RISTO - Formularz reklamacyjny

Komentarze

Transkrypt

RISTO - Formularz reklamacyjny
SKLEP INTERNETOWY
PRODUKCJA I DYSTRYBUCJA OBUWIA
www.risto.pl
FORMULARZ REKLAMACYJNY
Całość formularza należy wypełnić LITERAMI DRUKOWANYMI oraz odesłać wraz z towarem na adres:
RISTO Sp. z o.o.
ul. Braci Mieroszewskich 120
41-219 Sosnowiec
Dział Handlowy: 32 790-68-75
Biuro: 32 790-77-17
Fax: 32 790-77-85
E-mail: [email protected]
(Wypełnia reklamujący)
Proszę o dokładne wypełnienie poniższych danych:
Imię i nazwisko :
……………………………………………………………………………………………………………………..……
Ulica i nr numer mieszkania/domu:
Kod pocztowy i miasto:
Telefon kontaktowy:
Adres e-mail:
…………………………………………………………………....
……………………………………………………………………….………………………………
……………………………………………………………………………..……………………………….
………………………………………………………………………………………….……………………………………….
Proszę o możliwie dokładny opis wady będącej powodem reklamacji oraz okoliczności, w których wady zostały stwierdzone:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….………
(data i czytelny podpis Nabywcy – Kupującego)
WAŻNE!
Niniejszy formularz jest ważny tylko i wyłącznie wraz z podpiętym dokumentem zakupu (paragon lub faktura). Brak dokumentu zakupowego będzie jednoznaczny
z odesłaniem przez RISTO zwrotu na koszt Nadawcy – Kupującego.
(Wypełnia rzeczoznawca bądź pracownik firmy RISTO Sp. z o.o.)
OPINIA RZECZOZNAWCY
W związku ze złożoną reklamacją
□
□
uznaję jej zasadność w następującym zakresie
nie uznaję jej zasadności z następującego powodu:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….
………………..……………………………………………………………………………………………….………
(data, pieczątka i czytelny podpis rozpatrującego reklamację)
Biuro:
41- 219 Sosnowiec, ul. Braci Mieroszewskich 120
tel.: 032 790-77-17, fax. 032 790-77-85
RISTO Sp. z o.o.
NIP: 954-270-72-55 REGON: 241710166 KRS: 0000364586
Siedziba firmy:
40-285 Katowice, ul. Krahelskiej 7

Podobne dokumenty