GET LARC - Health in Wales

Komentarze

Transkrypt

GET LARC - Health in Wales
Prevent Pregnancy LARC POLISH_Layout 1 01/04/2014 16:32 Page 1
PREVENT PREGNANCY
GET LARC
(Long Acting Reversible Contraception)
IUS
(Intra Uterine System) Sometimes called Mirena
A small T-shaped
plastic device that is
placed in the womb
and slowly releases
hormone (progestogen).
Works for five years.
IUCD
(Intra Uterine Copper Device) Sometimes called the ‘coil’
A small plastic and copper
device that is placed in
the womb. There are
different types.
Works for five to ten
years, dependent on
which type you have.
Injections
Sometimes called ‘Depo’
An injection given in the
woman’s bottom
or arm.
Works for 12 weeks,
then you need
another one.
Implant
Sometimes called ‘rod’
A small, flexible tube
about the size of a
hairgrip. It’s inserted
under the skin, usually in
the upper arm. It slowly
releases hormone
(progestogen).
Works for three years
For more information visit
www.youchoose.wales.nhs.uk
or visit your local sexual health
clinic or your GP.
LARCs prevent pregnancy. Condom use
is essential to prevent Sexually Transmitted
Infections (STIs)
Prevent Pregnancy LARC POLISH_Layout 1 01/04/2014 16:32 Page 2
ZAPOBIEGAJ CIĄŻY
STOSUJ LARC
(ANTYKONCEPCJA DŁUGOTERMINOWA
O ODWRACALNYM DZIAŁANIU)
IUS
(Wewnątrzmaciczny system hormonalny) zwany też Mireną
Mała plastikowa wkładka
w kształcie litery T, która
po umieszczeniu w
macicy powoli uwalnia
hormon (progestagen).
Działa przez 5 lat.
IUCD
(Miedziana wkładka wewnątrzmaciczna) zwana też „spiralą”
Małe urządzenie z plastiku
i miedzi, które umieszcza
się w macicy. Istnieją
różne typy takich wkładek.
Działają od 5 do 10 lat, w
zależności od ich rodzaju.
Zastrzyki
Czasem zwane też „Depo”
Zastrzyk podawany jest
w ramię lub w pośladek.
Działa przez 12 tygodni,
po czym trzeba zrobić
kolejny.
Implant
Zwany też „rod” (pręcik)
Jest to mały elastyczny
pr cik, wielko ci wsuwki
do włosów, umieszczany
pod skór zazwyczaj w
okolicy ramienia, powoli
uwalniaj cy hormon
(progestagen).
Okres działania implantu
wynosi 3 lata.
Więcej informacji na stronie:
www.youchoose.wales.nhs.uk
lub w miejscowych przychodniach zdrowia
seksualnego i przychodniach lekarskich.
Stosowanie długoterminowej antykoncepcji
zapobiega ciąży. Natomiast używanie
prezerwatyw jest konieczne w zapobieganiu
chorobom przenoszonym drogą płciową.

Podobne dokumenty