Załącznik 1 - Instytut Wzornictwa Przemysłowego

Komentarze

Transkrypt

Załącznik 1 - Instytut Wzornictwa Przemysłowego
Załącznik 1 – Koncepcja wystawy
Wystawa Instytutu Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o. odbędzie się w Pawilonie Polskim podczas
EXPO 2015 w Mediolanie, w Republice Włoskiej. Wystawa odbywać się będzie w połowie września
września 2015 roku.
Tytuł: Stół polski. La tavola polacca.
Wystawa multimedialna i interaktywna, pokazująca za pomocą multimediów połączonych
z prezentacją materialnych przedmiotów najciekawszy polski design współczesny związany ze stołem
2
i jedzeniem. Powierzchnia Sali ok.:90 m , wymiary 11,2x8m, plan Sali (załącznik nr 4a i b).
Oczekujemy projektu wielowarstwowego, na który składa się


merytoryka: trafny wybór i pokazanie najciekawszych polskich produktów związanych
z kulturą stołu, przybliżenie procesu projektowego, kontekstu gospodarczo-socjologicznego,
projekt wizualny: jak ma wyglądać etalaż i ogólny układ, jak mają wyglądać i funkcjonować
poszczególne instalacje i produkty, grafika 2D w materiałach i planszach wydrukowanych,
grafika ruchoma w animacjach, grafika ruchoma w aplikacjach.