Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu

Komentarze

Transkrypt

Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu
KARTA USŁUG GB05/1
Strona 1 z 1
Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wymagane dokumenty:
1.
2.
3.
Wniosek GB-W05
Mapa ewidencyjna
Mapa orientacyjna (skala 1:5000 lub 1:10000)
Opłaty:
Opłata skarbowa w kasie urzędu miejskiego lub na rachunek bankowy:
Nr rachunku Bankowego: 40 1060 0076 0000 3300 0020 4994
•
•
Wypis tekstu do 5 str. – 30,00 zł
Wyrys formatu A4 – 20,00 zł
Przewidywany termin załatwienia sprawy: Do 14 dni
Jednostka odpowiedzialna:
Referat Gospodarki Przestrzennej, Nieruchomości i Budownictwa (GB)
Nr pokoju: 3
Nr telefonu: 642 10 38 wew. 38
Godziny urzędowania:
poniedziałek
wtorek, środa, czwartek, piątek
8.00 – 16.00
7.00 – 15.00
Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje
Podstawa prawna:
Podstawa prawna:
1. Uchwała nr XLV/258/2005 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 30.03.05r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego
2 Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym (Dziennik Ustaw nr 80 pozycja 717 z 2003r. z późniejszymi zmianami)
Uwagi:
Wyrysy i wypisy z ewidencji gruntów oraz inne podkłady mapowe można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Olkuszu,
ul. Mickiewicza 2, lub zlecić ich wykonanie uprawnionemu geodecie.
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia
w Urzędzie Miejskim w Bukownie.
Urząd Miejski w Bukownie, ul. Kolejowa 16, 32-332 Bukowno tel. +48 (32) 642-10-38, fax. 642-15-44 [email protected]

Podobne dokumenty