wychowanie w rodzinie - Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w

Komentarze

Transkrypt

wychowanie w rodzinie - Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w
PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA
IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ
w LUBLINIE
Wydział Informacji i Informatyzacji
WYCHOWANIE W RODZINIE
(zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2010-2016)
Opracowała
Ewelina Czajkowska
LUBLIN
2 0 16
Wydawnictwa zwarte
1.
Aktywni razem : pomocnik pozytywnego rodzicielstwa / Ewa
Świerżewska. - Kraków : Wydaw. WAM, cop. 2015. - 214 s.
2.
Autorytet rodzicielski i jego rola w wychowaniu młodego pokolenia /
Anna Błasiak // W: Odpowiedzialne rodzicielstwo wobec wyzwań XXI
wieku / red. nauk. Małgorzata Duda. - Kraków : Wydaw. św.
Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej, cop. 2010. - S. 89-96
3.
Błędy mamy i taty : praktyczny poradnik dla rodziców / Gianni
i Antonella Astrei, Pierluigi Diano. - Wyd. 2. - Kraków : Wydaw.
WAM, 2013. - 295 s.
4.
Być świadomym rodzicem : autopilot jest dla samolotów / Sissy
Goff, David Thomas, Melissa Trevathan. - Kraków : "eSPe", 2013. 242 s.
5.
Co ogłupia nasze dzieci? : nowe media jako wyzwanie dla rodziców /
Jürgen Holtkamp. - Kraków : "Salwator", cop. 2011. - 212 s.
6.
Co wciąga twoje dziecko? / Małgorzata Więczkowska. - Kraków :
Wydaw. "M", cop. 2012. - 168 s.
7.
Dialog w rodzinie : dobre praktyki / red. Beata Parysiewicz,
Małgorzata Wyżlic, Karolina Komsta-Tokarzewska. - Lublin : Wydaw.
KUL, 2015. - 203 s.
8.
Dialog zamiast kar / Zofia Aleksandra Żuczkowska. - Podkowa Leśna
: MiND, cop. 2013. - 254 s.
9.
Dogadać się z dzieckiem : coaching, empatia, rodzicielstwo / Joanna
Berendt, Magdalena Sendor. - Warszawa : CoJaNaTo Blanka
Łyszkowska-Zacharek, cop. 2013. - 143 s.
10. Dyscyplina na całe życie : najlepszy prezent, jaki możesz dać swoim
dzieciom / Ray Guarendi. - Bydgoszcz : Wydaw. Mateusza, cop.
2012. - 304 s.
11. Dziecko w lustrze : świat dziecka od narodzin do lat trzech / Charles
Fernyhough. - Warszawa : "W.A.B.", 2011. - 325 s.
12. Dziecko, rodzina, wychowanie : wybrane konteksty / praca zbiorowa
pod red. Jolanty Karbowniczek, Anny Błasiak, Ewy Dybowskiej. Kraków : Akademia Ignatianum : Wydaw. WAM, 2015. - 443 s.
13. Dzikie stwory : sztuka wychowania chłopców / Stephen James,
David Thomas. - Kraków : "eSPe", 2011. - 371 s.
14. Ile znaczy mama : trwały ślad, który matka zostawia w życiu
chłopca / Kevin Leman. - Kraków : "eSPe", 2013. - 251 s.
15. Ile znaczy tata : trwały ślad, który ojciec zostawia w życiu córki /
Kevin Leman. - Kraków : "eSPe", 2014. - 244 s.
16. Intuicyjne rodzicielstwo : jak wspierać rozwój dziecka od pierwszych
dni jego życia / Margaret Stephenson-Meere. - Białystok : "Vivante",
2015. - 259 s.
17. Jak dobrze uczyć dzieci : wychowanie do prawdziwego sukcesu /
Madeline Levine. - Poznań : "Rebis", 2013. - 295 s.
18. Jak kreatywnie wspierać rozwój dziecka? : wspólne gry i twórcze
zabawy, dzięki którym rozwiniesz jego zdolności / Natalia Minge,
Krzysztof Minge. - Warszawa : "Edgard", 2011. - 219 s.
19. Jak krok po kroku wprowadzić trwałą zmianę w relacji z dzieckiem :
praktyczny poradnik / Alan E. Kazdin i Carlo Rotella. - Warszawa :
"Czarna Owca", 2014. - 253 s.
20. Jak wychowywać do bycia kobietą i do bycia mężczyzną / Tonino
Cantelmi, Marco Scicchitano. - Kraków : Wydaw. WAM, cop. 2014. 146 s.
