Adapter mini Bluetooth USB, 100m, Klasa I v2.1, 3Mbps

Komentarze

Transkrypt

Adapter mini Bluetooth USB, 100m, Klasa I v2.1, 3Mbps
C O M M U N I C AT I O N
SUPPORT
USB ADAPTER
BLUETOOTH
CLASS 1
INSTRUKCJA NI-707528
C O M M U N I C AT I O N
SUPPORT
USB ADAPTER
BLUETOOTH
CLASS 1
Na wstępie pragniemy podziękować za zakup tego adaptera Bluetooth,
który umożliwia łączenie urządzeń peryferyjnych Bluetooth z laptopem
czy komputerem stacjonarnym. Może przykładowo służyć do szybkiego
podłączenia telefonu komórkowego. Dzięki łączności bezprzewodowej
można w prosty sposób wysyłać lub odbierać dane z innych urządzeń
B l u e t o o t h , t a k i c h j a k k o m p u t e r y s t a c j o n a r n e , n o t e b o o k i , p a l m t o p y,
d r u k a r k i i t e l e f o n y G S M z m a k s y m a l n e j o d l e g ł o ś c i 1 0 0 m e t r ó w.
Z A WA R T O Ś Ć O P A K O WA N I A
PA R A M E T R Y T E C H N I C Z N E
Z A S T O S O WA N I A
I N S T A L A C J A O P R O G R A M O WA N I A
G WA R A N C J A
Z AWARTO Ś Ć O PA K OWA N IA
Przed rozpoczęciem instalacji należy sprawdzić, czy opakowanie zawiera wszystkie potrzebne
element y. Powinny się w nim znajdować:
- adapter Bluetooth
- płyta CD z oprogramowaniem i pełna instrukcja
PARA ME TRY T E CH N IC ZN E
- Bluetooth (klasa I V2.1)
- Maksymalna odległość: 100 metrów dla połączeń w polu widzenia
- Zgodność z V2.0 i V1.2
- Maksymalna prędkość transmisji danych: 3 Mbps
- Obsługa 8 połączeń, pojedynczo.
- Czułość: < 0,1% BER @ -80 dB
- Moc wyjściowa RF: 0 dBm (typowa)
- Interfejs: USB 2.0 & 1.1
- Zasilanie USB, DC 5V
- Obsługa: Windows XP, Vista i Windows 7
Z A STO S OWA N IA
- PROFIL PORTU SZEREGOWEGO (SPP) – ta funkcja obsługuje cztery porty
szeregowe Bluetooth dla połączeń wychodzących i dwa porty szeregowe Bluetooth dla
połączeń przychodzących.
- PROFIL DIAL UP NETWORKING
(DUN) – ta funkcja aktywuje telefonię internetową
przez modem Bluetooth lub telefon komórkowy Bluetooth z obsługą pro
- PROFILWYMIAN
Y PLIKÓW
filu DUN.
– ta funkcja umożliwia przesyłanie plików i/lub folderów
między laptopami, desktopami, palmtopami, telefonami komórkowymi, itp., z obsługą
Bluetooth.
- PROFIL HUMAN INTER
FACE DEVICE
(HID) – do korzystania z urządzeń HID z obsługą
Bluetooth, takich jak klawiatura i/lub mysz.
- PROFILWYMIAN
Y OBIEKTÓW
(OPP) – odbiór/ wysyłanie obiektów danych PIM
(zarządzanie informacją osobistą) z palmtopa lub telefonu komórkowego z obsługą Bluetooth.
- PROFIL SYNCHRONIZACJI DANYCH – ta funkcja umożliwia synchronizację obiektów PIM
na komputerze z komputerów, telefonów komórkowych i palmtopów z obsługą Bluetooth.
- PROFIL DOSTĘPU DO SIECI LOKALNEJ – umożliwia dostęp do sieci lokalnej (LAN) przez
sieciowy punkt dostępu z obsługą Bluetooth.
- PROFIL USŁUG TELEFAKSOWYCH – wysyłanie faksu z komputera przez telefon
komórkowy lub modem z obsługą Bluetooth.
- PROFIL ZAAWANSOWANEGO PRZESYŁANIA DŹWIĘKU (A2DP) – słuchanie muzyki z
komputera za pomocą słuchawek z obsługą Bluetooth.
- PROFIL WYMIANY PLIKÓW GRAFICZNYCH (BIP) – pobieranie zdjęć z urządzeń
Bluetooth, takich jak aparaty cyfrowe, telefony komórkowe lub inne kompatybilne urządzenia.
- BLUETOOTH VOICE DATA
Uwaga:
Pamiętaj, aby zainstalować oprogramowanie przed podłączeniem adaptera Bluetooth do
komputera!
I N S T A L A C J A O P R O G R A M O WA N I A
Włóż otrzymaną z adapterem płytę CD do napędu DVD/CD-ROM. Płyta uruchomi się automatycznie. Jeśli tak się nie stanie, kliknij przycisk „Start” na lewym końcu paska zadań u dołu ekranu,
po czym wybierz polecenie „Uruchom”. Wpisz X:\drivers\setup.exe i naciśnij klawisz Enter (gdzie X to
litera napędu DVD/CD-ROM).
W pierwszym oknie wybierz żądany język i kliknij przycisk „OK.”.
Podczas instalacji wielokrotnie będzie wyświetlane poniższe okno. Kiedy się pojawi, kliknij
przycisk „Mimo to kontynuuj”.
Po zakończeniu instalacji, wyjmij płytę CD i kliknij przycisk „Tak”, aby ponownie
uruchomić komputer.
Po ponownym uruchomieniu komputera, zostanie wyświetlone następujące okno. Możesz już
podłączyć adapter Bluetooth do dostępnego portu USB.
G WA R A N C J A
Wszystkie produkty sprzedawane pod nazwą ICIDU są objęte 10-letnią gwarancją, chyba
że określono inaczej. Gwarancja i pomoc techniczna nie obejmują dostarczonego
oprogramowania ani akumulatorków. Roszczenia w ramach gwarancji należy kierować
wyłącznie do sprzedawcy, u którego nabyto produkt.
Parametry techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Wszystkie produkty ICIDU spełniają aktualne europejskie normy i przepisy bezpieczeństwa i
ochrony środowiska. Szczegółowe informacje można znaleźć w naszej witrynie
www.icidu.com
ICIDU jest zastrzeżonym znakiem towarowym. Wszystkie inne nazwy marek i powiązane z nimi prawa są i pozostają
własnością prawowitych właścicieli.
© Copyright 2010 ICIDU
Wszelkie prawa wyraźnie zastrzeżone