Lista uczniów zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego konkursu

Komentarze

Transkrypt

Lista uczniów zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego konkursu
Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursów przedmiotowych,
stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 51/2016 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 września 2016 r.
Lista uczniów zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego konkursu z
języka polskiego
wypełnia Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Konkursowej
1. Data i godzina etapu wojewódzkiego:
(nazwa przedmiotu)
11 lutego 2016 r., godz. 10.00
2. Wykaz uczniów, którzy zakwalifikowali się do etapu wojewódzkiego (ułożony w kolejności alfabetycznej dla każdego miejsca eliminacji):
Lp.
Nazwisko
Imię/imiona ucznia
Nazwa szkoły z imieniem (nie zespołu)
Adres szkoły (kod, miejscowość, ulica)
Imię i nazwisko nauczyciela
przygotowującego
Miejsce eliminacji
wojewódzkich
(Elbląg, Ełk, Olsztyn)
1
Borkowska
Katarzyna
Gimnazjum nr 2 w Ełku
ul. Koszykowa 1
Małgorzata Pieńkowska
Ełk
2
Chmielewska
Marianna
Prywatne Gimnazjum w Piszu
12-200 Pisz ul. Adama Mickiewicza 41
Aldona Rogińska
Ełk
3
Dyszkiewicz
Weronika
Gimnazjum nr 2 w Ełku
ul. Koszykowa 1
Małgorzata Pieńkowska
Ełk
4
Filipowicz
Wiktoria
Gimnazjum nr 2 w Ełku
ul. Koszykowa 1
Małgorzata Doliwa-Wasilewska Ełk
5
Gąsowska
Karolina Anna
Małgorzata Pieńkowska
Ełk
6
Kamińska
Urszula
Gimnazjum nr 2 w Ełku
ul. Koszykowa 1
Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika
19-400 Olecko ul. Słowiańska 1
w Olecku
Renata Kołdys
Ełk
7
Kowalczyk
Jakub
Prywatne Gimnazjum w Piszu
Aldona Rogińska
Ełk
8
Lemiesz
Wiktoria
Bożena Aleksa
Ełk
9
Libik
Agata
Maria Jolanta Dulko
Ełk
Małgorzata Pieńkowska
Ełk
Ełk
12-200 Pisz ul. Adama Mickiewicza 41
10 Łysenko
Daria
Zespół Szkół w Pisanicy Gimnazjum im.
19-314 Kalinowo Pisanica 65
Jana Pawła II w Pisanicy
Publiczne Gimnazjum im. Szarych
11-500 Giżycko ul. Olsztyńska 29
Szeregów w Wilkasach
Gimnazjum nr 2 w Ełku
ul. Koszykowa 1
11 Mieczkowska
Wiktoria
Prywatne Gimnazjum w Piszu
12-200 Pisz ul. Adama Mickiewicza 41
Aldona Rogińska
12 Mocarska
Anita
Gimnazjum nr 2 w Ełku
ul. Koszykowa 1
Małgorzata Doliwa-Wasilewska Ełk
13 Olizarowicz
Sylwia
Prywatne Gimnazjum w Piszu
12-200 Pisz ul. Adama Mickiewicza 41
Aldona Rogińska
Ełk
14 Piekarska
Maja Marta
ul. Koszykowa 1
Małgorzata Pieńkowska
Ełk
15 Stankiewicz
Róża Maria
19-400 Olecko ul. Słowiańska 1
Renata Kołdys
Ełk
16 Zapał
Natalia Kaja
ul. Koszykowa 1
Karolina Kowalska
Ełk
17 Żuławska
Julia
19-500 Gołdap ul. Kościuszki 30
Ewa Sturlis
Ełk
18 Żurek
Kacper Tomasz
Gimnazjum nr 2 w Ełku
Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika
w Olecku
Gimnazjum nr 2 w Ełku
Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich
w Gołdapi
Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w
Giżycku
Publiczne Gimnazjum Zakonu Pijarów
w Zespole Szkół Pijarskich im. św.
