rejon_ 2 - Zarząd Okręgu Podkarpackiego ZNP

Komentarze

Transkrypt

rejon_ 2 - Zarząd Okręgu Podkarpackiego ZNP
Wykaz Prezesów Zarządów Oddziałów Związku Nauczycielstwa Polskiego Okręgu Podkarpackiego
1
WYKAZ
PREZESÓW ZARZĄDÓW ODDZIAŁÓW ZNP
REJON II
Lp.
Oddział ZNP
1.
Adamówka
Nazwisko i imię
Prezesa Oddziału ZNP
Kubrak Ewa
2.
Bircza
Pempuś Anna
3.
Chłopice
Gilarska Halina
4.
Cieszynów
Chomyszyn Stanisława
5.
Dubiecko
Górniak Bernadeta
6.
Fredropol
Stachowski Andrzej
7.
Gać
Drozd Małgorzata
Adres miejsca pracy (kod, tel.)
Publiczne Gimnazjum
37-534 Adamówka
tel. 016 622-91-05
ZS
37-740 Bircza
ul. Parkowa 1 a
tel. 016 651-20-30
SP
37-554 Łowce
tel.016 622-28-46
SP Niemstów
37-611 Cieszanów
tel. 016 631-20-05
Gimnazjum
37-750 Dubiecko
tel. 016 651-20-80
ZS
37-734 Fredropol
tel. 016 671-98-29
Przedszkole – Oddział
37-207 Gać
tel. 016 641-14-92
Tel. domowy, komórkowy,
e-mail
tel. 016 622-91-11
kom. 663-124-167
e-mail:
tel.016 672-51-76
kom. 604 971 956
e-mail:
tel.
kom. 661 184 057
e-mail:
tel. 016 633-21-26
kom. 608 238 558
e-mail:
tel. 016 651-31-40
kom.
e-mail:
tel. 016 671-91-45
kom. 601 855 117
e-mail:
tel. 016 641-12-45
kom. 508 720 201
e-mail: [email protected]
Wykaz Prezesów Zarządów Oddziałów Związku Nauczycielstwa Polskiego Okręgu Podkarpackiego
8.
Grodzisko Dolne
Wojnarska Maria
9.
Horyniec
Petrykowska Teresa
Jarosław m.
Mamak Andrzej
10.
11.
Jarosław gm.
Koralewicz Małgorzata
12.
Jawornik Polski
Organiściak Bogusława
13.
Kańczuga
Piórkowska Teresa
14.
Krasiczyn
Zachara Marzanna
Gimnazjum
37-306 Grodzisko Dolne
tel. 017 243-60-01
tel. 017 243-60-23 Gimnazjum
Grodzisko Górne
SP
37-620 Horyniec Zdrój
ul. Jana II Sobieskiego 8
tel. 016 631-30-15
Zarząd Oddziału ZNP
37-500 Jarosław
ul. Sienkiewicza 3
tel. 016 621-52-78
p. CKP – tel. 016 624-19-50
SP
37-514 Munina
tel. 016 623-12-95
SP
37-232 Jawornik Polski
tel. 016 651-40-79
Miejsko-Gminne Przedszkole
37-220 Kańczuga
ul. Witosa 1
tel. 016 642-38-70
ZO ZNP – ul. Słowackiego 12
Gimnazjum
37-741 Krasiczyn
tel. 016 671-83-97
671-83-15
2
tel. 017 243-66-75
kom.
e-mail:
tel. 016 631-30-86
kom. 507 559 068
e-mail:
tel. 016 640-11-23
kom. 606 888 354
e-mail: [email protected]
[email protected]
www.znpjaroslaw.republika.pl/
tel.
kom. 502 028 057
e-mail: [email protected]
tel. 016 651-40-52
kom.
e-mail:
tel. 016 642-36-19
kom. 662 873 468
e-mail: [email protected]
tel.
kom. 604 122 889
e-mail:
[email protected]
Wykaz Prezesów Zarządów Oddziałów Związku Nauczycielstwa Polskiego Okręgu Podkarpackiego
15.
Krzywcza
Tenus Małgorzata
16.
Kuryłówka
Leja Krzysztof
17.
Laszki
Moritz Łucja
18.
LeŜajsk m. i gm.
ŚwieŜawska Jolanta
19.
Lubaczów m.
Koza Teresa
20.
Lubaczów gm.
Krawczyk ElŜbieta
21.
Medyka
Winnicka-Kulaszka
Janina
22.
Narol
WaŜna Józefa
SP Rzeczpol
37-755 Krzywcza
tel. 016 672-74-25
SP Dąbrowica
37-303 Kuryłówka
tel. 017 243-80-29
SP Wysock
37-543 Laszki
tel. 016 628-53-55
Zarząd Oddziału ZNP
37-300 LeŜajsk
ul. Skłodowskiej 8
tel. 017 242-03-38
Zarząd Oddziału ZNP
37-600 Lubaczów
ul. Konopnickiej 7
tel. 016 632-10-84
Zarząd Oddziału ZNP
37-600 Lubaczów
ul. Konopnickiej 7
tel. 016 632-10-84
SP
37-732 Medyka
tel. 016 671-53-85
M.G ZEAS – ZOZNP
37-610 Narol
ul. Graniczna
tel. 016 631-70-23
SP Narol tel. 016 631-71-31
3
tel. 016 671-12-54
kom. 663 858 409
e-mail: szkolarzec[email protected]
tel. 017 243-97-08
kom. 604 908 117
e-mail:
tel. 016 628-55-11
