Putting people with a disability - Ageing, Disability and Home Care

Komentarze

Transkrypt

Putting people with a disability - Ageing, Disability and Home Care
PODEJŚCIA SKONCENTROWANE NA OSOBIE
ŻYCIE NA SWÓJ SPOSÓB
ARKUSZ PYTAŃ I ODPOWIEDZI, KWIECIEŃ 2012 Artykuł dyskusyjny dla celów
ostatniego etapu konsultacji na temat Living Life My Way (Życia Na Swój Sposób)
Rząd NSW bada nowe sposoby pomocy osobom
niepełnosprawnym w NSW. W 2011r. zwróciliśmy się
do Państwa z prośbą o opinie i pomysły, jak należy
zmienić system pomocy osobom niepełnosprawnym,
by koncentrował się on na osobie. Zobowiązaliśmy
się do wypracowania opcji i podjęcia dalszych
konsultacji celem przetestowania tych opcji pod
kątem zmian.
Nowy artykuł dyskusyjny oferuje wspólną wizję
skoncentrowanego na osobie i społeczności w NSW
systemu pomocy osobom niepełnosprawnym, oraz
przedstawia w zarysie, co można by zmienić, by to
osiągnąć. Obejmuje on serię praktycznych opcji
zapewnienia skoncentrowanego na osobie planowania,
wspierania decyzji, finansowania oraz usług.
Pomiędzy kwietniem i czerwcem 2012 podejmiemy
ostatni etap konsultacji na temat Living Life My Way.
Pytania i Odpowiedzi
1. Co może zapewnić mi, jako osobie
niepełnosprawnej, mojej rodzinie i opiekunom,
skoncentrowany na osobie system pomocy
osobom niepełnosprawnym?
W systemie skoncentrowanym na osobie, osoba
niepełnosprawna, jej rodzina i opiekunowie mogą
określić warunki pomocy dla nich oraz ich dostępu
do środowiska. Skoncentrowany na osobie system
zapewnia dostęp do:
informacji na temat głównych oraz środowiskowych
usług i właściwych dla danej niepełnosprawności
rodzajów pomocy, która będzie wszechstronna,
dokładna, dostępna i kulturowo odpowiednia;
wykwalifikowanych planistów i koordynatorów,
jak również do szkoleń pomagających w dokonaniu
świadomych wyborów dla osiągnięcia najlepszych
wyników dla nich samych, ich rodziny i opiekunów na
wszystkich etapach ich życia;
zindywidualizowanego finansowania, które pozwoli
im wybrać rodzaj pomocy i da możliwość przenoszenia
się do innych świadczeniodawców, jeżeli tego
zapragną. Osoba ta może zechcieć gospodarować
Polish – Page 1
swoimi funduszami sama, otrzymać w tym pomoc od
świadczeniodawcy lub założyć wspólny fundusz
wraz z innymi osobami niepełnosprawnymi;
zrównoważonych, wysokiej jakości usług, które
da się dopasować do obecnych potrzeb osoby, dla
jej przyszłych korzyści, oraz które są zapewniane w
sposób skoncentrowany na osobie.
2. W jaki sposób uzyskam dostęp do dokładnych
i rzetelnych informacji na temat pomocy i usług?
W systemie skoncentrowanym na osobie, osoby i ich
rodziny oraz opiekunowie mogą uzyskać dostęp do
informacji dotyczących ich opcji pomocy przez
telefon oraz korzystając z internetowych źródeł
informacji. Mogą mieć również dostęp do
wyrażonych prosto po angielsku informacji oraz do
tłumaczeń w swoim języku, a także fachowych usług
tłumaczeniowych. Planiści i koordynatorzy pomocy
mogą również pomóc ludziom uzyskać dostęp do
potrzebnych im informacji na temat usług w ich
lokalnej społeczności.
3. Nie chcę być zmuszony za każdym razem stale
powtarzać swoją historię. Jak się to zmieni?
Skoncentrowany na osobie system pomocy osobom
niepełnosprawnym zapewnia wyraźne punkty
kontaktowe i dostępu dla ludzi potrzebujących
informacji i pomocy. Usprawnione podejście do
zapewnienia dostępu do usług może wymagać
centralnego systemu informacji o kliencie i usługach,
obejmującego informacje na temat planu pomocy
danej osobie, historię pomocy oraz ustalenia
dotyczące finansowania. Może to zapobiec
konieczności wielokrotnego opowiadania swojej
historii, jak również umożliwić sprawdzenie informacji
dotyczących funduszy i usług. Wszystkie informacje
byłyby zbierane za zgodą osoby dla zapewnienia
ochrony jej prywatności.
4. Co się robi, żeby było łatwiej otrzymać główne
i środowiskowe rodzaje pomocy i usług, których
potrzebuję?
Inwestujemy w Ability Links NSW by zapewnić
informacje, pomoc i wsparcie osobom
niepełnosprawnym, ich rodzinom i opiekunom w
uzyskaniu dostępu do głównych i środowiskowych
rodzajów pomocy. Koordynatorzy Ability Links NSW
będą pracować w lokalnych społecznościach by
budować sieci pomocy, pomagać ludziom planować
ich przyszłość i zapewniać w razie potrzeby
