Windsurfing

Komentarze

Transkrypt

Windsurfing
ISSN 2082-7229
AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
IM. BRONISAWA CZECHA W KRAKOWIE
PODRCZNIKI NR 1
Marek Malinkiewicz i Andrzej Ostrowski
Windsurfing
Poradnik dla początkujących i zaawansowanych
KRAKÓW 2010
SPIS TREŚCI
Od autorów
.
.
.
. . . . . . . . . . . . . . . .
Wstp
.
.
. . . . . . . . . . . . . . . . .
1. .Porady
.
.dla .pocztkujcych
.
.
.
.
. . . . . . . . . . .
1.1. .Sprzt
. . .
.
.
.
. . . . . . . . . . . .
.1.1.1.
. Kadub
.
. .
.
.
. . . . . . . . . . . .
.
. 1.1.1.1.
.
. Miecz
.
. i skrzynka
.
.
.mieczowa
. . . . . . . . . .
.
. 1.1.1.2.
.
. Statecznik
.
.
. i skrzynka
.
. . statecznikowa
. . .
.
. . . . .
.
. 1.1.1.3.
.
. Szyna
.
. masztowa
.
. .
. . . . . . . . . .
1.1.1.4. Linka bezpieczestwa, zaczep holowniczy i zawory odpo.
.
.
. wietrzajce
.
.
.
. . . . . . . . . . . .
.1.1.2.
. Pdnik
.
. .
.
.
. . . . . . . . . . . .
.
. 1.1.2.1.
.
. Maszt
.
.
. . . . . . . . . . . . .
.
. 1.1.2.2.
.
. Przeduka
.
.
. masztu
.
. . . . . . . . . . .
.
. 1.1.2.3.
.
. Przegub
.
.
. . . . . . . . . . . . .
.
. 1.1.2.4.
.
. agiel
.
.
. . . . . . . . . . . . .
.
. 1.1.2.5.
.
. Bom
.
.
. . . . . . . . . . . . .
.
. teorii
.
.eglowania
.
. . . . . . . . . . . . .
1.2. .Podstawy
.1.2.1.
. Okre
lenia
.
.
. stosowane
.
.
. w teorii
. . eglowania
. . . . . . . . .
.1.2.2.
. rodek
.
. oaglowania
.
.
. i .
rodek
. bocznego
. . . oporu
. . . . . . .
.1.2.3.
. Zjawiska
.
.
.nawietrzno
ci
.
.
. i zawietrzno
ci
. . . .
. . . . . . .
.1.2.4.
. Zmiany
.
. kta
. natarcia
.
. agla
.
. . . . . . . . . . .
.1.2.5.
. Stateczno
.
.
. deski
.
.z aglem
.
. . . . . . . . . . .
.1.2.6.
. Równowaenie
.
.
.
. si. przechylajcych
.
. . . pdnik
. . . . . . . .
. i. sposoby
.
. bezpiecznego
.
.
. uprawiania
. . . windsur
. . . ngu. . . . .
1.3. .Zasady
.1.3.1.
. Transport
.
.
.sprztu
. .
. . . . . . . . . . . .
.1.3.2.
. Przygotowanie
.
.
.
. sprztu
.
. do. eglugi
. . . . . . . . . .
.
. 1.3.2.1.
.
. Taklowanie
.
.
.
. . . . . . . . . . . .
.
. 1.3.2.2.
.
. Trymowanie
.
.
. . . . . . . . . . . . .
.1.3.3.
. Wybór
.
. miejsca
.
. do. eglowania
.
. . . . . . . . . . .
.1.3.4.
. Przygotowanie
.
.
.
. si. do .wypynicia
. . . . . . . . . . .
1.3.5. Zachowanie si eglarzy deskowych w stosunku do innych uyt.
. kowników
.
.
. akwenu
.
.
. . . . . . . . . . . .
.1.3.6.
. Zachowanie
.
.
. si
. w. sytuacjach
.
. awaryjnych
. . . . . . . . . .
.
. techniki
.
. dla
. pocztkujcych
.
.
. .
.
. . . . . . . .
1.4. .Elementy
7
11
17
21
23
25
26
26
27
28
28
28
30
30
34
35
36
42
42
45
46
47
49
50
50
51
52
54
55
55
59
62
4
Marek Malinkiewicz i Andrzej Ostrowski Windsurng. Poradnik...
.1.4.1.
. wiczenia
.
.
. imitacyjne
.
.
.na ldzie
. . . . . . . .
.
. 1.4.1.1.
.
. Podnoszenie
.
.
.
.pdnika
. . . . . . . .
.
. 1.4.1.2.
.
. Przemieszczanie
.
.
.
. si
. „po
. kadubie”
. .
.
. . .
.
. 1.4.1.3.
.
. Poruszanie
.
.
. pdnikiem
.
. . . . . . . .
.
. 1.4.1.4.
.
. Start
. .
.
. . . . . . . . .
.
. 1.4.1.5.
.
. Ostrzenie,
.
.
. odpadanie
.
. .
.
. . . . .
.1.4.2.
. Przenoszenie
.
.
.
.sprztu
.
.
. . . . . . . .
.1.4.3.
. wiczenia
.
.
. na .wodzie
. . . . . . . . . .
.
. 1.4.3.1.
.
. wiczenia
.
.
. oswajajce
.
. . z kadubem
. .
.
.
. .
.
. 1.4.3.2.
.
. wiczenia
.
.
. pracy
.
.pdnikiem
. .
.
. . . .
.
. 1.4.3.3.
.
. Start,
.
. pynicie
.
. halsem,
. . zatrzymanie
. . .
.
. .
.
. 1.4.3.4.
.
. Ostrzenie,
.
.
. odpadanie,
.
. . egluga
. . rónymi
. . kursami
. .
.
. 1.4.3.5.
.
. Start
.
.z play,
.
.pomostu
. . . . . . . .
.
. 1.4.3.6.
.
. Dopynicie
.
.
. do
. play,
. . pomostu
. .
. . . .
.
. 1.4.3.7.
.
. Zwroty
.
. .
. . . . . . . . .
.
.dla .zaawansowanych
.
.
.
. .
. . . . . . .
2. .Porady
. sprztu
.
.
. . . . . . . . . . . .
2.1. .Dobór
.2.1.1.
. Dobór
.
. kaduba
.
.
. . . . . . . . . .
.
. 2.1.1.1.
.
. Kaduby
.
.
.dla pywajcych
.
. . . rekreacyjnie
. . . . .
.
. 2.1.1.2.
.
. Kaduby
.
.
.dla uprawiajcych
.
. . . sport
. . . . .
.
. 2.1.1.3.
.
. Stateczniki
.
.
. . . . . . . . . .
.
. 2.1.1.4.
.
. Uchwyty
.
.
.na stopy
.
. . . . . . . .
.2.1.2.
. Dobór
.
. pdnika
.
.
. . . . . . . . . .
.
. 2.1.2.1.
.
. agle
.
.
. . . . . . . . . .
.
. 2.1.2.2.
.
. Maszty
.
.
. . . . . . . . . .
.
. techniki
.
. dla
. zaawansowanych
.
.
. .
.
. . . . .
2.2. .Elementy
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
62
63
64
65
66
67
68
70
70
73
78
82
87
91
93
99
99
99
104
107
108
110
111
111
114
115
2.2.1. Rónice w technice eglowania na kadubach z mieczem i bez mie.
. cza
.
. . . . . . . . . . . . .
.2.2.2.
. Przenoszenie
.
.
.
.sprztu
. do
. pywania
. . .przy. silnym
. . wietrze
. .
.2.2.3.
. Starty
.
.
. . . . . . . . . . . .
.
. 2.2.3.1.
.
. Start
.
.z podnoszeniem
.
.
. . pdnika
. . za .fa startowy
. . .
.
. 2.2.3.2.
.
. Start
.
.z play
.
.
. . . . . . . .
.
. 2.2.3.3.
.
. Start
.
.z wody
. . . . . . . . . .
.2.2.4.
. Ostrzenie,
.
.
. odpadanie
.
. . . . . . . .
. .
.2.2.5.
. eglowanie
.
.
. z .uyciem
.
. trapezu
. . . . . . . .
.2.2.6.
. eglowanie
.
.
. w. uchwytach
.
.
.na stopy
. . . . . . .
.2.2.7.
. Zwrot
.
. z wiatrem
.
. w
. lizgu
.
. . . . . . . .
.2.2.8.
. Zwrot
.
. na .wiatr
.
. . . . . . . . . .
.2.2.9.
. Zjawisko
.
.
.capsizing
.
. . . . . . . . . .
.2.2.10.
. Katapultowanie
.
.
.
. .
. . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
116
116
117
118
119
119
123
123
126
129
132
133
136
Spis treci
.2.2.11.
. Zjawisko
.
.
. spin-out
.
. . . . . . . . . .
2.3. .Kitesur
.
. ng . . . . . . . . . . . . .
.2.3.1.
. Konkurencje
.
.
. w
. kitesur
.
. ngu
. . . . . . . .
.2.3.2.
. Warunki
.
. bezpiecznego
.
.
.
. uprawiania
. . . kitesur
. . ngu. . .
.2.3.3.
. Sprzt
.
.
. . . . . . . . . . . .
.2.3.4.
. Ogólne
.
. uwagi
.
. o uczeniu
.
. si
. podstaw
. . kitesur
. . ngu
.
. .
.
. psychiczne
.
.
. i zyczne
.
. uprawiajcych
. . . . windsur
. . . ng.
3. .Aspekty
.
. psychiczne
.
.
.
. . . . . . . . . .
3.1. .Aspekty
.3.1.1.
. Motywacje
.
.
.
. . . . . . . . . . .
.3.1.2.
. Emocje
.
. .
.
.
. . . . . . . . .
.
. 3.1.2.1.
.
. Stres
.
.
. . . . . . . . . .
.
. 3.1.2.2.
.
. Lk
.
. . . . . . . . . . .
.
. 3.1.2.3.
.
. Strach
.
.
. . . . . . . . . .
.
. zyczne
.
.
. . . . . . . . . . .
3.2. .Aspekty
.3.2.1.
. Przygotowanie
.
.
.
. kondycyjno-sprawno
ciowe
.
.
. . . . . . . .
.3.2.2.
. Rozgrzewka
.
.
. przed
.
. eglug
.
. . . . . . . .
5
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
138
139
141
142
143
146
148
149
149
152
155
157
158
159
159
162
3.2.3. Zagroenia zdrowotne zwizane z uprawianiem eglarstwa desko.
. wego
.
.
. . . . . . . . . . . . . . . 163
Pimiennictwo
.
.
. .
.
.
.
. . . . . . . . . . . . 169
.
.
.
.
.
.
.
.
. . . . . . . . . . . 173
Sowniczek
Uwaga: interpretacja numerów danej ryciny w tek
cie:
np. (ryc. 20–3): pierwsze cyfry oznaczaj numer ryciny, a cyfra po pauzie to
numer czynno
ci.