21. Kiedy twoja złość krzywdzi dziecko : poradnik dla rodziców /
Matthew McKay. - Podkowa Leśna : MiND, cop. 2013. - 196 s.
22. Klasyczne wychowanie : 8 nowoczesnych zasad tradycyjnego
wychowania / Michael Mascolo. - Kraków : "eSPe", 2016. - 274 s.
23. Kłopotliwe zachowania dzieci : proste reakcje na trudne sytuacje /
Justyna Korzeniewska. - Warszawa : "RM", cop. 2013. - 127 s.
24. Łatwe posłuszeństwo : jak uczyć dyscypliny z miłością / Kay Kuzma.
- Mszczonów : Fundacja Źródła Życia, [2013]. - 309 s.
25. Mały tyran : jak mądrze kochać dziecko / Jirina Prekop. - Poznań :
"Dream Books", 2014. - 253 s.
26. Mądrzy rodzice / Margot Sunderland. - Warszawa : "Świat Książki",
2014. - 287 s.
27. Mądrzy rodzice, mądre dzieciaki : garść rad niepokornego belfra /
Jolanta Kucharczyk. - Warszawa : "Varsovia", cop. 2013. - 147 s.
28. Mocne matki - mocni synowie : wskazówki dla matek, jak
wychowywać synów na niezwykłych mężczyzn / Meg Meeker. Kraków : Wydaw. M, cop. 2015. - 452 s.
29. Mocno mnie przytul : jak zbudować i utrzymać silną więź w rodzinie
/ Carlos González. - Warszawa : Grupa Wydawnicza Relacja Mamania, 2016. - 260 s.
30. Moje dziecko. Cz. 1, Jak mądrze kochać i dobrze wychowywać swoje
dziecko / Dorota Zawadzka w rozmowach z Ireną A. Stanisławską. Wyd. 2. - Warszawa : "Czarna Owca", 2011. - 226 s.
31. Moje dziecko. Cz. 2, Jak mądrze kochać i dobrze wychowywać dzieci
w wieku szkolnym / Dorota Zawadzka w rozmowach z Ireną
A. Stanisławską. - Warszawa : "Czarna Owca", 2010. - 226 s.
32. Nagroda czy kara w procesie wychowania w rodzinie / Urszula Anna
Domżał // W: Rodzicielstwo w kontekście wychowania i edukacji /
red. nauk. Józefa Brągiel, Przemysław E. Kaniok i Alicja Kurcz. Opole : Wydaw. Uniwersytetu Opolskiego, 2013. - S. 67-89
33. Nastolatki - kod dostępu : poradnik dla rodziców napisany przez
dwie nastolatki / Lara Fox, Hilary Frankel. - Poznań : "Nakom", cop.
2014. - 185 s.
34. Nasze dzieci w "dżungli życia" : jak pomóc im przetrwać? / Krzysztof
Andrzej Wojcieszek. - Kraków : "Rubikon", cop. 2016. - 152 s.
35. "Nie" z miłości : mądrzy rodzice - silne dzieci / Jesper Juul. Pruszków : MiND Dariusz Syska, cop. 2011. - 99 s.
36. Niesforne księżniczki : sztuka wychowania dziewczynek / Melissa
Trevathan, Sissy Goff. - Kraków : "eSPe", 2013. - 261 s.
37. Nowe społeczne wymiary dzieciństwa / pod red. nauk. Beaty Łaciak.
- Warszawa : "Żak", cop. 2011. - 353 s.
38. Od kłótni do współpracy : praktyczny poradnik rozwiązywania
dziecięcych problemów i sytuacji konfliktowych / Elisabeth Crary. Warszawa : Wydaw. Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, cop.
2011. - 179 s.
39. Oddziaływania wychowawcze w rodzinie : zagadnienia wybrane /
Anna Błasiak. - Kraków : "Ignatianum" : Wydaw. WAM, 2012. 177 s.
40. Odpowiedzialni rodzice : z doświadczeń psychologa / Małgorzata
Kościelska. - Kraków : "Impuls", 2011. - 115 s.
41. Odpowiedzialność rodzicielska jako wartość : teoria i praktyka / red.
nauk. Urszula B. Kazubowska. - Toruń : "Akapit", 2010. - 269 s.
42. Pierwsze kroki wśród ludzi : problemy wychowawcze
najwcześniejszego dzieciństwa / Hanna Olechnowicz. - Warszawa :
Wydaw. IPS, 2015. - 153 s.
43. Postawy rodzicielskie a funkcjonowanie społeczne jedynaków /
Agnieszka Bochniarz. - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii CurieSkłodowskiej, 2010. - 174 s.
