Sprawozdanie z wycieczki dydaktycznej do elektrowni Pątnów

Komentarze

Transkrypt

Sprawozdanie z wycieczki dydaktycznej do elektrowni Pątnów
Politechnika Poznańska – Wydział Elektryczny
ul. Piotrowo 3A, 60-965 Poznań
tel. 61-6652077, fax. 61-6652548, email: [email protected]
www.ede.fee.put.poznan.pl
Poznań, 15.06.2013r
Sprawozdanie z wycieczki dydaktycznej
do elektrowni Pątnów, Bełchatów oraz Geotermii w Uniejowie
W dniach 18-20 kwiecień odbyła się wycieczka dydaktyczna do
Zespołu Elektrowni ZE PAK w Koninie, Elektrowni Bełchatów oraz Zakładu
Ciepłowniczego – Geotermia Uniejów.
W wycieczce wzięło udział 43 studentów oraz 4 opiekunów. Za
przejazd, wyżywienie oraz zakwaterowanie całej wycieczki odpowiedzialna
była firma ATUT Sp. z o.o. z Poznania.
W dniu 18 kwietnia zwiedzaliśmy Elektrownię Pątnów. Grupa została
podzielona na dwie mniejsze grupy i każda ze swoim przewodnikiem miała
możliwość zwiedzenia całej elektrowni. Mogliśmy zapoznać się z całym
procesem produkcyjnym od układu nawęglania, przez układ parowy,
wyprowadzenia mocy aż do układów oczyszczania spalin. Dzięki uprzejmości
pracowników elektrowni mogliśmy także zobaczyć całość elektrowni z tarasu
widokowego umieszczonego na dachu kotła. Ponadto mogliśmy zobaczyć od
środka nie tylko stare bloki elektrowni ale umożliwiono nam także
zapoznanie się z najnowszym blokiem elektrowni Pątnów II.
Po zwiedzeniu elektrowni w Pątnowie zaplanowany był obiad w
Koninie. Po obiedzie cała grupa udała się do miejsca zakwaterowania w
miejscowości Wawrzkowizna pod Bełchatowem. Zakwaterowanie w
domkach wypoczynkowych, nad jeziorem w bliskim sąsiedztwie elektrowni
Bełchatów.
Kolejny dzień – 19 kwiecień – to zwiedzanie elektrowni Bełchatów. Również
tutaj zostaliśmy podzieleni na dwie grupy i każda ze swoim przewodnikiem
miała możliwość zwiedzenia całej elektrowni. Studenci także mieli
możliwość prześledzenia w jaki sposób wytwarzana jest energia elektryczna
w największej w Polsce elektrowni węglowej. Dodatkowo w ramach
zwiedzania mogliśmy zobaczyć film mówiący o historii, dniu teraźniejszym
oraz przyszłych planach elektrowni. Po zwiedzeniu elektrowni udaliśmy się
całą grupą na taras widokowy pobliskiej odkrywki węgla brunatnego, która
zaopatruje elektrownię w paliwo. Po zwiedzeniu elektrowni wróciliśmy do
ośrodka w Wawrzkowiźnie, gdzie wieczorem zaplanowana była kolacja
grillowa dla całej grupy.
W dniu 20 kwietnia po wymeldowaniu się z ośrodka ruszyliśmy do
Uniejowa. W Uniejowie mogliśmy zobaczyć jedną z niewielu w Polsce
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Politechnika Poznańska – Wydział Elektryczny
ul. Piotrowo 3A, 60-965 Poznań
tel. 61-6652077, fax. 61-6652548, email: [email protected]
www.ede.fee.put.poznan.pl
instalacji, do produkcji ciepła, opartą o złoża geotermalne. Dzięki uprzejmości
pracowników Zakładu Geotermalnego w Uniejowie, studenci mogli zapoznać
się z całym układem technologicznym do produkcji ciepła, a przewodnik,
który oprowadzał nas po całym zakładzie przedstawił nam ze szczegółami
całą historię powstawania tego obiektu oraz cierpliwie odpowiadał na
wszystkie pytania.
Po zwiedzeniu Zakładu Geotermalnego mieliśmy krótki czas wolny,
który większość grupy postanowiła spędzić w Źródłach Termalnych w
Uniejowie, żeby na własne oczy przekonać się jak ciepła jest woda z wnętrza
ziemi.
Do Poznania wróciliśmy w późnych godzinach wieczornych.
Serdecznie dziękuję w tym miejscu, wszystkim uczestnikom wycieczki
za wspaniałą atmosferę, opiekunom za pomoc podczas realizacji wycieczki a
przewodnikom w zwiedzanych zakładach za poświęcony czas. Dodatkowo
dziękuję firmie ATUT za organizację wycieczki i ciągły kontakt podczas
naszego wyjazdu.
Koordynator Kierunku Zamawianego
Radosław Szczerbowski
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego