Zaproszenie na wykłady otwarte prof. Anny Geppert

Komentarze

Transkrypt

Zaproszenie na wykłady otwarte prof. Anny Geppert
Zaproszenie
Politechnika Wrocławska zaprasza wszystkich zainteresowanych
na wykłady otwarte
prof. Anny Geppert, wybitnego specjalisty w dziedzinie planowania strategicznego i polityki
przestrzennej. Wykłady odbędą się w dniach 17-28 marca w ramach programu Visiting Professors.
WYKŁADY OTWARTE (po polsku):
19 marca 2012, poniedziałek
siedziba Zachodniej Okręgowej Izby Urbanistów (uwaga, wymagana rejestracja, wstęp wolny)
15:00
System planistyczny Francji. Wykład i dyskusja.
21 marca 2012, środa
Muzeum Współczesne Wrocław (Bunkier na pl. Strzegomskim)
18:00
Projekty Grand Paris
26 marca 2012, poniedziałek
Muzeum Architektury
16:30
Polityka spójności Unii Europejskiej: co nas czeka po 2013 roku?
SEMINARIA na Politechnice Wrocławskiej:
20 marca 2012 (po angielsku)
16:30
Planowanie strategiczne na przykładzie
francuskim
bud. E-1, sala 319
23 marca 2012, piątek
12:00
Edukacja planistyczna w Europie
bud. E-1, sala 032
WARSZTATY dla studentów gospodarki przestrzennej studiujących na Politechnice Wrocławskiej
17-28 marca 2012
Co z tym Biegunem Zachodnim?
Strategie rozwoju, projekty urbanistyczne, metody wdrażania.
bud. E-1
Profesor Anna Geppert z Univeristé Paris IV Sorbonne, jest dyrektorem studiów na kierunku
Urbanistyka i Planowanie Przestrzenne oraz członkiem Komitetu zarządzającego Association pour la
Promotion de l'Enseignement et de la Recherche en Aménagement et Urbanisme (APERAU), a także
francuskiego odpowiednika polskiej komisji ds. tytułów i stopni naukowych. Jest także członkiem rad
naukowych kilku poważnych pism o tematyce planistycznej.
Profesor Anna Geppert jest uznanym autorytetem w dziedzinie planowania strategicznego we
Francji, jej obszar badawczy wyznaczają ponadto: ponadnarodowe planowanie w wymiarze
Europejskim, polityka przestrzenna UE oraz narzędzia planowania strategicznego.
Wykłady realizowane są w ramach programu Visiting Professors finansowanego z funduszu Scientiae
Wratislavienses Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Podobne dokumenty