Cennik publikacji nautycznych Biura Hydrograficznego Marynarki

Komentarze

Transkrypt

Cennik publikacji nautycznych Biura Hydrograficznego Marynarki
Cennik publikacji nautycznych Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej
obowiązujący od 23 października 2009
Wydawnictwo
Lp.
1.
Wiadomości Żeglarskie (’09)
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
WŻ (’08)
WŻ (’07)
Locja 502 (’09)
Spis Świateł I 521 (’09)
Spis Świateł II 522 (’06) - reprint
Spis Świateł III 523 (’07)
Spis Radiostacji Nautycznych I 531 (’05)
Spis Radiostacji Nautycznych II 532 (’05)
Rozpowszechnianie Morskich Informacji
Bezpieczeństwa w Polskiej Strefie Odpowiedzialności
541 (’06)
Znaki, skróty i terminologia 551 (’07)
Katalog map i publikacji nautycznych (’09)
Oznakowanie Morskie – System IALA (’00)
Mapy: 10, 12, 15, 23, 37, 38, 39, 41, 44, 45, 46, 63, 64,
65, 67, 68, 69, 71, 73, 74, 75, 81, 113, 127, 128, 151,
152, 153, 154, 155, 156, 251, 252, 255, 256, 257, 258,
259, 260, 261, 262, 263, 269, 270, 311, 495, 496, 497,
498, 499, 500, 1501
Mapy dla małych jednostek (3020) (’08)
Korekta do map dla małych jednostek (3020) (’09)
Mapy dla małych jednostek (3021) (’08)
Korekta do map dla małych jednostek (3021) (’09)
Mapy dla małych jednostek (3022) (’09)
Tablice nawigacyjne
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Cena
za
sztukę
netto
Stawka
VAT
Cena
za
sztukę
brutto
Cena
za kwartał
brutto
Cena
za rok
(kpl.)
brutto
6,00
7%
6,42
83,46
333,84
5,90
5,90
71,00
39,00
32,00
35,00
32,00
38,00
34,00
7%
7%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
6,31
6,31
71,00
39,00
32,00
35,00
32,00
38,00
34,00
81,86
81,86
327,42
327,42
33,00
60,00
185,00
14,00
125,00
14,00
185,00
25,00
Nakład wyczerpany
0%
33,00
Nakład wyczerpany
7%
64,20
7%
7%
7%
7%
7%
7%
197,95
14,98
133,75
14,98
197,95
26,75
Wydawnictwa archiwalne BHMW dostępne w punkcie sprzedaży
1
2
3
4
5
6
7
8
WŻ (’06)*
–
7%
–
116,63
WŻ (’05)*
–
7%
–
116,63
Locja 501 (’85)
5,00
7%
5,35
Locja 504 (’78)
5,00
7%
5,35
Locja 505 (’77)
5,00
7%
5,35
Locja 506 (’78)
5,00
7%
5,35
Locja 507 (’82)
5,00
7%
5,35
Uzupełnienie do Locji 501
5,00
7%
5,35
U w a g a : BHMW wykonuje małą korektę dostępnych w punkcie sprzedaży polskich map morskich.
Cena za punkt korekty wynosi 0,50 PLN.
* WŻ archiwalne dostępne są tylko w całorocznych kompletach.
7
Nr 23/2000

Podobne dokumenty