skierowania.
5. Co się robi, żeby łatwiej mi było zorientować
się w systemie pomocy osobom
niepełnosprawnym?
Pierwszym krokiem osób, które wymagają pomocy
może być skontaktowanie się z lokalnym
Koordynatorem Ability Links NSW. Można się
również zwrócić bezpośrednio do punktów dostępu
do systemu usług osobom niepełnosprawnym.
Jedną z opcji są łatwe do znalezienia punkty
dostępu, które mogą zapewnić szereg usług, w tym
punkt kontaktowy, informacje i porady, jak również
skierowania w celu uzyskania dostępu do głównych i
środowiskowych usług osobom niepełnosprawnym, a
także wstępną ocenę zakwalifikowania się, oraz
bardziej szczegółową ocenę potrzeb.
6. Jaką pomoc uzyskam przy planowaniu?
Planowanie skoncentrowane na osobie stawia osobę
niepełnosprawną w centrum podejmowania decyzji
dotyczących ustaleń. Niektóre osoby będą w stanie
podjąć się planowania samemu, podczas gdy inne
będą potrzebować pomocy w planowaniu. W
przypadkach wymagających pomocy, osoba może
uzyskać pomoc ze strony wielu świadczeniodawców.
Kiedy osoba niepełnosprawna nie wymaga pomocy
dotyczącej konkretnej niepełnosprawności,
Koordynator Ability Links NSW będzie mógł podjąć
się nieformalnego zaplanowania wspólnie z daną
osobą w celu zidentyfikowania odpowiednich
głównych i środowiskowych usług.
7. Czy będą jakieś ograniczenia w odniesieniu do
tego, co mogę kupić za przyznane mi środki?
Osoba niepełnosprawna, jej rodzina i opiekunowie
będą mieli możliwość wyboru oraz kontroli nad
używanymi przez nich środkami finansowymi.
Zindywidualizowane środki finansowe będą
spożytkowane na zakup szeregu usług bezpośrednio
wiążących się z korzystnymi długoplanowymi
wynikami określonymi w planie skoncentrowanym na
osobie. Proponowane zasady korzystania ze
zindywidualizowanych środków finansowych zostały
opracowane do dyskusji w procesie konsultacyjnym.
8. Jaką pomoc uzyskam w gospodarowaniu
moimi środkami finansowymi i otrzymaniu
pomocy, której potrzebuję?
Ludzie mają zróżnicowane zdolności i chęć
gospodarowania samemu zindywidualizowanymi
Polish – Page 2
środkami finansowymi. Skoncentrowany na osobie
system pomocy osobom niepełnosprawnym
powinien oferować opcje zarządzania przyznanymi
osobie środkami – od samodzielnego
gospodarowania przez osobę niepełnosprawną jej
środkami, poprzez zarządzanie tymi środkami przez
rodzinę i/lub opiekuna działającego w charakterze
powiernika, do zarządzania środkami przez inną
osobę lub organizację.
Po sfinalizowaniu procesu planowania i określeniu
zindywidualizowanych funduszy, osoba
niepełnosprawna, jej rodzina i opiekunowie mogą
wymagać pomocy w zorganizowaniu i kierowaniu
usługami, w tym:
ƒ informacji i szkolenia w celu pomocy w
rozwinięciu umiejętności oraz zdobycia
doświadczenia i nabrania pewności siebie
ƒ koordynacji pomocy w celu dopomożenia osobie
w zorganizowaniu, koordynowaniu i kierowaniu
usługami.
9. Jak będę wiedzieć, że otrzymuję wysokiej
jakości pomoc przysługującą osobom
niepełnosprawnym?
Skoncentrowany na osobie system pomocy osobom
niepełnosprawnym nie może być realizowany bez
trwałych usług, które oferują możliwość wyboru,
elastyczność i dostosowaną do potrzeb wysokiej
jakości pomoc, która umożliwia osobom
niepełnosprawnym pełne uczestnictwo w
społeczności i gospodarce.
Będziemy wspierać przechodzenie sektora usług
pomocy osobom niepełnosprawnym do systemu
skoncentrowanego na osobie, w tym zmiany w
sposobach, w jaki świadczeniodawcy obecnie
projektują, kalkulują koszty i dostarczają swoje
usługi, wspierają pracowników zajmujących się
osobami niepełnosprawnymi w przyjęciu praktyki
opartej na koncentracji na osobie i realizują
odpowiednie zabezpieczenia dla zapewnienia
jakości i bezpieczeństwa pomocy.
Powiedz, co myślisz – końcowy etap konsultacji
Następny etap konsultacji zapewni ludziom
możliwość wypowiedzenia się w sprawie zasad i
praktycznych opcji zmiany. Informacje na temat
konsultacji dostępne są na stronie Ageing, Disability
and Home Care (Starzenie się, Niepełnosprawność i
Opieka Domowa) http://www.adhc.nsw.gov.au/pca.
Możesz również skontaktować się z Person Centred
Approaches Team (Zespołem Podejść
Skoncentrowanych Na Osobie) pod numerem
1800 605 489 lub emailem na
[email protected]

Podobne dokumenty