44. Recepta na dorastanie : wychowaj dziecko na szczęśliwego
nastolatka / Brian Tracy i Alec Forstrom. - Gliwice : "Helion", 2015. 269 s.
45. Recepta na szczęśliwą rodzinę / Annegret Hiekisch, Christiane
Bundschuh-Schramm. - Kraków : Wydaw. WAM, cop. 2013. - 260 s.
46. Rodzicielstwo bliskości : jak zbudować więź z dzieckiem / Natalia
Minge, Krzysztof Minge. - Warszawa : "Edgard", 2013. - 192 s.
47. Rodzicielstwo w kontekście wychowania i edukacji / red. nauk.
Józefa Brągiel, Przemysław E. Kaniok i Alicja Kurcz. - Opole :
Wydaw. Uniwersytetu Opolskiego, 2013. - 490 s.
48. Rola autorytetu rodziców w wychowaniu dziecka w rodzinie wobec
współczesnych przemian / Jerzy Kułaczkowski // W: Współczesna
rodzina w dobie przemian społeczno-kulturowych / red. Bogdan
Więckiewicz, Marek Klimek. - Lublin : Wydaw. KUL, 2012. - S. 135144
49. Rola matki w wychowaniu rodzinnym / Lidia Pietruszka // W: Głodne
dzieci w Polsce / red. Czesław Kępski. - Lublin : Wydaw. KUL, 2011.
- S. 179-192
50. Rola rodziny w przygotowaniu małego dziecka do życia społecznego
/ Elżbieta Kwiatkowska // W: Przyszłość edukacji i społeczeństwa
oczami badaczy społecznych / pod red. Anny Odrowąż-Coates
i Michała Kwiatkowskiego. - Warszawa : Wydaw. Akademii
Pedagogiki Specjalnej, 2014. - S. 134-143
51. Specyfika wychowania w systemie rodzinnym : wybrane zagadnienia
z psychologii rodziny / red. nauk. Marian Zdzisław Stepulak. - Lublin
: Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii
i Innowacji, 2013. - 226 s.
52. Subtelna rewolucja : wykorzystaj potencjał swojego malucha od
pierwszego dnia życia / Glenn Doman, Janet Doman. - Gliwice :
"Helion", cop. 2013. - 280 s.
53. Szanujący rodzice - szanujące dzieci : jak zamienić rodzinne
konflikty we współdziałanie? / Sura Hart, Victoria Kindle Hodson. Podkowa Leśna: MiND Dariusz Syska, cop. 2012. - 252 s.
54. Szczęśliwi rodzice - szczęśliwe dzieci : praktyczny przewodnik /
Krystyna Łukawska. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo
Psychologiczne, 2011. - 143 s.
55. Środowisko rodzinne w trosce o zdrowie dziecka / Joanna Bulska. Toruń : "Akapit", 2012. - 178 s.
56. Świadome rodzicielstwo : poradnik dla rodziców do samoedukacji /
Ewa Danuta Białek. - Warszawa : Instytut Psychosyntezy. Centrum
Wspierania Zrównoważonego Rozwoju Człowieka, 2012. - 181 s.
57. Tato, jakiego potrzebują twoje dzieci : jak budować trwałe relacje
z dziećmi? / red. Carey Casey. - Ustroń : "Koinonia" Wydaw.
Chrześcijańskiej Fundacji "Życie i Misja", 2012. - 213 s.
58. Trening umiejętności wychowawczych dla rodziców i specjalistów /
Małgorzata Całusińska, Wojciech Malinowski. - Sopot : Gdańskie
Wydawnictwo Psychologiczne, 2012. - 274 s.
59. Trudne emocje u dzieci : jak wspólnie rozwiązywać problemy
w domu i w szkole / Ross W. Greene. - Warszawa : "Edgard", 2014.
- 216 s.
60. 365 pomysłów, jak wychować wspaniałe dzieci czyli Jak stworzyć
zdrową i szczęśliwą rodzinę / Sheila Ellison, Barbara Ann Barnett. Wyd. 2. - Warszawa : "W.A.B.", 2011. - 365 s.
61. Twoja kompetentna rodzina : nowe drogi wychowania / Jesper Juul.
- Podkowa Leśna : MiND Dariusz Syska, cop. 2011. - 183 s.
62. Twoje dzieci to twoja wina : jak wychować dzieci na
odpowiedzialnych i samodzielnych dorosłych / Larry Winget. Warszawa : Wydaw. IPS, 2010. - 276 s.
