Unieważnienie zapytań ofertowych realizowanych w ramach projektu

Komentarze

Transkrypt

Unieważnienie zapytań ofertowych realizowanych w ramach projektu
Warszawa dnia 19.10.2012 r.
Unieważnienie zapytań ofertowych realizowanych w ramach projektu
„Nowoczesne zarządzanie uczelnią - Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego”
(dotyczących kontroli dostępu do pomieszczeń oraz kamer LAN)
Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie unieważnia postępowania
prowadzone w trybie zapytań ofertowych z dnia 03.10.2012 r. dotyczące wyboru najkorzystniejszej
oferty na usługę wykonania kontroli dostępu do pomieszczeń uczelni oraz instalacji kamer LAN w
ramach projektu „ Nowoczesne zarządzanie Wyższą Szkołą Informatyki Stosowanej i Zarządzania”
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program
Operacyjny Kapitał Ludzki 2007- 2013.
Uzasadnienie
Zamawiający informuje, że zapytanie ofertowe zostaje unieważnione z powodu zbyt
wysokich ofert cenowych wykonawców (przekraczających budżet projektu).
Zamawiający informuje ponadto, że w najbliższym czasie ogłosi nowe zapytanie dotyczące
przedmiotu zamówienia.

Podobne dokumenty