Mikołaja w Elblągu
11-500 Giżycko ul. Gimnazjalna 1
Adrian Burzyński
Ełk
82-300 Elbląg ul. Saperów 20
Danuta Szczęśniak
Elbląg
Niepubliczne Gimnazjum Regent z
Oddziałami Dwujęzycznymi w Elblągu
82-300 Elbląg ul. Królewiecka 100
Iwona Studzińska
Elbląg
Gimnazjum nr 3 w Elblągu
Gimnazjum nr 4 im. Zbigniewa Herberta
w Elblągu
Gimnazjum nr 10 w Elblągu
Gimnazjum nr 4 im. Zbigniewa Herberta
w Elblągu
Zespół Szkół Ogólnokształcących Gimnazjum nr 8 w Elblągu
Gimnazjum nr 3 w Elblągu
Gimnazjum nr 3 w Elblągu
Zespół Szkół Ogólnokształcących Gimnazjum nr 8 w Elblągu
Gimnazjum nr 3 w Elblągu
Publiczne Gimnazjum Zakonu Pijarów
w Zespole Szkół Pijarskich im. św.
Mikołaja w Elblągu
82-300 Elbląg ul. Królewiecka 42
Małgorzata Rydelek
Elbląg
82-300 Elbląg ul. Janusza Korczaka 34
Bożena Balbuza
Elbląg
82-300 Elbląg ul. Wyżynna 3
Anna Magdalena Rugała
Elbląg
82-300 Elbląg ul. Janusza Korczaka 34
Marzena Kurach
Elbląg
82-300 Elbląg ul. Pocztowa 2
Anna Luiza Górecka
Elbląg
82-300 Elbląg ul. Królewiecka 42
82-300 Elbląg ul. Królewiecka 42
Małgorzata Rydelek
Iwona Studzińska
Elbląg
Elbląg
19 Augustynowicz Natalia
20 Bocoń
Aleksandra
21 Czapiewska
Ewa Martyna
22 Domagała
Emilia
23 Fonferek
Piotr
24 Golanko
Julia Marta
25 Grzegółkowska Kamila
26 Hnatuśko
27 Kaszubska
Paulina Anna
Oliwia
28 Kot
Paulina
29 Kozłowska
Wiktoria Urszula
30 Kutera
Radosław
82-300 Elbląg ul. Pocztowa 2
Elbląg
82-300 Elbląg ul. Królewiecka 42
Małgorzata Rydelek
Elbląg
82-300 Elbląg ul. Saperów 20
Danuta Szczęśniak
Elbląg
31 Leibner
Kinga Aleksandra
32 Łuciw
33 Meger
Magdalena
Patrycja
34 Miszta
Magda Michelle
35 Moch
Kamila
36 Oracz
Nina Agnieszka
37 Pawluk
38 Salamon
Sandra
Aleksandra
39 Stankiewicz
Zuzanna
40 Stasiak
41 Sukow
Karolina
Maria Teresa
42 Sztajnke
Martyna
43 Witkowska
Natalia
44 Wrzosek
Jakub
45 Zadworny
46 Zelek
Szymon
Amelia
47 Żachowska
Alicja
48 Żejmo
Maria Magdalena
49 Adamowicz
Agata
Zespół Szkół Ogólnokształcących Gimnazjum nr 8 w Elblągu
Gimnazjum w Dobrym
Gimnazjum nr 3 w Elblągu
Zespół Szkół Ogólnokształcących Gimnazjum nr 8 w Elblągu
Gimnazjum nr 3 w Elblągu
Zespół Szkół Ogólnokształcących Gimnazjum nr 8 w Elblągu
Gimnazjum nr 3 w Elblągu
Gimnazjum nr 3 w Elblągu
Zespół Szkół Ogólnokształcących Gimnazjum nr 8 w Elblągu
Gimnazjum nr 3 w Elblągu
Gimnazjum nr 3 w Elblągu
Zespół Szkół Ogólnokształcących Gimnazjum nr 8 w Elblągu
Gimnazjum nr 4 im. Zbigniewa Herberta
w Elblągu
Publiczne Gimnazjum Zakonu Pijarów
w Zespole Szkół Pijarskich im. św.
