek Duke, Glenn Stafford, Neal Acree,
David Arkenstone – The Shattering: Prelude to Cataclysm
Natalia ZIELONKA – dyplomowa interpretacja ruchowa
wykonawcy – Zespół rytmiki w składzie:
Karolina Cierpiał, Kamila Gradzik, Anna Kasprzyk ,Paula
Kluczna, Alicja Korpol, Marta Misiewicz, Maja szczotka,
Monika Witkowska, Natalia Zielonka
oraz Marek Cebula, Krystian Hutny, Marcin Janusiak,
Dawid Serwa
prowadząca – Magdalena OWCZAREK
Johann Sebastian Bach – Sinfonia z kantaty nr 156
Alessandro Marcello – koncert obojowy d-moll cz.I Allegro
wykonawcy – zespół w składzie:
Mateusz Żurawski – obój
Paula Miedzińska – I skrzypce
Monika Suchecka – II skrzypce
Wojciech Męcik – pozytyw Robert Schumann – Adagio i Allegro As-dur op.70
prowadząca – Jan Mroczek solista – Jacek Podgórski – wiolonczela
Gioacchino Rossini – Uwertura do opery Cyrulik Sewilski
Astor Piazzola – Historie du Tango – część I wykonawca – Orkiestra Symfoniczna POSM i PSM II stopnia
wykonawca – Kwartet saksofonowy w składzie: dyrygent – Zygmunta Nitkiewicz
Patryk Ćwikliński – saksofon sopranowy
Konrad Gzik – saksofon altowy Sammy Nestico – Switch in Time
Aleksandra Machura – saksofon tenorowy Gordon Goodwin – The Jazz Police
Piotr Wierzba – saksofon barytonowy wykonawca – Big Band
prowadzący – Robert Gudaja dyrygent – Leszek Podolskiego
36
Doroczny popis uczniów
Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia
Waldemar Kazanecki – Dom
wykonawca – Agnieszka Dworaczyk – fortepian
Franz Peter Schubert – 4 Ländler prowadząca – Barbara Sygiet
Wolfgang Amadeusz Mozart – Sinfonietta D-dur cz.II Andente Faustyna Piasek – Duet skrzypcowy nr 5
Jerzy Bauer – Tata ma malucha wykonawcy – Stanisław Belica, Miłosz Kozak – skrzypce
Edward Pałłasz – Wesoły ping-pong prowadząca – Aleksandra Szwejkowska-Belica
wykonawcy – Orkiestra smyczkowa PSM I st.
dyrygent – Zygmunt Nitkiewicz Saint Seans – Łabądź
wykonawca – Marta Ciesielska – wiolonczela
muzyka – Marcin Łukasz mazur akompaniuje – Henryka Zasempa-Kozera
słowa – Jerzy Ficowski prowadząca – Jolanta Mulszanowska
Jedzie Konik
muzyka – Kazimierz Przybylski Emil Pessard – Andaluzja
słowa – Ludwik jerzy Kern wykonawca – Igor Zagórski – fortepian
Niespodzianka prowadząca – Marta Kwiatkowska
wykonawcy – Chór mieszany PSM I st.
dyrygent – Mariola Jeziorowska Maria Poliewa – Galop
wykonawca – Maciej Siwek – ksylofon
Feliks Rybicki – Sen akompaniuje – Jakub Brawata
wykonawca – Sara Stanisz – fortepian prowadzący – Marcin Serwaciński
prowadząca – Teresa Ptak
Heitor Villa – Lobos – preludium nr 1
Fryderyk Franciszek Chopin – Życzenie wykonawca – Jan Pasieka – gitara
wykonawca – Cyprian Gęsiarz – wiolonczela prowadzący – Marcin Chlastacz
akompaniuje – Michał Ostalski
prowadząca – Ewa Wesołowska S. Bubenzow – Taniec cygański
wykonawca – Daria Makles – akordeon
Rob Ares – Diptyque prowadząca – Elżbieta Urbańska
wykonawca – Karina Bryła – flet
akompaniuje – Irina Gajewaja Henryk Wieniawski – Obertas
prowadząca – Agnieszka Sygiet wykonawcy – Maria Belica, Stanisław Belica – skrzypce
akompaniuje – Urszula Ledwoń
J.F. Burgmüller – Tarantella prowadząca – Elżbieta Urbańska
wykonawca – Faustyma Filipska – fortepian
prowadząca – Aleksandra Nabiałek Modest Musorgski – Hopak
Carl Böhm – Perpetum mobile wykonawca – Małgorzata Filak – fortepian
wykonawca – Zuzanna Sobecka – skrzypce prowadząca – Urszula Ledwoń
akompaniuje – Jakub Brawata
prowadząca – Grażyna Mielińska F. Wohlfahrt – Żarcik
wykonawca – Trio fortepianowe Żabki w składzie:
Bogdan Dowlasz – Oberek z Suity trzy tańce polskie Olga Kościelniak, Joanna Sepioło – skrzypce
wykonawca – Miłosz Caban – akordeon Faustyna Filipska – fortepian
prowadząca – Anna Jaśkiewicz prowadząca – Maria Kloś
37
KONCERT DOROCZNY ZSM, 24 maja 2012 rok
redakcja:
Maryla Limanowska, Celina Giełażyn
Elżbieta Siwik
fotografie:
Zbigniew Burda
Elżbieta Siwik /okładka/
projekt graficzny, przygotowanie do druku:
Elżbieta Siwik
2012
SPOTKANIE i recital Z Lukasem Geniušasem, 31 maja 2012 rok
40
publikację wydano
nakładem Sponsorów i Rady Rodziców ZSM
w Częstochowie:
GAMA
Instrumenty muzyczne, nuty,
naprawa instrumentów dętych
42-200 Częstochowa
ul. Jasnogórska 13
tel/fax 34 3651329
[email protected]
www.gamawitczak.pl
Sprzedaż i naprawa pianin
692 849 155
PIAST - TOURIST
Biuro Usług i Marketingu
mgr Tadeusz Porzycki
42-200 Częstochowa
ul. Krakowska 46
tel. 34 324-16-37
Instytut zdrowia i urody
42-200 Częstochowa
ul. Wysockiego 39
tel. 34 344-00-31/32
P.T.H.U. Płomiński
97-545 Gomunice
ul. Krasińskiego 40/15
tel. 44 6842908
GARMOND – drukarnia
42-200 Częstochowa
ul. św. Jadwigi 141
tel/fax 34/ 366-54-40
[email protected]
www.garmond.net

Podobne dokumenty