Luneta Celestron C70 Mini MAK 25-75x70 statyw stoŇowy pokrowiec

Komentarze

Transkrypt

Luneta Celestron C70 Mini MAK 25-75x70 statyw stoŇowy pokrowiec
Luneta Celestron C70 Mini MAK 25-75x70 statyw stołowy pokrowiec - oferta teleskopy.pl
teleskopy.pl
Celestron C70 Mini MAK to kompaktowa luneta w systemie Maksutowa (system meniskowo - lustrzany) o aperturze 70
mm i powiêkszeniu zmiennym (zoom) od 25 do 75 razy.
March,
2014, 18:30
Jest to ceniona luneta do obserwacji ptaków i przyrody, ¶wietna do obserwacji samolotów oraz 8do
sportów
strzeleckich do
http://teleskopy.pl/product_info.php?products_id=1510
Luneta Celestron C70 Mini MAK 25-75x70 statyw stołowy pokrowiec - oferta teleskopy.pl
obserwacji przestrzelin tarczy (25, 50 i 100 m). Dobry astronomiczny traveller scope (teleskop podró¿ny), pozwalaj±cy na
przeprowadzenie pierwszych obserwacji kraterów na Ksiê¿ycu, ksiê¿yców Jowisza, pier¶cienia Saturna, faz planet
wewnêtrznych itp.
W zestawie bardzo dobrej klasy statyw sto³owy, miêkki pokrowiec na lunetê oraz adapter pozwalaj±cy na stosowanie
okularów astronomicznych w oprawie 1,25" oraz akcesoriów do astrofotografii
Parametry techniczne
• Powikszenie: pBynnie zmienne, 25-75 razy
• Zrednica obiektywu: 70 mm
• UkBad optyczny: Maksutow-Cassegrain (MAK)
• Ogniskowa obiektywu: 750 mm
• Warstwy antyrefleksyjne: MC
• Pole widzenia: 1,3° - 0,7°
• Minimalna odlegBo[ obserwacji:6 m
• Odsuniêcie ¼renicy wyj¶ciowej:
22 mm (przy powiêkszeniu 25x)
• D³ugo¶æ tubusu:
28 cm
• Waga: 910 g
http://teleskopy.pl/product_info.php?products_id=1510
8 March, 2014, 18:30
Luneta Celestron C70 Mini MAK 25-75x70 statyw stołowy pokrowiec - oferta teleskopy.pl
Zastosowania
krajobrazy
ptaki
samoloty
astronomia
strzelectwo
http://teleskopy.pl/product_info.php?products_id=1510
8 March, 2014, 18:30
Luneta Celestron C70 Mini MAK 25-75x70 statyw stołowy pokrowiec - oferta teleskopy.pl
Gwarancja
2 lata
PRZECZYTAJ: DIGISCOPING CZYLI LUNETA OBSERWACYJNA + APARAT KOMPAKTOWY <img
src="http://www.teleskopy.pl/pdf/tis/icon_download.gif" [PDF]
(komplet: luneta, statyw sto³owy, pokrowiec oraz adapter do okularów 1,25 cala)
(luneta na statywie sto³owym - do postawienia na parapecie, stole, masce samochodu)
(obiektyw o ¶rednicy 70mm w konstrukcji Maksutowa zapewnia jasny, praktycznie pozbawiony aberracji obraz w
ka¿dych warunkach)
http://teleskopy.pl/product_info.php?products_id=1510
8 March, 2014, 18:30
Luneta Celestron C70 Mini MAK 25-75x70 statyw stołowy pokrowiec - oferta teleskopy.pl
(regulacja powiêkszenia poprzez obrót okularu umo¿liwia uzyskiwanie powiêkszeñ w zakresie od 25 do 75 razy)
(wygodne pokrêt³o regulacji ostro¶ci w systemie inner focus, tj. wewnêtrznej regulacji ostro¶ci)
(w zestawie adapter pozwalaj±cy na stosowanie okularów astronomicznych w standardzie 1,25 cala)
(luneta z wykrêconym okularem, widoczny adapter 1,25")
http://teleskopy.pl/product_info.php?products_id=1510
8 March, 2014, 18:30