II Międzynarodowy Turniej Szachowy Góra Św. Anny

Komentarze

Transkrypt

II Międzynarodowy Turniej Szachowy Góra Św. Anny
12. Uwagi końcowe:
- ośrodek posiada bezprzewodową sieć internetową,
- ośrodek jest przystosowany dla potrzeb osób
niepełnosprawnych,
- ostateczna interpretacja treści komunikatu należy do
organizatora,
- nagrody należy odbierać osobiście podczas zakończenia turnieju,
- uczestnicy turnieju ubezpieczają się we własnym zakresie.
Mapa dojazdu:
II Międzynarodowy Turniej Szachowy
Góra Św. Anny 16-24.01.2009 r.
1. Organizator:
Agencja Szachowa “STRATEG” s.c. - www.strateg.net.pl
2. Termin i miejsce:
16-24.01.2009 r., Dom Pielgrzyma, al. Jana Pawła II 7
47-154 Góra Św. Anny, gmina Leśnica, woj. opolskie.
3. Biuro turnieju:
czynne w miejscu rozgrywek w dniu 16.01. od godz. 15:00.
Kontakt telefoniczny:
- Rafał Zgadzaj tel. 507-049-712
- Rafał Małecki tel. 691-855-524
4. Zgłoszenia:
należy przesyłać do dnia 10.01.2009 r. na adres:
Agencja Szachowa “STRATEG” s.c.
ul. Książąt Op. 32/15, 45-005 Opole
e-mail: [email protected] lub [email protected]
Zgłoszenie powinno zawierać: nazwisko i imię, kategorię,
ranking, klub, datę urodzenia (dzień, miesiąc, rok), grupę
turniejową, informacje o zakwaterowaniu i wyżywieniu, ksero
wpłaty wpisowego.
5. Wpisowe: zawiera opłatę klasyfikacyjno-rankingową.
Open A - FIDE
Open B - FIDE
Open C
120 zł
WGM i GM – zwolnieni
80 zł
80 zł
Wpisowe należy wpłacać do 10.01.2009 r. na konto organizatora:
Agencja Szachowa “STRATEG” s.c.
mBank konto nr 50 1140 2004 0000 3802 4711 5883
Wpłata wpisowego w terminie na konto organizatora skutkuje rabatem:
Open A – 20 zł, Open B i C – 10 zł
6. Zakwaterowanie i wyżywienie:
10. Terminarz turnieju:
Koszt zakwaterowania i wyżywienia (od kolacji w dn. 16.01
do obiadu w dn. 24.01.2009 r.):
- pokój 1 os. z łazienką: 760 zł
- pokój 2, 3, 4 os. z łazienką: 560 zł
Wpłaty na konto organizatora (patrz wpisowe) lub na miejscu.
7. Grupy turniejowe, system i tempo gry:
Open A
Open B
Open C
Turniej otwarty
zgłoszony do FIDE
Juniorzy 1994 r. i młodsi
zgłoszony do FIDE
przy min. 10 uczestnikach
Juniorzy 1999 r.
i młodsi
Szwajcarski 9 rund
1,5 h + 30 sek. za ruch
Szwajcarski 9 rund
2 h na partię
Szwajcarski 10 rund
1 h na partię
Transmisja on-line na www.strateg.net.pl z 5 szachownic Open A.
8. Nagrody (kwoty brutto):
Open A
I
II
III
2500 PLN + puchar
1800 PLN
1200 PLN
Min. 6 nagród pieniężnych.
Open B
Open C
Nagrody rzeczowe, Nagrody rzeczowe,
medale za miejsca medale za miejsca
I-III
I-III
+ puchar za I m-ce + puchar za I m-ce
Dodatkowo 3 nagrody dla
najlepszych do rankingu 2100:
I - 1000 PLN
W klasyfikacji końcowej turnieju przy równej ilości punktów o kolejności
miejsc decyduje punktacja pomocnicza: Buchholz średni, Buchholz pełny,
progres, liczba zwycięstw, losowanie.
Nagrody w turnieju nie będą łączone.
9. Sędzią głównym turnieju jest IA Rafał Siwik:
e-mail: [email protected] tel. 783-333-900
W turnieju obowiązują aktualne przepisy gry FIDE.
16.01
piątek
BIURO TURNIEJU czynne od 15:00
– przyjazd i kwaterowanie uczestników turnieju.
20:00 – odprawa techniczna Open B i C
20:30 – odprawa techniczna Open A
17.01
sobota
10:00 – uroczyste otwarcie turnieju
10:30 – I runda A, B, C
16:30 – II runda A, B, C
18.01
niedziela
15:30 – III runda A, B, C
19.01
15:30 – IV runda A, B, C
poniedziałek 17:45 – V runda C
20.01
wtorek
15:30 – V runda A, B; VI runda C
21.01
środa
15:30 – VI runda A, B, VII C
22.01
czwartek
15:30 – VII runda A, B; VIII runda C
23.01
piątek
10:00 – VIII runda A, B; IX runda C
17:00 – turniej BLITZA
24.01
sobota
9:30 – IX runda A, B; X runda C
ok. 14:00 uroczyste zakończenie turnieju, wręczenie nagród.
11. Imprezy towarzyszące:
- BLITZ – 23.01.2009 r. godz. 17:00,
- turniej – Poker Texas Hold'em NL,
- zwiedzanie Parku Krajobrazowego “Góra Św. Anny”
z przewodnikiem,
- zwiedzanie sanktuarium franciszkańskiego,
- i inne – szczegóły na www.strateg.net.pl