Pytania i odpowiedzi do SIWZ z dnia

Komentarze

Transkrypt

Pytania i odpowiedzi do SIWZ z dnia
Znak sprawy – 147/2013
Cp.2380.1-147/2013
Gdańsk, dnia 11-09-2013
................................................
............. wg rozdzielnika ...........
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę lakierów i materiałów
lakierniczych dla potrzeb KWP w Gdańsku
BZP 361274 -2013 z dnia 06-09-2013r.
Zamawiający - Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, działając na podstawie art. 38
Ustawy – Prawo zamówień publicznych informuje, że od potencjalnego Wykonawcy wpłynęło
nw. pytanie, na które poniżej udziela odpowiedzi:
PYTANIA;
Powinni Państwo określić kolory dlatego, że praktycznie każdy kolor ma odrębną cenę lub też
istnieją grupy cenowe dla różnych kolorów. I tak baza perłowa czerwona będzie w innej cenie
niż granatowa czy srebrna. Zwracam się z prośbą o wskazanie kolorów objętych przetargiem
oraz wskazanie ich kodów.
ODPOWIEDZI;
Ze względu na dużą ilość posiadanych pojazdów różnych marek w wielu kolorach nie jesteśmy
w stanie podać kodów lakieru, a tylko ogólnie najbardziej typowe kolory: baza srebrna, baza
perłowa srebrna, baza granatowa, akryl granatowy. Pozostałe to pojazdy nieoznakowane w dużej
gamie kolorów akrylowych i metalicznych.
ST. SPECJALISTA
Sekcji Zamówień Publicznych
KWP w Gdańsku
Ewa Samulak - Augustyn
Wyk. w 1 egz.:
- przesłano faxem Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu oraz zamieszczono na stronie : www.pomorska.policja.gov.pl
Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
Sekcja Zamówień Publicznych
80-875 Gdańsk ul. Biskupia 23, tel. (058) 3214817, (058) 3214945, (058) 3214946 fax (058) 3214810
[email protected]

Podobne dokumenty