Mikołaja w Elblągu
Gimnazjum w Dobrym
Gimnazjum nr 3 w Elblągu
Niepubliczne Gimnazjum Regent z
Oddziałami Dwujęzycznymi w Elblągu
82-300 Elbląg ul. Pocztowa 2
Agnieszka Błaszczyk
Elbląg
14-407 Godkowo Dobry 29
82-300 Elbląg ul. Królewiecka 42
Alina Basaj
Anna Piwowarska
Elbląg
Elbląg
82-300 Elbląg ul. Pocztowa 2
Anna Luiza Górecka
Elbląg
82-300 Elbląg ul. Królewiecka 42
Agnieszka Grunau
Elbląg
82-300 Elbląg ul. Pocztowa 2
Agnieszka Błaszczyk
Elbląg
82-300 Elbląg ul. Królewiecka 42
82-300 Elbląg ul. Królewiecka 42
Małgorzata Rydelek
Małgorzata Rydelek
Elbląg
Elbląg
82-300 Elbląg ul. Pocztowa 2
Elbląg
82-300 Elbląg ul. Królewiecka 42
82-300 Elbląg ul. Królewiecka 42
Agnieszka Grunau
Małgorzata Rydelek
Elbląg
Elbląg
82-300 Elbląg ul. Pocztowa 2
Ewelina Łomnicka
Elbląg
82-300 Elbląg ul. Janusza Korczaka 34
Bożena Balbuza
Elbląg
82-300 Elbląg ul. Saperów 20
Danuta Szczęśniak
Elbląg
14-407 Godkowo Dobry 29
82-300 Elbląg ul. Królewiecka 42
Alina Basaj
Małgorzata Rydelek
Elbląg
Elbląg
82-300 Elbląg ul. Królewiecka 100
Iwona Studzińska
Elbląg
Marzena Kurach
Elbląg
Regina Berggrün
Olsztyn
Gimnazjum nr 4 im. Zbigniewa Herberta
82-300 Elbląg ul. Janusza Korczaka 34
w Elblągu
Gimnazjum nr 13 im. Huberta Wagnera 10-690 Olsztyn ul. Bolesława
w Olsztynie
Jeziołowicza 2
50 Biedrzyński
Sambor
Gimnazjum nr 2 z Oddziałami
Dwujęzycznymi im. Konstantego
Ildefonsa Gałczyńskiego w Olsztynie
51 Borcz
Zuzanna Alicja
Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika 11-700 Mrągowo ul. Mikołaja
w Zespole Szkół nr 1 w Mrągowie
Kopernika 2c
52 Borejko
Wiktor Krzysztof
53 Borowiec
Natalia
54 Byl
Martyna
55 Chabrowska
Aleksandra
56 Cygański
Szymon Cezary
57 Czarnecka
Natalia
58 Czeczot
Magdalena
59 Dobrzyńska
Zofia
60 Duda
Karolina
61 Dudek
Urszula
62 Forfa
Bogumił
63 Gajewska
Natalia Kamila
10-113 Olsztyn ul. Roberta i Karola
Małłków 3
Grażyna Budzyńska
Olsztyn
Alicja Jędrzejczyk
Olsztyn
Gimnazjum nr 23 w Olsztynie
Gimnazjum nr 2 im. 29 Pułku Lotnictwa
Myśliwskiego w Ornecie
Gimnazjum nr 2 w Bartoszycach
Gimnazjum nr 2 z Oddziałami
Dwujęzycznymi im. Konstantego
Ildefonsa Gałczyńskiego w Olsztynie
Gimnazjum nr 1 z Oddziałami
Dwujęzycznymi im. Króla Władysława
Jagiełły w Działdowie
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w
Olsztynie Gimnazjum nr 15 im. Marii
Zientary-Malewskiej w Olsztynie
Gimnazjum nr 2 z Oddziałami
Dwujęzycznymi im. Królowej Jadwigi w
Działdowie
Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika
w Nidzicy
Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika
w Biskupcu
10-136 Olsztyn ul. Bałtycka 4
Magdalena Karpińska
Olsztyn
11-130 Orneta ul. Warmińska 11
Anetta Junko
Olsztyn
11-200 Bartoszyce ul. Gen. Bema 35
Dorota Białucha
Olsztyn
10-113 Olsztyn ul. Roberta i Karola
Małłków 3
Grażyna Budzyńska
Olsztyn
13-200 Działdowo u. Wł. Jagiełły 33
Sylwia Żuchowska-Ptak
Olsztyn
11-041 Olsztyn ul. Bałtycka 151
Magdalena Wysocka
Olsztyn
13-200 Działdowo ul. Sportowa 1