kom. 502 919 813
e-mail:
tel. 017 242-15-71
kom. 667 726 031
e-mail:
tel.016 632-02-20
kom. 606 347 514
e-mail: [email protected]
tel. 016 632-12-28
kom. 602 887 822
e-mail:
tel. 016 678-02-77
kom.
e-mail:
tel. 016 631-96-06
kom.
e-mail:
Wykaz Prezesów Zarządów Oddziałów Związku Nauczycielstwa Polskiego Okręgu Podkarpackiego
23.
Nowa Sarzyna
Smycz Stanisław
24.
Oleszyce
Czuwara Krystyna
25.
Orły
Iwanów Renata
26.
Pawłosiów
Rup Maria
27.
Pruchnik
Jazienicka Anna
28.
Przemyśl m.
Jagustyn Janusz
29.
Przemyśl gm.
Tarnawski Jan
Gimnazjum
37-310 Nowa Sarzyna
ul. Kom. Eduk. Narod. 1
tel. 017 241-38-52
44 lub 279
ul. Chemików 3 – ZO ZNP
SP
37-630 Oleszyce
ul. Mickiewicza 1
tel. 016 631-50-15
016 631-55-24
Gimnazjum Publiczne
37-716 Orły
tel. 016 672-46-30
UG – tel. 016 671-26-93
Szkoła Filialna – Tywonia 30
w OŜańsku
37-500 Jarosław
tel. 016 621-90-21
p. tel. 016 621-96-55
Gimnazjum Rozbórz Długi
37-560 Pruchnik
tel. 016 628-80-30
Zarząd Oddziału ZNP
37-700 Przemyśl
ul. Piotra Skargi 18
tel. 016 670-39-39
ZS Nehrybka 188 A
37-733 Pikulice
tel. 016 671-19-11
4
tel. 017 241-24-38
kom. 665 707 843
e-mail: [email protected]
tel. 016 631-62-00
kom. 692-131-631
e-mail:
tel. 016 670-23-97
kom. 607 095 660
e-mail:
tel. 016 621-44-79
kom. 507 385 218
e-mail:
[email protected]
tel. 016 627-11-52
kom. 694 994 337
e-mail:
tel. 016 670-57-60
kom.
e-mail:
tel. 016 670-60-71
kom.
e-mail:
Wykaz Prezesów Zarządów Oddziałów Związku Nauczycielstwa Polskiego Okręgu Podkarpackiego
30.
Przeworsk m.
Łojko Piotr
31.
Przeworsk gm.
Stępak Bogdan
32.
Radymno
Mich Edward
33.
Rokietnica
Masłyka Zuzanna
34.
Roźwienica
Marciniec-Wojdyła Zofia
35.
Sieniawa
Preizner-Rygowska Ewa
5
Zarząd Oddziału ZNP
37-200 Przeworsk
ul. Jagiellońska 16
tel. 016 648-82-20
p. ZS Zawod. tel. 016 648-75-74
ZS Rozbórz
37-200 Przeworsk
tel. 016 648-63-93
tel. 016 648-54-80
kom. 506 112 230
e-mail:
ZS Ostrów
37-550 Radymno
tel. 016 628-12-95
SP – Radymno ZO ZNP
tel. 016 628-10-66
ZS Gimnazjum
37-572 Rokietnica
tel. 016 622-13-18
SP – tel. 016 622-13-10
ZS
37-565 Roźwienica
tel. 016 622-58-24
016 622-58-87 - księgowość
SP Wylewa
37-530 Sieniawa
tel. 016 622-73-06
SP Sieniowa – ZO ZNP
ul. Rynek 4
tel. 016 622-70-45
tel. 016 628-15-24
kom. 668 991 922
e-mail:
tel. 016 648-25-88
kom. 692-131-125
e-mail: [email protected]
tel. 016 622-12-04
kom.
e-mail:
tel. 016 628-03-68
kom. 605-888-150
e-mail:
tel.016 622-72-98
kom. 600 277 536
e-mail: [email protected]
Wykaz Prezesów Zarządów Oddziałów Związku Nauczycielstwa Polskiego Okręgu Podkarpackiego
36.
Stary Dzików
Buksak Andrzej
37.
Stubno
Musiał ElŜbieta
38.
Tryńcza
Szybiak GraŜyna
39.
Wiązownica
Borowik Waleria
40.
Wielkie Oczy
Majcher Marta
41.
Zarzecze
Kondrat Alicja
42.
śurawica
Muszyńska Krystyna
Gimnazjum
37-632 Stary Dzików
ul. Kościuszki 81
tel. 016 631-80-15
ZS
37-723 Stubno
tel. 016 671-40-37
ZS Gorzyce
37-204 Tryńcza
tel. 016 642-11-22
642-12-14
SP
37-522 Wiązownica
tel. 016 622-36-95
Gimnazjum
37-627 Wielkie Oczy
tel. 016 631-01-96
631-01-25
ZSR
37-205 Zarzecze
tel. 016 640-15-82
ZS
37-722 Wyszatyce
tel. 016 671-68-26
6
tel. 016 631-82-52
kom. 608 096 189
e-mail:
tel. 016 678-37-77
kom.
e-mail:
tel. 602 686 623
kom. 602 686 623
e-mail: [email protected]
tel. (16) 624-10-35
kom.
e-mail:
tel. 016 631-01-19
kom.
e-mail: [email protected]
tel. 016 640-12-31
kom.
e-mail:
tel. 016 671-68-23
kom.
e-mail: