FAKULTET HUMANISTYCZNY

Komentarze

Transkrypt

FAKULTET HUMANISTYCZNY
FAKULTET HUMANISTYCZNY
1.
-
Historia sztuki.
Filozofia.
Warsztaty dziennikarskie.
Krytyka literacka, teatralna i filmowa.
2. Siatka godzinowa (na 3 lata nauki):
Klasa
I GIM
II GIM
Liczba godzin
w tygodniu
I
Historia sztuki.
II
Filozofia.
Warsztaty dziennikarskie.
Historia sztuki.
Filozofia.
Warsztaty dziennikarskie.
Krytyka literacka, teatralna i filmowa.
Historia sztuki.
I
II
I
III
GIM
Fakultet
Semestr
II
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Krytyka literacka, teatralna i filmowa
3. Planowana tematyka:
HISTORIA SZTUKI
!
#
!
$
&
$
$#
!
"
!
$ ( $
!
$
#
' #
!
%
"
!
!
)
#
!
$#
*
&
-
#
"+
!
- cechy charakterystyczne dla danej epoki (w malarstwie, architekturze,
muzyce)
- twórców (malarstwa, architektury, muzyki),
- !
$
,
niematerialne),
-
(
!
-
-./. 0 1-2'34567/8-.9 :.95
/
! &
$#
!
"
$
&
$
!
*
&
-
#
"+
$
( $
- cele i metody nowoczesnej archeologii,
- sposoby odczytywania pism,
-
$
$
#
-
$
FILOZOFIA
!
#
$
$
$#
!
;
$
$
$ !
&
$
<
#
&
(
"
&
#
$#
!
"
*
"
!
!
&
-
$
$
#
#&
"+
&
$
$
-
#
&
&
&
&
WARSZTATY DZIENNIKARSKIE
=
-
#
$#
<
"
)
!
#
"!
!
$
#
$$
i technicznej.
*
&
-
# +
"
"
(
$
!
"
-
$
!
,
$
(
>
"!
-
&
#
,
"
"
! &
>
#
#
KRYTYKA LITERACKA, TEATRALNA I FILMOWA
#
#
$#
$
$#" &
> <
$
)
#
$
?#
!
!
,
$!
*
&
# +
-
"
#
,
&
-
"
# &
!
,
-
&
$ #
!
&
&
-
>
#
@@
!
$ #
>
$
#
"
$
$
"
0-.7 567/8-66 AB7 0
("
($ <
#
#
$
/
(
"
)
$
!
=
&
-
#
$
-
=
-
$
=
#
5
!
- *
A
- walka o równe prawa,
-
$
#
- * !
$
66
$
)
$
!
C
!
"
"+
)
=
-
"
!
$
$#"
*
$
!