Nazwa konkursu Organizatorzy Terminy Linki do stron z

Komentarze

Transkrypt

Nazwa konkursu Organizatorzy Terminy Linki do stron z
Nazwa konkursu
Organizatorzy
Terminy
Linki do stron z informacjami o
konkursie
Etap wstępny- wrzesień/październik.
Ogólnopolska Olimpiada
Chemiczna
Polskie Towarzystwo
Chemiczne
I etap – listopad/grudzień.
http://www.olchem.edu.pl/
II etap – styczeń/luty.
III etap – kwiecień.
Ogólnopolska Olimpiada
o Diamentowy Indeks
AGH
Ogólnopolski Konkurs
Chemiczny „Alchemik”
Akademia GórniczoHutnicza im. Stanisława
Staszica w Krakowie
(AGH)
Zawody szkolne Olimpiady – listopad – styczeń.
Stowarzyszenie
Upowszechniania
Wiedzy i Kultury
Regionalnej w
Warszawie
Zgłoszenie uczestników – grudzień.
Zawody okręgowe Olimpiady – styczeń – marzec. http://www.diament.agh.edu.pl/index.php/chem
ia-zakres
Konkurs – marzec.
Ogłoszenie wyników – maj.
http://alchemik.suwikr.pl/alchemik/konkurs.ht
ml
Zgłoszenie uczestników – wrzesień/październik.
Podkarpacki
Konkurs Chemiczny im.
Ignacego Łukasiewicza
Wydział Chemiczny
Politechniki
Rzeszowskiej
I etap – listopad.
II etap – grudzień/ styczeń.
III etap – marzec/kwiecień.
http://www.prz.edu.pl/chemia/PKCh/Konkurs
%20chemiczny.html
Międzypowiatowy
Konkurs Chemiczny
dla uczniów klas I i II szkół
ponadgimnazjalnych
Centrum Doskonalenia I etap – luty.
Nauczycieli, I Liceum
Ogólnokształcące
w II etap – kwiecień.
Sanoku
http://www.cdn.sanok.pl/konkursy/konkursy.ht
m#chem
I etap – kwiecień
Konkurs Chemiczny
„ROK PRZED
MATURĄ”
Honorowy patronat:
Dziekan Wydziału
Chemii UMCS
II etap – maj/czerwiec
https://umcs.lublin.pl/
Obecnie konkurs został zawieszony i jest
opracowywana nowa oferta konkursowa o
podobnym charakterze.
Etap wstępny- październik/grudzień.
Konkurs Chemiczny im.
prof. Antoniego
Swinarskiego
Wydział Chemii
Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika w Toruniu
Etap I – grudzień.
Etap II – marzec.
http://www.konkurs.chem.umk.pl/