63. Twoje dziecko nie musi być tyranem : dlaczego wychowanie to nie
wszystko? : drogi wyjścia / Michael Winterhoff. - Poznań : "Media
Rodzina", cop. 2011. - 149 s.
64. Uparte dzieci : od konfliktu do współpracy / Robert J. MacKenzie. Wyd. 1 w jęz. pol. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne,
2013. - 286 s.
65. Wspomaganie rozwoju dziecka w środowisku rodzinnym : program
rewalidacji indywidualnej / Mirosław Zalewski. - Toruń : "Akapit",
2011. - 125 s.
66. Współczesna rodzina : dylematy teorii i praktyki pedagogicznej :
praca zbiorowa / pod red. nauk. Janusza Stanka i Wojciecha Zająca.
- Warszawa : Wydaw. WSP TWP : "Comandor", 2011. - 326 s.
67. Wszystkie sekrety szczęśliwego dzieciństwa / Steve Biddulph
z Shaaron Biddulph. - Poznań : "Rebis", 2014. - 366 s.
68. Wybrane problemy pedagogiki rodziny = Family pedagogy - selected
problems / Zofia Frączek, Barbara Lulek. - Rzeszów : Wydaw.
Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2010. - 209 s.
69. Wybrane problemy wychowawcze współczesnej rodziny w Polsce /
Krystyna Kutiak-Zakrzewska // W: Pedagogika społeczna wobec
problemów współczesnej rodziny : polska pedagogika społeczna na
początku XXI wieku / red. nauk. Małgorzata Ciczkowska-Giedziun,
Ewa Kantowicz. - Toruń : "Akapit", 2010. - S. 283-289
70. Wybrane zagadnienia pedagogiki rodziny : praca zbiorowa / pod
red. Anny Błasiak i Ewy Dybowskiej. - Kraków : "Ignatianum" :
Wydaw. WAM, 2010. - 360 s.
71. Wychowaj szczęśliwe dziecko : praktyczne rady dla rodziców /
Glenda Well, Doro Marden. - Warszawa : "Edgard", 2010. - 286 s.
72. Wychowanie - najtrudniejsza ze sztuk pięknych / Elżbieta
Chlebowska. - Gliwice : "Helion", cop. 2014. - 216 s.
73. Wychowanie bez nagród i kar : rodzicielstwo bezwarunkowe / Alfie
Kohn. - Podkowa Leśna : MiND, cop. 2013. - 268, [4] s.
74. Wychowanie do szczęścia : [jak zrozumieć i pokochać siebie, by móc
zrozumieć i pokochać dziecko] / Iwona Majewska-Opiełka. - Wyd. 3.
- Poznań : "Rebis", 2015. - 252 s.
75. Wychowanie dziecka / Krzysztof Zajdel. - Gdańsk : "Harmonia",
2010. - 167 s.
76. Wychowanie dziecka we współczesnej rodzinie / Małgorzata
Bereźnicka. - Kraków : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu
Pedagogicznego, 2014. - 222 s.
77. Wychowanie w duchu empatii : rodzicielstwo według Porozumienia
bez Przemocy / Marshall B. Rosenberg. - Podkowa Leśna : MiND
Dariusz Syska, cop. 2012. - 59 s.
78. Wychowanie w rodzinie : praca zbiorowa / pod red. Franciszka
Adamskiego. - Kraków : "Petrus", 2010. - 313 s.
79. Wychowuj po trochu : [wymagaj więcej, rób mniej!] / Emma Jenner.
- Warszawa : Burda Publishing Polska, cop. 2014. - 346 s.
80. Wychowujemy nastolatka czyli Jak być mądrym i kochającym
rodzicem / Suzie Hayman. - Warszawa : "Edgard", 2010. - 237 s.
81. Wychowywanie chłopców : dlaczego chłopcy różnią się od
dziewcząt? : jak pomóc im wyrosnąć na szczęśliwych i spełnionych
mężczyzn? / Steve Biddulph. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Poznań :
"Rebis", 2010. - 220 s.
82. Wystarczająco dobrzy rodzice : jak wychowywać dziecko / Bruno
Bettelheim. - Wyd. 2 (dodr.). - Poznań : "Rebis", 2014. - 381 s.
83. Zgodne rodzeństwo : jak wspierać dzieci w budowaniu trwałej więzi
/ Natalia Minge i Krzysztof Minge. - Warszawa : "Edgard", cop.
2015. - 208 s.
84. Zrozumieć malucha : co mogą zrobić rodzice dzieci w wieku 2-5 lat,
aby wychować je na pewnych siebie i szczęśliwych ludzi / Tovah
P. Klein. - Białystok : "Vivante", 2015. - 238 s.
85. Życie rodzinne : wartości w rodzicielstwie i partnerstwie / Jesper
Juul. - Podkowa Leśna : MiND Dariusz Syska, cop. 2013. - 165 s.