Marzena Maczyta
Olsztyn
13-100 Nidzica ul. Kopernika 1
Aldona Krasnowska
Olsztyn
11-300 Biskupiec ul. Ludowa 5
Beata Stankiewicz
Olsztyn
Gimnazjum nr 23 w Olsztynie
10-136 Olsztyn ul. Bałtycka 4
Regina KomarzewskaSkolimowska
Olsztyn
Gimnazjum nr 22 Katolickie im. Świętej
Rodziny w Olsztynie
Gimnazjum nr 1 im. A. Mickiewicza w
Reszlu
10-509 Olsztyn ul. Adama Mickiewicza
Katarzyna Korol
10
11-440 Reszel ul. Bolesława Chrobrego
A. Żyła, M. Gajo
5a
Olsztyn
Olsztyn
64 Glabas
Magda Teresa
65 Górzyńska
Olga
66 Grodzicka
Lena
67 Gross
Michał
68 Iwanczewski
Michał
69 Jagosz
Alicja
70 Kantecka
Aleksandra
71 Karczewska
Aleksandra
72 Kierul
Maja
73 Kobuszewski
Kamil
74 Kobylińska
Julia
75 Kochańska
Natalia
76 Kordalska
Nina
Społeczne Gimnazjum 101 w Olsztynie 10-692 Olsztyn ul. Edwarda Mroza 25
Zespół Szkół Publiczne Gimnazjum w
Nowym Grodzicznie
Gimnazjum nr 1 z Oddziałami
Dwujęzycznymi im. Króla Władysława
Jagiełły w Działdowie
Salezjańskie Gimnazjum Niepubliczne
im. św. Dominika Savio w Ostródzie
Gimnazjum z Ukraińskim Językiem
Nauczania w Górowie Iławeckim
Gimnazjum nr 2 z Oddziałami
Dwujęzycznymi im. Konstantego
Ildefonsa Gałczyńskiego w Olsztynie
Gimnazjum nr 22 Katolickie im. Świętej
Rodziny w Olsztynie
Gimnazjum nr 2 z Oddziałami
Dwujęzycznymi im. Królowej Jadwigi w
Działdowie
Gimnazjum nr 2 z Oddziałami
Dwujęzycznymi im. Konstantego
Ildefonsa Gałczyńskiego w Olsztynie
Gimnazjum nr 1 z Oddziałami
Integracyjnymi w Bartoszycach
Gimnazjum nr 1 z Oddziałami
Dwujęzycznymi im. Króla Władysława
Jagiełły w Działdowie
Gimnazjum nr 1 z Oddziałami
Dwujęzycznymi im. Króla Władysława
Jagiełły w Działdowie
Gimnazjum nr 2 z Oddziałami
Dwujęzycznymi im. Królowej Jadwigi w
Działdowie
Małgorzata Siergiej
Olsztyn
13-324 Grodziczno Nowe Grodziczno
83
Gabriela Galińska
Olsztyn
13-200 Działdowo u. Wł. Jagiełły 33
Sylwia Żuchowska-Ptak
Olsztyn
14-100 Ostróda ul. św. Dominika Savio
Agnieszka Oleczek
1
Katarzyna Pasławska11-220 Górowo Iławeckie ul. Szkolna 6
Iwanczewska
10-113 Olsztyn ul. Roberta i Karola
Małłków 3
Anna Dąbrowska
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
10-509 Olsztyn ul. Adama Mickiewicza
Katarzyna Korol
10
Olsztyn
13-200 Działdowo ul. Sportowa 1
Marzena Maczyta
Olsztyn
10-113 Olsztyn ul. Roberta i Karola
Małłków 3
Anna Dąbrowska
Olsztyn
11-200 Bartoszyce ul. Traugutta 23
Barbara Willner
Olsztyn
13-200 Działdowo u. Wł. Jagiełły 33
Jolanta Cierkowska
Olsztyn
13-200 Działdowo u. Wł. Jagiełły 33
Jolanta Cierkowska
Olsztyn
13-200 Działdowo ul. Sportowa 1
Marzena Maczyta
Olsztyn
77 Kozłowska
Katarzyna
78 Kraskowska
Aleksandra
79 Leszczyński
Wiktor Radosław
80 Lewińska
Oliwia Izabela
81 Lewkowicz
Piotr
82 Madoń
Julia Maria
83 Majcher
Weronika
84 Małachowska
Aleksandra
85 Markisz
Aleksandra
86 Michalak
Dagmara Julia
87 Mikołajczyk
Mateusz Mikołaj
88 Młynarczuk
Alicja
89 Modzelewska
Julia
90 Morycz
Paulina Karolina
91 Mulawa
Alicja
92 Pieniak
Weronika
