„Zdrowa żywność – zdrowy człowiek”

Komentarze

Transkrypt

„Zdrowa żywność – zdrowy człowiek”
Konkurs plastyczny
„Zdrowa żywność – zdrowy człowiek”
Spółdzielnie Uczniowskie zachęcają do wzięcia udziału w konkursie plastycznym
zorganizowanym przez Powiatową Radę Spółdzielni Uczniowskich pt.
„Zdrowa żywność – zdrowy człowiek”.
W konkursie oceniane będzie:

Zgodność pracy z tematem konkursu,

Samodzielność wykonania,

Pomysłowość,

Wiek uczestnika konkursu,

Estetyka i przejrzystość,

Pracochłonność.
Prace powinny być wykonane na kartkach formatu A3 – technika dowolna.
Autorem 1 pracy może być wyłącznie 1 osoba (nie będą przyjmowane prace będące autorstwem
kilku osób)
Prace będą oceniane w dwóch grupach:
1.
Uczestnicy ze szkół podstawowych – klasy 4 - 6.
2.
Uczestnicy szkół ponadpodstawowych (gimnazja i szkoły średnie).
Termin oddawania prac: 21
marca 2016r. do Pań: Magdaleny Świerkosz lub Teresy Drożdż

Podobne dokumenty