Lista projektów transferu innowacji LdV zatwierdzonych do realizacji

Komentarze

Transkrypt

Lista projektów transferu innowacji LdV zatwierdzonych do realizacji
Lista projektów transferu innowacji LdV zatwierdzonych do realizacji w Konkursie 2011
Lp.
Numer wniosku
Nazwa wnioskodawcy
Miasto
Tytuł Projektu
Zatwierdzony
budŜet projektu
(euro)
Zatwierdzone
dofinansowanie
LdV projektu
(euro)
Akademia Techniczno-Humanistyczna w
2011-1-PL1-LEO05-19870 Bielsku-Białej
Blended Learning course on Measurement Uncertainty for
Bielsko-Biała advanced vocational training
299 224,40
224 416,40
2011-1-PL1-LEO05-19871 WyŜsza Szkoła Logistyki
Społeczna WyŜsza Szkoła
2011-1-PL1-LEO05-19873 Przedsiębiorczości i Zarządzania
Instytut Zootechniki, Państwowy Instytut
2011-1-PL1-LEO05-19878 Badawczy
Poznań
397 241,00
297 930,00
316 475,00
237 356,00
271 369,00
203 526,00
370 296,00
277 720,00
356 580,00
267 435,00
382 591,00
286 943,25
399 565,00
299 673,75
Interactive Strategic Management Methodology for improvement of
agricultural entrepreneurship in Central-Eastern Europe
223 308,98
167 481,73
Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania
10. 2011-1-PL1-LEO05-19892 Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland"
Lublin
Competences Framework for European Project Manager
382 484,42
286 813,29
11. 2011-1-PL1-LEO05-19893 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Kraków
Certification of disadvantaged women in remote areas
378 901,00
284 174,00
12. 2011-1-PL1-LEO05-19895 Uniwersytet Łódzki
Łódź
Homoresponsabilis in the globalized World
345 507,28
259 130,45
13. 2011-1-PL1-LEO05-19896 Globalnet sp.z o.o.
Uniwersytet Jagielloński, Wydział
14. 2011-1-PL1-LEO05-19897 Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Poznań
231 884,00
173 913,00
Kraków
Language e-learning tool for vocations - share the standards
University Recognition of Prior Learning Centres - Bridging Higher
Education with Vocational Education and Training
399 667,00
299 750,00
15. 2011-1-PL1-LEO05-19898 Instytut Spawalnictwa
Gliwice
Multimedia Dictionary for Welding Imperfections
240 806,71
180 605,03
16. 2011-1-PL1-LEO05-19899 IDEA! Management Consulting sp zoo
Warszawa
220 000,00
165 000,00
17. 2011-1-PL1-LEO05-19908 Uniwersytet Jagielloński BON
Kraków
395 000,00
296 250,00
18. 2011-1-PL1-LEO05-19913 Północna Izba Gospodarcza
Szczecin
368 521,40
276 389,90
19. 2011-1-PL1-LEO05-19920 Bydgoska Szkoła WyŜsza
Bydgoszcz
Holon T4T - Training for Trainers
Disability Awareness of Academic Teachers: Improvements through
E-Learning
Enhanced Competitiveness through Ongoing and Improved
Transparency 2
European Logistics Management Programme in Renewable Energy
Sector
283 631,34
198 537,00
1.
2.
3.
4.
5.
Łódź
Kraków
2011-1-PL1-LEO05-19883 Nowoczesna Firma S.A.
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,
2011-1-PL1-LEO05-19884 Katedra Strategii i Polityki
Warszawa
Rzeszów
8.
2011-1-PL1-LEO05-19885 Danmar Computers Małgorzata Mikłosz
Politechnika Warszawska, Wydział
2011-1-PL1-LEO05-19888 InŜynierii Lądowej
9.
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
2011-1-PL1-LEO05-19891 w Warszawie
Warszawa
6.
7.
Poznań
Warszawa
Logistics Open Training for Engineering Competence
From School to Career: A Methodology for a Student-Centric Career
Guidance by using Career Path Test (CPT)
IMPROFARM -Improvement of Production and Management
Processes in Agrigulture Through Transfer of Innovations
E-business Mobile Training - use of mobile Performance Support
System for acquiring e-business management skills
Strategic Management Games – innovative teaching method for
business education
Guidance In Vocational Education for students in rural areas
Common Learning Outcomes for European Managers in
Construction III

Podobne dokumenty