10_sport - Gimnazjum Dziemiany

Komentarze

Transkrypt

10_sport - Gimnazjum Dziemiany
Rozdział 10 Sport
NAME:______________________________
Points: ________ / 25
1. with a ball? __________________________________________________
19
1
at
ta
1.
in a team?
__________________________________________________
2.
in summer? __________________________________________________
2.
indoors?
3.
individually?__________________________________________________
3.
outdoors? __________________________________________________
4.
in winter?
4.
in water?
N
O
H
G
I
L
A
L
T
C
H
E
M I D T N O
E
V U T L A
I E L C T S
L I Y N
E G T I N F L T I G
L A Y L B O L
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
Zadanie 4 - 5 pkt
Podkreśl właściwe słowo, tak aby utworzyć poprawne wyrażenia.
1.
2.
3.
4.
5.
go / play sailing
throw / score a goal
win / beat an opponent
take up / work out a new sport
support / participate a football team
14
7
19
court
stadium
racket
victory
ring
medal
at
ta
D
a
fight
judo
aerobics
championship
boxing
draw
karate
goal
fitness
equipment
pitch
champion
Zadanie 3 - 6 pkt
Ułóż litery w odpowiedniej kolejności, tak aby powstały wyrazy związane ze sportem.
Podane zostały pierwsze litery wyrazów.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
C
H
D
G
H
A
Po
ac bra
m no
ill p
an r
z
Ed ez
uc uż
at yt
io ko
n w
B
P
A
C
W
V
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Ro
m
an
cricket
cheerleader
judo
ring
court
tournament
Zadanie 3 - 6 pkt
Ułóż litery w odpowiedniej kolejności, tak aby powstały wyrazy związane ze sportem.
Podane zostały pierwsze litery wyrazów.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Zadanie 2 - 6 pkt
W każdym wierszu skreśl jeden wyraz, który nie pasuje do pozostałych.
ka
ni
ka
gym
rival
match
badminton
fight
match
M
Po ac
br m
an illa
o n
pr Ed
ze u
z ca
uż ti
yt on
ko
w
golf
opponent
stadium
tennis
racket
bike
__________________________________________________
C R E K I T
L N L A B A D
I G V N I
N S T A I C M S Y
O Y E C K
R T O C I C B A S
ni
__________________________________________________
Zadanie 2 - 6 pkt
W każdym wierszu skreśl jeden wyraz, który nie pasuje do pozostałych.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Ro
m
an
__________________________________________________
NAME:_______________________________
Points: ________ / 25
Zadanie 1 - 8 pkt
Odpowiedz na poniższe pytania, podając po dwa przykłady dyscyplin sportowych.
Which sports do you play / do:
D
Zadanie 1 - 8 pkt
Odpowiedz na poniższe pytania, podając po dwa przykłady dyscyplin sportowych.
Which sports do you play / do:
GRUPA B
a
GRUPA A
47
Rozdział 10 Sport
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
Zadanie 4 - 5 pkt
Podkreśl właściwe słowo, tak aby utworzyć poprawne wyrażenia.
1.
2.
3.
4.
5.
go / do aerobics
lose / fight a match
cheer / win a medal
work out / take part in a gym
win / compete against an opponent

Podobne dokumenty