EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU DLA

Komentarze

Transkrypt

EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU DLA
EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU DLA WSZYSTKICH
ZGŁOSZENIE DO XVI SPORTOWEGO TURNIEJU MIAST i GMIN 2010
Województwo świętokrzyskie
Starostwo powiatowe w Kielcach
Miasto* ………………..…............................................…
Gmina* Raków
Miasto i Gmina* ………………………...………….…...
Liczba mieszkańców 6001
Koordynator
Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich
XVI Sportowego Turnieju Miast i Gmin 2010
Środki w budżecie miasta lub gminy przeznaczone na kulturę
fizyczną zgodnie z wykonanym budżetem za 2009 r.
Sprawozdanie RB – 28 s
Rozdział 92601
Agnieszka Zwierzyńska
imię i nazwisko
- PLN
Obiekty sportowe
Rozdział 92604
Instytucje kultury fizycznej
- PLN
Rozdział 92605
604 622 674
tel. komórkowy
[email protected]
adres e-mail
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
RAZEM
- PLN
29 761 PLN
Kwota na 1 mieszkańca
* wpisać w odpowiednią linijkę zgodnie ze statusem miejscowości
Data 18 maja 2010 r.
29 761 PLN
Rozdział 63003
.............................................................
pieczęć i podpis
Prezydenta, Burmistrza, Wójta
4,96 PLN
EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU DLA WSZYSTKICH
WYKAZ IMPREZ XVI SPORTOWEGO TURNIEJU MIAST i GMIN 2010
Miasto / Gmina Raków
Data
przeprowadzenia
imprezy
Województwo świętokrzyskie
Miejsce przeprowadzenia
imprezy
1. Hala sportowa
w Rakowie przy
ul. Łagowskiej 25
26.05.2010 r.
2. Szkoła Podstawowa
w Rakowie.
3. Szkoła Podstawowa
w Szumsku.
Nazwa imprezy
Organizator
imię i nazwisko
telefon komórkowy
Przez sport do zdrowia.
Mecz piłki nożnej Raków –
Ociesęki w godz. 20.00 do
22.00.
Dzień Matki na sportowo.
Turniej gier i zabaw dla klas
I – III.
Dzień Otwarty sekcji łuczniczej w ramach projektu „Strzał w 10-tkę”
realizowanego z programu „Równać Szanse 2009”.
1. Kompleks rekreacyjno- Prezentacja multimedialna
sportowy w Rakowie przy w wykonaniu młodzieży
ul. Łagowskiej 25.
uczestniczącej w projekcie
z omówieniem zasad
strzelania z łuku. Praktyczny
pokaz strzelania z łuku
sportowego z możliwością
zapoznania się z dyscypliną
27.05.2010 r.
przez osoby biorące udział
w Dniu Otwartym.
2. Szkoła Podstawowa
Turniej gier i zabaw dla
w Rakowie.
uczniów klas I – III.
3. Basen „Rawszczyzna” Wyjazd uczniów ze Szkoły
w Ostrowcu
Podstawowej w Bardzie
Świętokrzyskim.
i Ociesękach na basen do
Ostrowca Świętokrzyskiego.
Dzień Otwarty sekcji zapaśniczej w ramach projektu „Strzał w 10-tkę”
realizowanego z programu „Równać Szanse 2009”.
1. Hala sportowa
Pokazowy trening oraz walki
w Rakowie przy
młodziczek i młodzików
ul. Łagowskiej 25.
odbywający się na hali
sportowej w godzinach od
18.00 do 20.00.
28.05.2010 r.
2. Szkoła Podstawowa
Rozgrywki piłki nożnej
w Rakowie.
i piłki ręcznej.
3. Szkoła Podstawowa
Zabawy ruchowe w terenie –
w Szumsku.
„podchody” – klasy I – III –
Szkoła Podstawowa
w Szumsku.
4. Basen „Rawszczyzna”
w Ostrowcu
Świętokrzyskim.
5. Szkoła Podstawowa
w Ociesękach.
6. Świetlica wiejska
w Chańczy.
7. Centrum Bajki
w Pacanowie.
Wyjazd na basen uczniów ze
Szkoły Podstawowej
w Szumsku.
Mistrzostwa szkoły w piłce