93 Plazińska
Joanna
Gimnazjum im. Noblistów Polskich w
Olsztynku
Gimnazjum Niepubliczne
Stowarzyszenia na Rzecz Oświaty w
Dobrym Miescie
Gimnazjum nr 22 Katolickie im. Świętej
Rodziny w Olsztynie
Gimnazjum im. Noblistów Polskich w
Olsztynku
Gimnazjum nr 3 z Ukraińskim Językiem
Nauczania w Bartoszycach
Gimnazjum w Jamielniku
Gimnazjum nr 1 im. A. Mickiewicza w
Reszlu
Gimnazjum nr 2 w Bartoszycach
Gimnazjum nr 1 im. A. Mickiewicza w
Reszlu
Gimnazjum im. Noblistów Polskich w
Olsztynku
Gimnazjum nr 2 z Oddziałami
Dwujęzycznymi im. Konstantego
Ildefonsa Gałczyńskiego w Olsztynie
Gimnazjum nr 12 im. Sybiraków w
Olsztynie
11-015 Olsztynek ul. Górna 5
Agnieszka Bartków
Olsztyn
11-040 Dobre Miasto ul. Ułańska 6
Elżbieta Raginiak
Olsztyn
10-509 Olsztyn ul. Adama Mickiewicza
Katarzyna Korol
10
Olsztyn
11-015 Olsztynek ul. Górna 5
Agnieszka Bartków
Olsztyn
11-200 Bartoszyce ul. Leśna 1
Danuta Rohun
Olsztyn
13-332 Jamielnik ul. Szkolna 10
11-440 Reszel ul. Bolesława Chrobrego
5a
11-200 Bartoszyce ul. Gen. Bema 35
11-440 Reszel ul. Bolesława Chrobrego
5a
Beata Barbara Hajduk
Olsztyn
A. Żyła, M. Gajo
Olsztyn
Beata Czarnuszewicz
Olsztyn
A. Żyła, M. Gajo
Olsztyn
11-015 Olsztynek ul. Górna 5
Małgorzata Zapadka
Olsztyn
10-113 Olsztyn ul. Roberta i Karola
Małłków 3
Grażyna Budzyńska
Olsztyn
10-256 Olsztyn al. Aleja Sybiraków 3a
Alina Borowa
Olsztyn
Gimnazjum nr 23 w Olsztynie
10-136 Olsztyn ul. Bałtycka 4
Regina KomarzewskaSkolimowska
Olsztyn
Gimnazjum nr 1 im. A. Mickiewicza w
Reszlu
Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika
w Nidzicy
Gimnazjum nr 1 im. A. Mickiewicza w
Reszlu
Gimnazjum nr 2 w Bartoszycach
11-440 Reszel ul. Bolesława Chrobrego
A. Żyła, M. Gajo
5a
Olsztyn
13-100 Nidzica ul. Kopernika 1
Olsztyn
Anna Czarzasta
11-440 Reszel ul. Bolesława Chrobrego
A. Żyła, M. Gajo
5a
11-200 Bartoszyce ul. Gen. Bema 35
Danuta Kwaśniewska
Olsztyn
Olsztyn
94 Płonowska
Patrycja
95 Podowska
Karolina
96 Popielarz
Nikola Klaudia
97 Pudliszak
Marcin Jarosław
98 Robins
Olga Halina
99 Rogalska
Sara
100 Roman
Aleksandra
101 Romaszko
Laura Sylwia
103 Segień
Wiktoria
Magdalena
Zuzanna
104 Sienkiewicz
Ada Julia
105 Skolmowski
Kacper
106 Skórzyńska
Anna Monika
107 Sokulski
Daniel Błażej
108 Stachewicz
Patrycja
109 Szamotuło
Michalina
102 Rutkowska
Gimnazjum nr 2 w Bartoszycach
11-200 Bartoszyce ul. Gen. Bema 35
Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika
13-100 Nidzica ul. Kopernika 1
w Nidzicy
Gimnazjum nr 2 w Bartoszycach
11-200 Bartoszyce ul. Gen. Bema 35
Gimnazjum nr 22 Katolickie im. Świętej 10-509 Olsztyn ul. Adama Mickiewicza
Rodziny w Olsztynie
10
Gimnazjum nr 2 w Bartoszycach
11-200 Bartoszyce ul. Gen. Bema 35
Gimnazjum nr 1 im. A. Mickiewicza w 11-440 Reszel ul. Bolesława Chrobrego
Reszlu
5a
Gimnazjum nr 13 im. Huberta Wagnera 10-690 Olsztyn ul. Bolesława
w Olsztynie
Jeziołowicza 2
Gimnazjum nr 13 im. Huberta Wagnera 10-690 Olsztyn ul. Bolesława
w Olsztynie
Jeziołowicza 2
