Rodzina i szkoła – sojusz dla bezpieczeństwa

Komentarze

Transkrypt

Rodzina i szkoła – sojusz dla bezpieczeństwa
Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata
2016-2017
Źródło:
http://razembezpieczniej.mswia.gov.pl/rb/form/r10655,Rodzina-i-szkola-sojusz-dla-bezpieczenstwa.html
Wygenerowano: Sobota, 4 marca 2017, 09:26
„Rodzina i szkoła – sojusz dla bezpieczeństwa”
Cele programu
Autor programu
URZĄD GMINY NOWA WIEŚ WIIELKA
Województwo
kujawsko-pomorskie
Zakres programu
Bezpieczeństwo w szkole
Charakter programu
PROJEKTY DOFINANSOWANE W RAMACH PROGRAMU "RAZEM BEZPIECZNIEJ"
Podmioty współuczestniczące
/ partnerzy
CENTRUM POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ SZKOLE, SĄD REJONOWY VI WYDZIAŁ RODZINNY I NIELETNICH W
BYDGOSZCZY, OSP BRZOZA/NOWA WIEŚ WIELKA, GOPS, GMINNY PUBLICZNY ZOZ, URZĄD GMINY,
POSTERUNEK POLICJI
Suma dofinansowania
82.142,68
Czas rozpoczęcia
01.01.2009
Czas zakończenia programu
31.12.2009
Metody i sposoby realizacji
programu
W ramach programu zorganizowano zajęcia edukacyjne "Ratowniczek", działania edukacyjne
podczas wycieczek do lasu, nad jezioro, zajęcia edukacyjne "Żyje zdrowo i bezpiecznie",
szkolenia z zakresu ratownictwa medycznego, utworzenie 6 grup socjoterapeutycznych dla
dzieci i młodzieży, zorganizowanie grup wsparcia dla rodziców, szkolenia dla rodziców-trening
umiejętności wychowawczych dla rodziców, szkolenia dla nauczycieli i rodziców (szkoły
podstawowe, przedszkola).
Zakres działania / zakres
przeciwdziałania
przemoc w środowisku szkolnym - szkoła

Podobne dokumenty