nożnej i piłce ręcznej.
Mecz piłki siatkowej:
opiekunowie –
wychowankowie.
Wyjazd dzieci z Gminnego
Przedszkola w Rakowie do
Centrum Bajki w Pacanowie.
Dzień Otwarty sekcji piłki nożnej w ramach projektu „Strzał w 10-tkę”
realizowanego z programu „Równać Szanse 2009”.
1. Kompleks
Pokazowy mecz piłki nożnej.
rekreacyjno-sportowy
Konkursy strzelania rzutów
w Rakowie przy
karnych, żonglerki piłką.
ul. Łagowskiej 25.
2. Ujazd
Wycieczka rowerowa
uczniów Szkoły
29.05.2010 r.
Podstawowej w Szumsku do
Ujazdu.
3. Szkoła Podstawowa
Ognisko dla uczniów Szkoły
w Ociesękach.
Podstawowej w Ociesękach.
4. Rakówka.
Wycieczka rowerowa dzieci
z Gminnego Przedszkola w
Rakowie do miejscowości
Rakówka.
1. Kompleks
30.05.2010 r. rekreacyjno-sportowy
w Rakowie przy
ul. Łagowskiej 25.
Propagowanie dyscyplin sportowych.
Międzygminny mecz
towarzyski piłki nożnej.
Festiwal gier rekreacyjnych – pokazy różnych dyscyplin sportowych.
1. Młodzieżowy Ośrodek Rozgrywki warcabowe,
Wychowawczy
szachowe.
w Rembowie.
31.05.2010 r. 2. Szkoła Podstawowa
Pokaz gry w piłkę siatkową,
w Szumsku.
aerobik dla kobiet.
Turniej gry w tenisa
stołowego dziewcząt
i chłopców kl. IV – VI.
Festyn pn. „Turniej Nabytych Umiejętności” w ramach projektu
„Strzał w 10-tkę” realizowanego z programu „Równać Szanse 2009”.
1. Kompleks
Otwarcie gminnego placu
rekreacyjno-sportowy
zabaw – festyn rodzinny
w Rakowie przy ul.
„Mama, tata i ja!”.
Łagowskiej 25.
Podsumowanie projektu pn.
„Strzał w 10-tkę”. Ogłoszona
zostanie maskotka turnieju
z wyróżnieniem ich autora
lub autorów. Krótka
prezentacja propagowania
dyscyplin uczestniczących
w projekcie: łucznictwo,
zapasy, piłka nożna.
Bieg na 200 m dziewcząt
i chłopców szkół
podstawowych klas IV – VI,
gimnazjalistów oraz
wychowanków
Młodzieżowego Ośrodka
Wychowawczego
w Rembowie.
Skok w dal.
01.06.2010 r.
Siatkówka – dziewczęta
gimnazjum.
Piłka ręczna – mecz SP
Raków – SP Ociesęki+SP
Bardo (dziewczęta klasy IV
– VI).
Piłka nożna – mecz SP
Raków – SP Ociesęki+SP
Bardo (chłopcy).
Taniec krasnoludków
w wykonaniu dzieci
z Gminnego Przedszkola
w Rakowie.
Konkurs dla uczniów klas IV
– V pn. „Zgaduj, zgadula” –
organizowany przez Gminną
Bibliotekę Publiczną
w Rakowie.
Konkursy plastyczne dla
wszystkich uczestników
organizowane przez
Świetlicę Tęcza w Rakowie
oraz Świetlicę w Chańczy.
Konkursy z zakresu tematyki
ekologicznej,
bezpieczeństwa w zagrodzie
na drodze organizowane
przez Nadleśnictwo Łagów
oraz Państwową Inspekcję
Pracy w Kielcach.
Pokaz kulinarny – Pierwszy
Gminny Konkurs dla
Gospodarstw
Agroturystycznych i Kół
Gospodyń Wiejskich –
rozstrzygnięcie.
Piosenki w wykonaniu dzieci
ze szkół podstawowych
i gimnazjum.
2. Szkoła Podstawowa w
Szumsku.
3. Bieszczady.
Dyskoteka.
Mecz piłki nożnej.
Rozpoczęcie
sześciodniowego biwaku dla
dzieci klas IV – VI uczniów
Szkoły Podstawowej
w Szumsku.
Koordynatorem ww. działań realizowanych w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu dla
Wszystkich XVI Sportowego Turnieju Miast i Gmin 2010 jest Kierownik Centrum Kultury Fizycznej
i Rozwoju Lokalnego w Rakowie Agnieszka Zwierzyńska tel. 604 622 674.
Data: 18 maja 2010 r.
............................................
pieczęć i podpis
Prezydenta, Burmistrza, Wójta