Kreacja Wizerunku: LOGO

Komentarze

Transkrypt

Kreacja Wizerunku: LOGO
Kreacja Wizerunku: LOGO
Prezentacja LOGO
Wersja alternatywna
1.
CG2 Kreacja wizerunku: LOGO
Wersja podstawowa
Wartość merytoryczna logo
Logo przekazuje następujące cechy:
- nowoczesność
- otwartość
- chęć współpracy
- pozytywną anergię
- dynamizm
Znak podstawowy składa się z pełnej nazwy podmiotu
oraz godła w kształcie słońca z sześcioma promieniami
w 3 różnych, pozytywnych kolorach.
Znak stanowi spójną całość!
Zabroniona jest modyfikacja,
np. przez zbliżenie elementów lub zamianę ich
rozmieszczenia.
CG2 Kreacja wizerunku: LOGO
2.
LOGO w wersji alterantywnej
Wariant podstawowy składa się z pełnej nazwy organizacji
„Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych”
oraz godła.
Podstawowa orientacja logo, którą należy wykorzystywać
we wszystkich przypadkach kiedy jakość realizacji na
wybranym nośniku umożliwia osiągnięcie pożądanej
czytelności i zachowanie kolorystyki.
Logo należy kopiować w niezmienionej postaci
z wykorzystaniem załączonych wersji plików.
3.
CG2 Kreacja wizerunku: LOGO
LOGO w wersji podstawowej
Niniejszy wariant składa się ze skrótu nazwy
organizacji: “RCWIP” oraz godła.
Logo w alternatywnym wariancie należy wykorzystywać
w przypadku, gdy niemożliwe jest wykorzystanie
logo w wersji podstawowej.
Logo należy kopiować w niezmienionej postaci
z wykorzystaniem załączonych wersji plików.
CG2 Kreacja wizerunku: LOGO
4.
Konstrukcja LOGO w wersji alternatywnej
W skład znaku wchodzi pełna nazwa organizacji oraz godło.
Jednostką podstawową “A”, według której zostały określone
proporcje, jest wysokości dużych liter w nazwie organizacji.
Przestrzeń izolacji logo jest symetryczna
w osiach X i Y i wynosi 3 x A
Logo należy kopiować w niezmienionej postaci
z wykorzystaniem załączonych wersji plików.
Znak LOGO stanowi spójną całość!
Zabronione są jakiekolwiek modyfikacje znaku!
0,25 A
5.
CG2 Kreacja wizerunku: LOGO
A
Konstrukcja LOGO w wersji podstawowej
W skład znaku wchodzi skrót nazwy organizacji oraz godło.
Jednostką podstawową “A”, według której zostały określone
proporcje, jest 1/2 wysokości dużych liter
w skrócie nazwy.
Przestrzeń izolacji logo jest symetryczna w osi X i Y
i wynosi 3 x A
Logo należy kopiować w niezmienionej postaci
z wykorzystaniem załączonych wersji plików.
Znak LOGO stanowi spójną całość!
Zabronione są jakiekolwiek modyfikacje znaku!
A
A
A
CG2 Kreacja wizerunku: LOGO
6.
Kolorystyka
Logo występuje w 2 wersjach kolorystycznych:
- wersja podstawowa, kolorowa
- wersja monochromatyczna podstawowa i inwersyjna
Zabronione jest tworzenie wersji pośrednich.
Czarny
RGB: CMYK:
PANTONE:
0/0/0
0/0/0/100
BLACK 447C
Czerwony
RGB: CMYK:
PANTONE:
7.
CG2 Kreacja wizerunku: LOGO
Niebieski
Zielony
RGB: CMYK:
PANTONE:
94/187/71
66/0/100/0
361C
Żółty
227/31/308
5/100/100/0
185C
RGB: CMYK:
PANTONE:
2/12/100/0
252/213/0
123C
RGB: CMYK:
PANTONE:
50/143/206
75/33/0/0
640C
Kolorystyka
Wersja monochromatyczna
Wersja monochromatyczna inwersyjna
CG2 Kreacja wizerunku: LOGO
8.
Rozmiar minimalny
Wersja alternatywna - 18 mm x 10.4 mm
Nie zaleca się stosowania mniejszej wielkości logo z powodu braku czytelności.
9.
CG2 Kreacja wizerunku: LOGO
Wersja podstawowa - 10 mm x 6,5 mm
Typografia wykorzystana w znaku
Jedynym krojem czcionki wykorzystanym w projekcie LOGo jest:
Aller Light
Cras nunc felis, mattis et leo in, sollicitudin adipiscing magna. Integer facilisis
augue et posuere pulvinar. Proin placerat arcu euismod tellus ultricies, eu lacinia
quam eleifend. In quam nisl, lobortis a lacus at, ullamcorper tincidunt ipsum.
Pellentesque vehicula ornare fringilla.
In ut purus eget dolor aliquet ultricies et quis ligula.
Cras sollicitudin facilisis magna sed facilisis.
Sed a velit vestibulum, tempus
Donec dictum pellentesque giat.
CG2 Kreacja wizerunku: LOGO
10.
Projekt LOGO | styczeń 2014 r.

Podobne dokumenty