Gimnazjum nr 1 w Lidzbarku
11-100 Lidzbark Warmiński ul. Szkolna
Warmińskim
2A
Gimnazjum nr 4 im. Marii Skłodowskiej- 10-450 Olsztyn Aleja Marszałka Józefa
Gimnazjum nr 1 z Oddziałami
11-200 Bartoszyce ul. Traugutta 23
Integracyjnymi w Bartoszycach
Gimnazjum im. Żołnierza Polskiego w
14-106 Szyldak Durąg 15
Durągu
Gimnazjum Publiczne im. Marii
11-001 Dywity ul. Spółdzielcza 4
Zientary-Malewskiej w Dywitach
Gimnazjum nr 2 z Oddziałami
10-113 Olsztyn ul. Roberta i Karola
Dwujęzycznymi im. Konstantego
Małłków 3
Ildefonsa Gałczyńskiego w Olsztynie
Gimnazjum nr 1 z Oddziałami
Dwujęzycznymi im. Króla Władysława 13-200 Działdowo u. Wł. Jagiełły 33
Jagiełły w Działdowie
Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika 11-700 Mrągowo ul. Mikołaja
w Zespole Szkół nr 1 w Mrągowie
Kopernika 2c
Agnieszka Lipińska- Jurkiewicz Olsztyn
Aldona Krasnowska
Olsztyn
Beata Czarnuszewicz
Olsztyn
Katarzyna Korol
Olsztyn
Danuta Kwaśniewska
Olsztyn
A. Żyła, M. Gajo
Olsztyn
Hanna Kaczmarek
Olsztyn
Małgorzata Niedzielska
Olsztyn
Sylwia Gnat
Olsztyn
Małgorzata Chojnowska
Olsztyn
Hanna Miecznik
Olsztyn
Anna Małecka
Olsztyn
Mirosława Klejna
Olsztyn
Grażyna Budzyńska
Olsztyn
Sylwia Żuchowska-Ptak
Olsztyn
Danuta Stachelek
Olsztyn
110 Szewczyk
Natalia Karolina
111 Szmul
Piotr Jan
112 Trąbińska
Karolina
113 Trocewicz
Michał
114 Waliszewska
Wiktoria Kornelia
115 Wanago
Matylda,Julia
116 Wysocka
Nadia Kaja
117 Zalewska
Paulina
118 Zielińska
Julia Anna
Gimnazjum nr 1 im. A. Mickiewicza w
Reszlu
Gimnazjum nr 1 im. A. Mickiewicza w
Reszlu
Gimnazjum nr 1 z Oddziałami
Dwujęzycznymi im. Króla Władysława
Jagiełły w Działdowie
Gimnazjum nr 2 z Oddziałami
Dwujęzycznymi im. Konstantego
Ildefonsa Gałczyńskiego w Olsztynie
Gimnazjum nr 1 im. A. Mickiewicza w
Reszlu
Gimnazjum nr 2 z Oddziałami
Dwujęzycznymi im. Konstantego
Ildefonsa Gałczyńskiego w Olsztynie
Gimnazjum im. Noblistów Polskich w
Olsztynku
Gimnazjum nr 12 im. Sybiraków w
Olsztynie
Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów
w Ostródzie
11-440 Reszel ul. Bolesława Chrobrego
A. Żyła, M. Gajo
5a
11-440 Reszel ul. Bolesława Chrobrego
A. Żyła, M. Gajo
5a
Olsztyn
Olsztyn
13-200 Działdowo u. Wł. Jagiełły 33
Jolanta Trąbińska
Olsztyn
10-113 Olsztyn ul. Roberta i Karola
Małłków 3
Grażyna Budzyńska
Olsztyn
11-440 Reszel ul. Bolesława Chrobrego
A. Żyła, M. Gajo
5a
Olsztyn
10-113 Olsztyn ul. Roberta i Karola
Małłków 3
Anna Dąbrowska
Olsztyn
11-015 Olsztynek ul. Górna 5
Grażyna Niestępska
Olsztyn
10-256 Olsztyn al. Aleja Sybiraków 3a
Marek Michalski
Olsztyn
14-100 Ostróda ul. Marszałka
Piłsudskiego 4
Katarzyna Fijas
Olsztyn
3. Liczba punktów możliwia do uzyskania przez ucznia na etapie szkolnym konkursu:
40
4. Minimalna liczba punktów umożliwiająca zakwalifikowanie się ucznia do etapu wojewódzkiego konkursu:
34
Olsztyn, 16.12.2016
Wojciech Tański
(data, miejscowość)
(Przewodniczacy Wojewódzkiej Komisji Konkursowej))

Podobne dokumenty