Artykuły z czasopism
86. Atmosfera domu rodzinnego a rozwój dziecka / Beata Ecler-Nocoń //
Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2015, nr 8, s. 24-26
87. Chcę być jak mój tato! : rola ojca w wychowaniu przedszkolaka /
Monika Urbańska-Bulas, Agnieszka Pasternak // Bliżej Przedszkola. 2011, nr 6, s. 34-36
88. Codzienność wychowawcza w rodzinach wiejskich / Józefa
Bałachowicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2011, nr 4,
s. 17-27
89. Czym rodzice straszą dzieci? / Małgorzata Maria Zieziulewicz //
Wychowanie w Przedszkolu. - 2010, nr 3, s. 51-53
90. Czym skorupka za młodu nasiąknie... / Anna Resler-Maj //
Psychologia w Szkole. - 2011, nr 3, s. 72-81
91. Dziecko w rodzinie / Sylwia Jatczak // Wychowanie w Przedszkolu. 2011, nr 1, s. 52-53
92. I kto tu rządzi? / Aleksandra Godlewska // Życie Szkoły. - 2013, nr
3, s. 41-42
93. Jak dzieci dowiadują się, co można, a czego nie można? :
o wychowaniu zamierzonym i niezamierzonym / Edyta GruszczykKolczyńska // Bliżej Przedszkola. - 2010, nr 10, s. 10-14
94. Klaps pedagogiczny / Ewa Augustyn // Bliżej Przedszkola. - 2010, nr
6, s. 10
95. Kompetencje wychowawcze rodziców a wspomaganie rozwoju
dziecka / Elżbieta Korczewska // Doradca Dyrektora Przedszkola. 2011, [nr] 25, s. 18-19
96. Komu potrzebne jest dzisiaj wychowanie? - pedagogika a wyzwania
współczesności / Małgorzata Kamińska-Juckiewicz // Nowa Szkoła. 2010, nr 6, s. 4-9
97. Mądre kochanie / Marta Borowiec // Wychowawca. - 2011, nr 6,
s. 6-9
98. "Myślałam, że mi serce pęknie" - refleksje rodziców stosujących kary
fizyczne wobec dzieci / Monika Sajkowska // Chowanna. - 2010,
t. 1, s. 79-87
99. O sztuce towarzyszenia dziecku / Marcin Jaroszewski // Wychowanie
w Przedszkolu. - 2013, nr 10, s. 50-52
100. O wartości konsekwencji w wychowaniu / Joanna Łukasik // Bliżej
Przedszkola. - 2010, nr 11, s. 52-55
101. Obecność pedagogiczna rodziców / Urszula Tokarska //
Wychowawca. - 2010, nr 3, s. 16-17
102. Rodzina w pedagogicznej perspektywie poznawczej / Andrzej
W. Janke // Wychowanie na co Dzień. - 2010, nr 6, s. 8-14
103. Rola matki i ojca w wychowaniu / Urszula Tokarska // Wychowawca.
- 2016, nr 1, s. 13-15
104. Rola ojca w wychowaniu dziecka / Maria Jankowska // Wychowanie
w Przedszkolu. - 2010, nr 6, s. 4-12
105. Skuteczne wychowanie dzieci zaczynamy od siebie... / Anastazja
Sorkowicz // Wychowawca. - 2014, nr 3, s. 5-7
106. Style wychowania w rodzinie / Justyna Cieślińska // Remedium. 2015, nr 7/8, s. 19-21
107. Więź wychowawcza : jak ją budować, by nie więziła, lecz uwalniała
ku dojrzałości? / Anna Kucharska-Zygmunt // Wychowawca. - 2013,
nr 1, s. 16-18
108. Współpraca z dzieckiem / Aneta Kwaśny // Bliżej Przedszkola. 2010, nr 2, s. 16-18
109. Wychować swoje dziecko / Mieczysław Maliński // Bliżej Przedszkola.
- 2011, nr 1, s. 106-107
110. Wychowanie i socjalizacja w środowisku rodzinnym : nawiązanie do
perspektywy społeczno-pedagogicznej / Arkadiusz Żukiewicz // Ruch
Pedagogiczny. - 2011, nr 5-6, s. 77-84
111. Wychowanie w rodzinie a kształtowanie się osobowości dziecka /
Elżbieta Uchmanowicz // Wychowawca. - 2014, nr 3, s. 8-11

Podobne dokumenty