ZNAJDŹ WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIE jego celem jest zapobieganie

Komentarze

Transkrypt

ZNAJDŹ WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIE jego celem jest zapobieganie
ZNAJDŹ WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIE
jego
celem
jest
zapobieganie
paleniu
tytoniu
wśród
młodzieży szkolnej.
Cele szczegółowe to zwiększenie wiedzy w zakresie szkodliwości dymu tytoniowego,
kształtowanie umiejętności dbania o zdrowie własne i swoich bliskich oraz postaw
asertywnych związanych z unikaniem czynnego i biernego palenia tytoniu.
http://wsse-poznan.pl/index.php/promocja-zdrowia/profilaktyka-palenia-tytoniu/230znajdz-wlasciwe-rozwiazanie

Podobne dokumenty