Komunikat III

Komentarze

Transkrypt

Komunikat III
17
20
III KOMUNIKAT
PROBLEMY ROZWOJU
MASZYN ROBOCZYCH
Temat przewodni
Eco i elektromobilność
maszyn roboczych i pojazdów
Zakopane, 24-27 stycznia 2017
Organizator konferencji:
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
Współorganizator:
Instytut Maszyn Roboczych Ciężkich Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej,
Instytut Budowy Maszyn Wydziału Mechanicznego Wojskowej Akademii Technicznej,
Wydział Mechaniczny Politechniki Wrocławskiej.
ECO I ELEKTROMOBILNOŚĆ MASZYN ROBOCZYCH I POJAZDÓW
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W:
XXX KONFERENCJI NAUKOWEJ PROBLEMY
ROZWOJU MASZYN ROBOCZYCH
Konferencja odbędzie się 24-27 stycznia 2017 r. w Zakopanem
TEMATYKA PRZEWODNIA TEJ EDYCJI TO:
Eco i elektromobilność maszyn roboczych i pojazdów
SESJE TEMATYCZNE:
• Maszyny robocze w zastosowaniach specjalnych,
• Problemy projektowania maszyn i urządzeń mechatronicznych,
• Automatyzacja i robotyzacja procesów roboczych,
• Innowacyjne rozwiązania środków ekologicznego transportu kołowego w Polsce,
• Bezpieczne rusztowania,
• Systemy energooszczędne w maszynach do prac ziemnych,
• Współczesne wymagania w procesie eksploatacji systemów technicznych
• Nowoczesne systemy zarządzania placem budowy
• Nowoczesne metody kształtowania konstrukcji nośnych maszyn
• Inżynieria produkcji - zagadnienia cyklu życie produktu
OPŁATA KONFERENCYJNA:
Opłata obejmuje zakwaterowanie, wyżywienie, materiały konferencyjne i imprezy towarzyszące:
Pełny koszt uczestnictwa – 1750 zł
Doktorant wygłaszający referat – 1300 zł
Osoba towarzysząca* - 1050 zł
Koszt uczestnictwa w jednym dniu z 1 noclegiem – 950 zł
Dopłata do pokoju jednoosobowego – 150 zł
*Autor lub współautor nie może być traktowany jako osoba towarzysząca
Wpłaty prosimy dokonać na konto:
Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
97 1060 0076 0000 3210 0014 6850
z dopiskiem „PRMR2017+Imię+Nazwisko”
KALENDARZ KONFERENCJI
30 grudnia 2016
Zgłoszenie uczestnictwa wraz z tekstem referatu
05 stycznia 2017
Potwierdzenie przyjęcia referatu przez organizatorów
ZAKOPANE 2017
Wszystkie nadesłane referaty będą recenzowane w trybie wydawniczym.
Zakwalifikowane referaty będą prezentowane na sesjach tematycznych i sesjach plakatowych.
Po uzgodnieniu z organizatorami możliwa będzie prezentacja programów komputerowych,
aparatury oraz wyrobów i katalogów firm.
Dla zainteresowanych firm istnieje możliwość zorganizowania podczas Konferencji, na
terenie hotelu Hyrny, stoisk promocyjnych. Forma zakres i warunki promocji do uzgodnienia
z Organizatorem Konferencji.
Przewiduje się publikacje zakwalifikowanych referatów w czasopismach:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Mechanical System and Signal Processing (40 pkt.)
Automation in Construction (40 pkt.)
Material Science (15 pkt.)
Journal of Theoretical and Applied Mechanics (15 pkt.)
Machine Dynamics Research (14 pkt.)
The Archive of Mechanical Engineering (8 pkt.)
Przegląd Mechaniczny (8 pkt.)
Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze (4 pkt.)
Hydraulika i Pneumatyka (7 pkt.)
MIEJSCE KONFERENCJI:
Dom Wczasowy FWP „HYRNY”, który od wielu lat gości uczestników konferencji PRMR.
Adres: 34-500 Zakopane, ul. Piłsudskiego 20,
tel. /fax +48 18 2015575, e-mail: [email protected]
ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONFERENCJI:
Zgłoszenie udziału w konferencji, z referatem lub bez, dokonywać można wyłącznie za
pośrednictwem formularza rejestrowego zamieszczonego na stronie internetowej Konferencji
PRMR – www.prmr.pl.
Referaty przyjęte do prezentacji przez Komitet Naukowy zostaną włączone do programu
odpowiedniej sesji tematycznej Konferencji. Streszczenie referatu powinno zawierać nie więcej
niż 200 słów i będzie opublikowane w materiałach konferencyjnych.
Najlepszy referat przygotowany przez doktoranta zostanie wyróżniony.
PROGRAM RAMOWY XXX KONFERENCJI:
Z aktualnym programem Konferencji mozna zapoznać się na www.prmr.pl/prmr2017
Program dołączony jest także do korespondencji elektronicznej.
ECO I ELEKTROMOBILNOŚĆ MASZYN ROBOCZYCH I POJAZDÓW
KOMITET HONOROWY:
Profesorowie:
• Stanisław Konopka
• Marian Królak
• Tadeusz Przychodzeń
• Jan Ryś
• Zbigniew Smalko
• Wojciech Sobczykiewicz
• Józef Wojnarowski
KOMITET NAUKOWY:
Profesorowie:
Jan Szlagowski (PW) - Przewodniczący
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Wojciech Batko (AGH)
Zdzisław Bogdanowicz (WAT)
Jerzy Bajkowski (PW)
Andrzej Buchacz (PŚl)
Eugeniusz Budny (IMBiGS)
Dionizy Dudek (PWr)
Piotr Dudziński (PWr)
Grzegorz Glinka (Univ. of Waterloo)
Lech Gładysiewicz (PWr)
Stefan Góralczyk (IMBiGS)
Mieczysław Hann (AMSz)
Monika Hardygóra (PWr, Cuprum)
Marek Hryniewicz (AGH)
Józef Jonak (PLu)
Jaromír K. Klouda (T&TIC of Prague)
Wacław Kollek (PWr)
Janusz Kowal (AGH)
Edward Lisowski (PK)
Tadeusz Łagoda (PO)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Arkadiusz Mężyk (PŚl)
Zbigniew Pawelski (PŁ)
Bogdan Posiadała (PCz)
Franciszek Przystupa (PWr)
Stanisław Radkowski (PW)
Eugeniusz Rusiński (PWr)
Janusz Sempruch (UTP)
Andrzej Seweryn (PB)
Tadeusz Smolnicki (PW)
Mirosław Skibniewski (Univ. of Maryland)
Zbigniew Starczewski (IMBiGS)
Janusz Szpytko (AGH)
Lucjan Śnieżek (WAT)
Eugeniusz Świtoński (PŚl)
Jerzy Tomczyk (PŁ)
Wiesław Trąmpczyński (PŚw)
Marek Trombski (WSZOP)
Zbigniew Żebrowski (PW)
ZAKOPANE 2017
KOMITET ORGANIZACYJNY:
Przewodniczący Komitetu
• Dr hab. Stefan Góralczyk, prof. IMBiGS
Z-cy przewodniczącego odpowiedzialni za obszar merytoryczny:
• Prof. dr hab. inż. Zbigniew Starczewski - IMBiGS
• Prof. dr hab. inż. Zbigniew Żebrowski - Politechnika Warszawska
• Prof. nzw. dr hab. inż. Andrzej Typiak - Wojskowa Akademia Techniczna
• Prof. dr hab. inż. Piotr Dudziński - Politechnika Wrocławska
Z-ca przewodniczącego odpowiedzialny za działania organizacyjne:
• Mgr inż. Marek Gajewski - IMBiGS
Członkowie:
• Dr inż. Artur Górski - Politechnika Wrocławska
• Mgr inż. Andrzej Zawadzki - Politechnika Warszawska
• Dr inż. Adam Bartnicki - Wojskowa Akademia Techniczna
• Dr inż. Andrzej Misztela - IMBiGS
• Inż. Robert Dorociak - IMBiGS
• Mgr inż. Małgorzata Barańska - IMBiGS
• Małgorzata Jaskulska - IMBiGS
• Zbigniew Wilczak - IMBiGS
ADRES DO KORESPONDENCJI:
Komitet Organizacyjny XXX Konferencji Naukowej PRMR’2017
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
ul. Racjonalizacji 6/8, 02-673 Warszawa
SEKRETARIAT KONFERENCJI:
tel. +48 22 843 19 44
tel. +48 22 843 02 01 w. 400
e-mail: [email protected]
STRONA WWW
Zapraszamy na stronę internetową poświęconą Konferencji Naukowej PRMR
oraz jej XXX edycji w 2017 r. – www.prmr.pl